Phổ biến và nâng cao hiệu quả công tác điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tế cho các cán bộ đối ngoại
Hội nghị thông tin về tình hình đối ngoại và tập huấn công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế năm 2022 (Ảnh: Việt Nguyễn)

Hội nghị thông tin về tình hình đối ngoại và tập huấn công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế năm 2022 (Ảnh: Việt Nguyễn)

Tham dự Hội nghị có gần 400 đại biểu chuyên trách công tác hợp tác quốc tế của các bộ, ban, ngành Trung ương; cán bộ các sở, ban ngành của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cùng đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Ngoại giao.

Diễn ra theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến với khoảng 200 điểm cầu, Hội nghị được tổ chức nhằm thực hiện quy định tại Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Luật Thỏa thuận quốc tế năm 2020 và Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế.

Đây là hoạt động thường niên do Bộ Ngoại giao tổ chức nhằm triển khai nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật về điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế cho các cán bộ ở trung ương và địa phương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, việc ký kết, thực hiện các cam kết, thoả thuận quốc tế ngày càng đóng vai trò quan trọng, giúp nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và thế giới, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương “đẩy mạnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả” và “thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế” được nêu trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng thời, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cũng gửi lời cảm ơn và đánh giá cao các bộ, ban, ngành, địa phương đã nỗ lực chủ động, tích cực cùng Bộ Ngoại giao triển khai các công tác đối ngoại trong thời gian qua, trong đó có công tác điều ước và thỏa thuận quốc tế.

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu khai mạc Hội nghị (Ảnh: Việt Nguyễn)

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu khai mạc Hội nghị (Ảnh: Việt Nguyễn)

Hội nghị đã tập trung phổ biến, thông tin cập nhật về tình hình khu vực và thế giới từ đầu năm 2022 đến nay, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, các vấn đề cần lưu ý trong công tác ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế giữa các chuyên gia Vụ Chính sách Đối ngoại, Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế (Bộ Ngoại giao) cùng các cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình ký kết, thực hiện thoả thuận quốc tế từ các cơ quan Trung ương và địa phương; trao đổi những khó khăn, vướng mắc thường gặp trong công tác thoả thuận quốc tế và rút ra các biện pháp cần triển khai thời gian tới.

Qua Hội nghị, các đại biểu đã được cập nhật tình hình thông tin về tình hình khu vực và quốc tế thời gian qua; nâng cao kiến thức, các vấn đề cần lưu ý cho cán bộ, ban, ngành và địa phương trong công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế; qua đó góp phần thực hiện tốt các chức năng tham mưu và đôn đốc triển khai công tác điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tế của bộ, ngành, địa phương.

Tham dự Hội nghị có gần 400 đại biểu chuyên trách công tác hợp tác quốc tế của các bộ, ban, ngành Trung ương; cán bộ các sở, ban ngành của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cùng đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Ngoại giao. (Ảnh: Việt Nguyễn)

Tham dự Hội nghị có gần 400 đại biểu chuyên trách công tác hợp tác quốc tế của các bộ, ban, ngành Trung ương; cán bộ các sở, ban ngành của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cùng đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Ngoại giao. (Ảnh: Việt Nguyễn)

Từ năm 2020 đến nay, Bộ Ngoại giao đã hoàn thành việc xây dựng, trình Quốc hội thông qua Luật Thỏa thuận quốc tế số 70/2020/QH14 và trình Chính phủ ban hành hai Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thỏa thuận quốc tế, gồm: Nghị định số 64/2021/NĐ-CP về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; cấp huyện; UBND cấp xã ở khu vực biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức; và Nghị định số 65/2021/NĐ-CP về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác điều ước quốc tế và công tác thoả thuận quốc tế.

Luật Thỏa thuận quốc tế và 2 Nghị định này chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2021.

Phản hồi

Các tin khác