Phát triển bền vững du lịch cộng đồng tại Sa Pa
Xã Tả Van, huyện Sa Pa phát triển mạnh loại hình du lịch cộng đồng sinh thái homestay. (Ảnh: TTXVN)

Xã Tả Van, huyện Sa Pa phát triển mạnh loại hình du lịch cộng đồng sinh thái homestay. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 28/7, tại thị xã Sa Pa, Tỉnh ủy Lào Cai phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ "Phát triển bền vững du lịch cộng đồng tại Sa Pa: Hiện trạng và triển vọng". Hội thảo có sự tham dự của đại diện các nhà khoa học, quản lý nhà nước và trường chính trị các tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình, Yên Bái, Lai Châu.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Duy Bắc - Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, phát triển du lịch cộng đồng không chỉ hướng tới mục tiêu xóa đói, giảm nghèo mà còn tạo điều kiện cho người dân tham gia trực tiếp vào quá trình bảo vệ, gìn giữ và tôn tạo cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái. Lào Cai là một trong những tỉnh đầu tiên của Việt Nam áp dụng mô hình phát triển du lịch cộng đồng gắn với xóa đói, giảm nghèo cho cộng đồng các dân tộc thiểu số.

Các đại biểu dự hội thảo cũng cho rằng, du lịch cộng đồng là loại hình du lịch khai thác nguồn tài nguyên sẵn có với sự tham gia của cộng đồng dân cư. Đây là quan điểm phát triển đúng đắn, ngày càng được xã hội quan tâm và khuyến khích. Loại hình du lịch này cũng đem lại nhiều lợi ích về mặt kinh tế - xã hội cho cộng đồng dân cư tại địa phương. Vì thế việc hiểu về du lịch cộng đồng và có giải pháp phát triển du lịch cộng đồng đúng đắn là điều hết sức quan trọng.

Xã Tả Van. huyện Sa Pa phát triển mạnh loại hình du lịch cộng đồng sinh thái homestay. (Ảnh: TTXVN)

Xã Tả Van. huyện Sa Pa phát triển mạnh loại hình du lịch cộng đồng sinh thái homestay. (Ảnh: TTXVN)

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã tập trung phân tích và làm sâu sắc những vấn đề tổng quan về du lịch cộng đồng; làm rõ các chủ trương, chính sách của Trung ương, chính quyền địa phương và công tác quản lý nhà nước về du lịch cộng đồng tại thị xã Sa Pa; tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và tác động của du lịch cộng đồng đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã Sa Pa; kết quả, hạn chế hoạt động du lịch cộng đồng tại thị xã Sa Pa; kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc để có sự tham chiếu với hoạt động du lịch cộng đồng tại Lào Cai nói chung và thị xã Sa Pa nói riêng... Các bài viết, tham luận tại hội thảo đã phân tích, đánh giá các vấn đề từ góc độ lý luận và thực tiễn về du lịch, du lịch cộng đồng; khai thác để nắm những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tỉnh Lào Cai đối với phát triển du lịch cộng đồng; công tác quản lý nhà nước về du lịch cộng đồng… Đây là những thông tin cần thiết, là kinh nghiệm quý để Lào Cai nói chung, thị xã Sa Pa nói riêng tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn trong thời gian tới.

Theo ông Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, trong mục tiêu chung về phát triển du lịch, du lịch cộng đồng đã được tỉnh Lào Cai quan tâm, chỉ đạo triển khai quyết liệt, nhằm phát huy tiềm năng, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch, duy trì và khẳng định thương hiệu du lịch Lào Cai luôn là "điểm đến thiên nhiên, an toàn, hấp dẫn và khác biệt". Trong đó, thị xã Sa Pa với gần 120 năm lịch sử hình thành và phát triển, có cảnh quan thiên nhiên hùng vỹ, khí hậu đặc trưng và bản sắc văn hóa độc đáo - là một trong những trọng điểm du lịch của tỉnh Lào Cai và của cả nước. Những năm qua, du lịch Sa Pa đã có những bước phát triển đáng kể, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ đầu năm đến giữa tháng 7/2022, tổng lượng khách đến Lào Cai đạt gần 2,2 triệu lượt; trong đó khách quốc tế đạt trên 13.000 lượt, riêng lượng khách đến Sa Pa đạt gần 1,2 triệu lượt, chiếm trên 50% tổng lượng khách đến với Lào Cai.

Xã Tả Van phát triển mạnh loại hình du lịch cộng đồng sinh thái homestay. (Ảnh: TTXVN)

Xã Tả Van phát triển mạnh loại hình du lịch cộng đồng sinh thái homestay. (Ảnh: TTXVN)

Từ thực tiễn của Lào Cai, nhiều đại biểu dự hội thảo nhất trí để phát triển hơn nữa loại hình du lịch cộng đồng, cần tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên ngành du lịch, nhất là cộng đồng dân cư về du lịch cộng đồng; huy động cả hệ thống chính trị ở địa phương cùng phát triển du lịch cộng đồng. Công tác quy hoạch, xác định các khu vực có tiềm năng để phát triển du lịch cộng đồng. Chính sách phát triển du lịch cộng đồng cần được lồng ghép trong các chính sách khác về phát triển vùng, liên kết vùng, phát triển cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững…/.

Phản hồi

Các tin khác