Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới
Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tham dự Hội nghị (Nguồn: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam)

Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tham dự Hội nghị (Nguồn: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam)

Hơn 200 đại biểu đến từ 66 tổ chức thành viên ở Trung ương, 52 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị ở địa phương cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị và cán bộ Cơ quan Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự Hội nghị.

Phát biểu chào mừng Hội nghị, ông Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng khẳng định, đối ngoại nhân dân có vị trí, vai trò rất quan trọng đối với sự nghiệp phát triển của đất nước và của từng địa phương, là một trong 3 trụ cột đối ngoại của đất nước.

Ông Triệu Đình Lê nhấn mạnh, Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam được tổ chức tại tỉnh Cao Bằng là niềm vinh dự lớn của Cao Bằng, là cơ hội rất tốt để Cao Bằng trao đổi, học hỏi những kinh nghiệm quý báu của các tổ chức hữu nghị từ Trung ương và các địa phương trong cả nước về hoạt động đối ngoại nhân dân cũng như trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam năm 2022, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho biết, Hội nghị có nhiệm vụ quán triệt sâu sắc chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Chỉ thị 12-CT/TW, về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Đồng thời, thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo Chương trình Hành động thực hiện Chỉ thị 12 và Báo cáo về giải pháp tăng cường công tác phối hợp hoạt động trong hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, trong đó có xây dựng mô hình tổ chức Liên hiệp hữu nghị địa phương; đề xuất giải pháp về nội dung, phương thức triển khai hoạt động trên các lĩnh vực hoà bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác phát triển, phi chính phủ nước ngoài, thông tin đối ngoại, công tác vận động, tập hợp người Việt Nam ở nước ngoài.

Theo Đại sứ Nguyễn Phương Nga, thời gian qua, toàn hệ thống Liên hiệp hữu nghị ở cả Trung ương và địa phương đã rất tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội XIII, Chỉ thị 38 về Tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Nghị quyết Đại hội VI của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đổi mới mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả tích cực, được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan, bộ, ngành, địa phương ghi nhận.

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm (Nguồn: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam)

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm (Nguồn: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam)

Bên cạnh đó, Đại sứ cho rằng cần thẳng thắn nhìn nhận còn nhiều tồn tại, hạn chế, khó khăn trong triển khai hoạt động đối ngoại nhân dân cũng như trong công tác củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức thành viên chưa đồng đều, có nơi chưa đạt yêu cầu. Mô hình tổ chức của các Liên hiệp hữu nghị địa phương chưa thống nhất, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ chưa nhất quán, chưa có sự gắn kết chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa trung ương và địa phương, thông tin chỉ đạo, định hướng còn chưa kịp thời...

Đại sứ Nguyễn Phương Nga mong muốn và tin tưởng rằng các đại biểu sẽ phát huy trí tuệ và tinh thần trách nhiệm, tập trung, tích cực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp nhiều sáng kiến thiết thực để Hội nghị toàn quốc lần đầu tiên thành công tốt đẹp, khởi đầu một cách làm mới, ghi một dấu ấn mới trong sự phát triển của hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Hội nghị đã nghe ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam báo cáo về đường lối đối ngoại Đại hội XIII, Chỉ thị 12-CT/TW, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân, nhiệm vụ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; nghe ông Nguyễn Văn Doanh - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam báo cáo Mô hình tổ chức bộ máy của các Liên hiệp hữu nghị địa phương; các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong hệ thống Liên hiệp hữu nghị.

Buổi chiều, các đại biểu tiến hành thảo luận nhóm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, đề xuất những ý tưởng mới, kiến nghị nhiều giải pháp để kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân.

Phản hồi

Các tin khác