Hà Nội tìm giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân
Chủ tịch HAUFO Nguyễn Lan Hương phát biểu tại Hội thảo (Ảnh: Tuấn Việt)

Chủ tịch HAUFO Nguyễn Lan Hương phát biểu tại Hội thảo (Ảnh: Tuấn Việt)

Hội thảo do Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch HAUFO Nguyễn Lan Hương chủ trì với sự tham dự của Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Văn Doanh cùng một số chuyên gia, nhà khoa học và lãnh đạo các hội hữu nghị, tổ chức thành viên...

Phát biểu tại đây, Chủ tịch HAUFO Nguyễn Lan Hương, Chủ nhiệm Đề án "Nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030" nhấn mạnh, tình hình thế giới và khu vực đang chuyển biến sâu sắc cùng với đại dịch Covid-19 tác động đa chiều tới tất cả lĩnh vực của đời sống quốc tế và mỗi quốc gia.

Trong bối cảnh như vậy, trước yêu cầu của Đảng về nâng tầm hoạt động của trụ cột đối ngoại nhân dân tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ và với các trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, ý thức rõ trách nhiệm của công tác đối ngoại nhân dân, HAUFO đã tham mưu Thành ủy, UBND thành phố và đã được thành phố giao chủ trì thực hiện Đề án khoa học: "Nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030".

Hội thảo được tổ chức nhằm xin ý kiến các chuyên gia để hoàn thiện các nội dung của đề án như: các chủ trương, chính sách, quy định pháp lý, quy trình về hoạt động đối ngoại nhân dân thành phố Hà Nội; nguồn nhân lực đội ngũ cán bộ; cơ sở vật chất, phương tiện; kế hoạch hoạt động, công tác tổ chức hoạt động đối ngoại nhân dân thành phố Hà Nội...

Tại đây, chia sẻ quan điểm và giải pháp phát triển hoạt động đối ngoại nhân dân, Phó Chủ tịch VUFO Nguyễn Văn Doanh cho rằng đối ngoại nhân dân phải phát huy thế mạnh đặc thù của mình, khẳng định được vai trò trụ cột thông qua những đóng góp cụ thể đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển và bảo vệ Tổ quốc và tạo được “vị thế” xứng đáng trên trường quốc tế, đóng góp vào việc nâng cao vị thế chung của đất nước và phải củng cố, xây dựng tổ chức để đáp ứng yêu cầu của nền ngoại giao toàn diện và hiện đại.

Theo ông, trong thời gian tới, đối ngoại cần tập trung vào việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nâng cao nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của đối ngoại trong toàn hệ thống chính trị, thúc đẩy thể chế hóa kịp thời và thực hiện nhất quán các chỉ đạo của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân, tạo điều kiện cho các lực lượng làm công tác này phát triển và phát huy hiệu quả hoạt động.

Phó Chủ tịch VUFO Nguyễn Văn Doanh phát biểu tại Hội thảo (Ảnh: Tuấn Việt)

Phó Chủ tịch VUFO Nguyễn Văn Doanh phát biểu tại Hội thảo (Ảnh: Tuấn Việt)

Một số giải pháp khác là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân trên tất cả các lĩnh vực; nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, thông tin đối ngoại; tích cực triển khai Kết luận 12 của Bộ Chính trị ngày 12/8/2021 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; xây dựng và phát triển tổ chức vững mạnh, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ...

Tại sự kiện, ông Nguyễn Hải Nam, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội đã chia sẻ những khó khăn trong công tác đối ngoại của thành phố Hà Nội trong bối cảnh Covid-19. Ông cho biết, với tinh thần chủ động thích ứng, tích cực, sáng tạo, công tác đối ngoại Thủ đô đã được định hướng tập trung triển khai với phương hướng, hình thức đổi mới, đa dạng hơn để vừa đảm bảo hiệu quả thực hiện và phù hợp với định hướng và tình hình thực tế.

Thời gian qua, qua rà soát và đánh giá tổng hợp từ các đơn vị, bên cạnh các kết quả đạt được, những mặt hạn chế còn tồn tại như công tác đối ngoại nhân dân tại một số cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, thiếu tập trung và định hướng; cơ cấu tổ chức và nhân sự tại một số cơ quan, đơn vị còn mỏng, thiếu nhân lực nên người làm công tác chủ yếu là kiêm nhiệm, thiếu nhiều kinh nghiệm...

Nói về các giải pháp đẩy mạnh đối ngoại nhân dân, ông Nguyễn Hải Nam cho rằng giai đoạn mới 2021 - 2025 có ý nghĩa quan trọng. Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, đã đề ra các nghị quyết mới nhằm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Quan điểm đối ngoại của Đảng, Nhà nước cũng có những điểm mới, tập trung vào việc tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, hợp tác phát triển; đổi mới sáng tạo, xác định hiệu quả đối ngoại không chỉ là nguồn lực mà còn là sức mạnh mềm, động lực cho phát triển Thủ đô.

“Trên cơ sở quán triệt tinh thần chỉ đạo và mục tiêu đó, Sở Ngoại vụ Hà Nội sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, HAUFO để không ngừng đẩy mạnh nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân”, ông Nguyễn Hải Nam cho biết.

Bà Trần Thị Phương - Phó Chủ tịch thường trực HAUFO báo cáo tại Hội thảo (Ảnh: Tuấn Việt)

Bà Trần Thị Phương - Phó Chủ tịch thường trực HAUFO báo cáo tại Hội thảo (Ảnh: Tuấn Việt)

Còn theo PGS.TS. Hoàng Văn Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội cần tập trung 3 giải pháp đột phá: tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát hoạt động đối ngoại nhân dân; chủ động, tích cực, hội nhập để thu hút, phát huy các nguồn lực quốc tế; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo, quản lý, chuyên gia tham mưu chính sách về hội nhập quốc tế…

Đáng chú ý, tại Hội thảo, bà Trần Thị Phương – Phó Chủ tịch thường trực HAUFO đã trình bày kết quả, khảo sát, điều tra Đề án khoa học “Nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030”.

Đề án đã tiến hành lấy ý kiến điều tra, khảo sát đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức dưới tác động của hoạt động đối ngoại nhân dân thành phố Hà Nội (1.000 phiếu), khảo sát lấy ý kiến của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, tổ chức chính trị-xã hội đánh giá về hoạt động đối ngoại nhân dân thành phố Hà Nội (1.000 phiếu) và phỏng vấn sâu, lấy ý kiến các chuyên gia.

Sau quá trình khảo sát đề án, kết quả cho thấy ngoài số ít những điểm hạn chế cần được cải thiện thì những thành tựu ở nhiều lĩnh vực đã đưa chỉ số trung bình lên mức cao với 80.77 điểm.

Phát biểu kết luận Hội thảo, bà Nguyễn Lan Hương ghi nhận đầy đủ ý kiến kiến nghị, đề xuất các giải pháp mang tính đột phá để nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân. Các ý kiến đã khẳng định tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác đối ngoại nhân dân với những đóng góp quan trọng góp phần nâng cao vị thế Thủ đô, thúc đẩy dịch vụ, thương mại trên địa bàn thành phố phát triển.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất