Hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo giữa Việt Nam và Lào góp phần tăng cường quan hệ giữa hai nước
Ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng Đoàn Việt Nam tại cuộc Hội đàm (Ảnh: TTXVN)

Ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng Đoàn Việt Nam tại cuộc Hội đàm (Ảnh: TTXVN)

Tại hội đàm, hai bên cùng nhau trao đổi, đánh giá về tình hình phát triển tôn giáo tại mỗi nước và công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tôn giáo trong thời gian qua. Hai bên cũng chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thực thi chính sách tôn giáo, hòa hợp dân tộc và thảo luận phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí các hoạt động hợp tác giữa Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước trong thời gian qua đã thực hiện có hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo của mỗi nước, tăng cường sự hợp tác, chia sẻ thông tin giữa hai cơ quan làm công tác tôn giáo của mỗi nước, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Ông Chanpheng Sutthivong, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước tại cuộc Hội đàm (Ảnh: TTXVN)

Ông Chanpheng Sutthivong, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước tại cuộc Hội đàm (Ảnh: TTXVN)

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên thống nhất tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân hai nước về truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước CHXHCN Việt Nam và CHDCND Lào; tổ chức trao đổi kinh nghiệm, hội thảo khoa học về công tác tôn giáo bằng nhiều hình thức phù hợp nhằm thúc đẩy công tác tôn giáo đạt hiệu quả cao hơn nữa, góp phần bảo vệ độc lập và sự ổn định của hai nước, ổn định trong khu vực và thế giới.

Hai bên thống nhất hợp tác đào tạo cán bộ làm công tác tôn giáo thông qua hợp tác Liên Chính phủ Việt Nam - Lào, bao gồm bồi dưỡng ngắn hạn về nghiệp vụ công tác tôn giáo và đào tạo dài hạn ngành xã hội và nhân văn (chuyên ngành tôn giáo) cho cán bộ của Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước.

Quang cảnh cuộc Hội đàm (Ảnh: TTXVN)

Quang cảnh cuộc Hội đàm (Ảnh: TTXVN)

Hai bên cũng thống nhất sẽ cùng nhau thúc đẩy tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa các đơn vị làm công tác tôn giáo của các tỉnh giáp biên giới hai nước, trên cơ sở tôn trọng các Hiệp định hợp tác đã ký kết giữa Việt Nam và Lào, tôn trọng pháp luật của hai nước, nhằm góp phần tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết và ổn định khu vực biên giới hai nước…

Kết thúc Hội đàm, hai bên đã ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam và Ủy ban trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước giai đoạn giai đoạn 2022 - 2026.

Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước, ông Sinlavong Khoutphaythoun tiếp xã giao ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước, ông Sinlavong Khoutphaythoun tiếp xã giao ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam (Ảnh: TTXVN)

Chiều cùng ngày, Đoàn đã đến chào xã giao Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước, ông Sinlavong Khoutphaythoun.

Tại cuộc gặp, đồng chí Vũ Hoài Bắc đã báo cáo kết quả hợp tác Hội đàm giữa Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam và Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước, khẳng định Ban tôn giáo Chính phủ Việt Nam sẽ làm hết sức mình, chủ động, tích cực thực hiện Thỏa thuận hợp tác với Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng  Đất nước, nâng cao hiệu quả hợp tác trên lĩnh vực tôn giáo, đóng góp ngày càng nhiều và thiết thực vào việc xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào, không để các thế lực lợi dụng vấn đề tôn giáo làm phương hại đến quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, hai dân tộc Việt - Lào.

Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước, ông Sinlavong Khoutphaythoun tiếp xã giao ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước, ông Sinlavong Khoutphaythoun tiếp xã giao ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Sinlavong Khoutphaythoun đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam và Ủy ban trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước, khẳng định điều này không chỉ giúp thực thi tốt các chính sách tôn giáo và hòa hợp dân tộc của mỗi nước, mà còn góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Dự kiến, trong thời gian thăm và làm việc tại Lào, Đoàn sẽ đến chào xã giao Bộ trưởng Nội vụ Lào, thăm Chủ tịch Liên minh Giáo hội Phật giáo Lào, thăm và làm việc tại tỉnh Luang Prabang, Bắc Lào…

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất