Xây dựng Cảnh sát biển 'tinh, gọn, mạnh' tiến thẳng lên hiện đại
 Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam trả lời phỏng vấn (Ảnh: baotintuc.vn)

Thưa đồng chí Chính ủy, trong Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XIII của Đảng có rất nhiều điểm mới. Vậy đồng chí tâm huyết nhất vấn đề gì?

Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XIII của Đảng có nhiều điểm mới, nhưng tôi tâm huyết nhất là việc Đảng ta định hướng nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế biển. Trong đó Nghị quyết của Đảng đã định hướng thực hiện tốt chiến lược phát triển kinh tế biển, kết hợp chặt chẽ với bảo đảm Quốc phòng - An ninh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, bảo vệ tài nguyên môi trường biển. Điều đó thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước ta về vai trò của kinh tế biển cũng như yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới.

Để góp phần thực hiện thắng lợi những chủ trương của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam (BTL CSBVN) đã, đang và sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng lực lượng CSBVN hiện đại vào năm 2030. Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, pháp luật. Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu về mọi mặt, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XIII của Đảng ở mục X có nêu: “Tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh; xây dựng và phát huy mạnh mẽ thế trận lòng dân trong nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân; xây dựng và củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân”. Theo Thiếu tướng, thời gian tới chúng ta tiếp tục thực hiện nội dung này ra sao?

Tôi cho rằng đây là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước ta về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Để thực hiện những vấn đề như trong Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XIII của Đảng nêu, theo tôi cần thực hiện một số nội dung sau:

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Quan tâm chăm lo, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về mọi mặt. Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân và sự nghiệp quốc phòng, an ninh.

Tiếp tục nghiên cứu có những chính sách phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất cho người dân; thực hiện tốt dân chủ, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xã hội. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về công tác xây dựng Đảng, xử lý nghiêm minh những cán bộ sai phạm; củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, với chế độ.

Một trong những yêu cầu được Đảng, Nhà nước và quân đội đặt ra là xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Chủ trương này được lực lượng CSBVN thực hiện như thế nào, thưa Thiếu tướng?

Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm đầu tư xây dựng tiến thẳng lên hiện đại vào năm 2030. Đây là vinh dự to lớn nhưng cũng đặt ra những yêu cầu hết sức nặng nề đối với lực lượng CSBVN.

Để thực hiện chủ trương này, CSBVN đã tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về triển khai thi hành Luật CSBVN. Kiện toàn tổ chức, biên chế lực lượng CSB theo hướng “Tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục đầu tư mua sắm trang bị kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại; đóng mới tàu thuyền, trong đó chú trọng đầu tư đóng các tàu có trọng tải lớn, có thể hoạt động dài ngày trên các vùng biển xa; đầu tư mua sắm máy bay tuần thám biển để quản lý vùng biển hiệu quả hơn.  Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng doanh trại, cầu cảng, vị trí neo đậu tàu thuyền… bảo đảm phù hợp với yêu cầu phát triển của lực lượng.

Đầu tư xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của lực lượng, trong đó chú trọng học ngoại ngữ, nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ, chiến sĩ trong thực thi nhiệm vụ và làm chủ vũ khí trang bị hiện đại.

Lực lượng CSBVN tiếp tục tập trung làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ của CSBVN; nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỹ thuật bộ đội; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu về mọi mặt đáp ứng yêu cầu nhiêm vụ ngày càng cao trong tình hình mới.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Chính ủy!./.

Nguồn: baotintuc.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất