Vững tin vào Đảng, cảnh giác trước âm mưu chống phá
 Thành phố Hồ Chí Minh chào đón năm mới 2021 (Ảnh minh họa: TTXVN)

Đại hội Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đang rất quan tâm, theo dõi, mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào thành công của Đại hội. Đại hội lần thứ XIII của Đảng được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đất nước trải qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020. Bởi thế, Đại hội XIII quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho 5, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045, gắn với các mốc kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, thành lập nước.

Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII (đã được công bố rộng rãi cho mọi tầng lớp nhân dân góp ý) đã khẳng định: Nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn và từng bước được hiện thực hoá. Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay.

Tuy nhiên, càng gần đến ngày Đại hội Đảng, các đối tượng thù địch lại tăng cường hoạt động hòng phá hoại thành công của Đại hội. Không phải ngẫu nhiên mà gần đây, Bộ Công an đã ra thông báo về tổ chức khủng bố “Triều đại Việt”. Phương thức hoạt động của tổ chức này là: Bạo động vũ trang, với phương châm “Đốt sạch”, “Giết sạch”, “Phá sạch”, “Cướp sạch”; hỗ trợ tiền, chỉ đạo số cơ sở trong nước tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại; kích động người dân xuống đường biểu tình, bạo loạn cướp chính quyền.

Theo nhận định của Thiếu tướng Bùi Thanh Hà, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an, “Triều đại Việt” triệt để sử dụng các tiện ích trên không gian mạng, từng bước tiếp cận, tác động các đối tượng trong nước có nhận thức mơ hồ về chính trị, cần kíp về tài chính để móc nối, lôi kéo tham gia, tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại theo chỉ đạo của tổ chức. Bởi vậy, mỗi người dân nâng cao nhận thức, cảnh giác trước các âm mưu phá hoại sẽ góp phần giữ vững sự ổn định của đất nước, bình yên cho mỗi gia đình.

Tròn 10 năm trước, ngày 14/1/2011, Tổng thống Tunisia khi đó là ông Zine El Abidine Ben Ali đã buộc phải chạy đến Saudi Arabia xin tị nạn, chấm dứt hơn 23 năm cầm quyền. Khởi nguồn của cuộc “Cách mạng hoa nhài” ở Tunisia này là việc người bán hàng rong trẻ tuổi Mohamed Bouazizi uất ức vì bị cảnh sát trấn áp, đã tự thiêu trước văn phòng chính phủ ở trung tâm thị trấn Sidi Bouzid ngày 17/12/2010. Chỉ một thời gian ngắn sau, hàng loạt cuộc chính biến đã bùng nổ ở nhiều nước Bắc Phi và Trung Đông, được gọi chung với cái tên "Mùa xuân Arab". Nhưng cho đến nay, ở phần lớn các nước này vẫn chỉ thấy chiến tranh, đau thương, đói khổ, tình trạng khủng bố, cực đoan gia tăng.

Bài học từ “Mùa xuân Arab” chính là bằng chứng để phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về vai trò lãnh đạo của Đảng trong lịch sử. Chúng xuyên tạc rằng, tháng 8/1945, khi Nhật đầu hàng tạo ra một khoảng trống quyền lực và Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ “ăn may” cướp chính quyền. Nhưng thực tế đã chỉ ra rằng, một đảng non trẻ 15 năm tuổi của giai cấp công nông chỉ với hơn 5.000 đảng viên đã lãnh đạo quần chúng nhân dân giành độc lập tự do khỏi ách thực dân, phong kiến, lập ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Vượt qua bao khó khăn gian khổ, Đảng tiếp tục lãnh đạo quân và dân ta trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, thống nhất đất nước và tiến hành công cuộc Đổi mới, để đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế như ngày nay.

Thành công đó chỉ có thể là bởi Đảng ta là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, có đường lối đúng đắn là chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng. Và trong những thời điểm khó khăn của năm 2020 khi đại dịch COVID-19 hoành hành, tính ưu việt của chế độ đã phát huy đúng lúc, đúng chỗ để huy động được toàn bộ hệ thống chính trị hoàn thành mục tiêu kép “vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế”.

Bởi vậy, trước thềm Đại hội XIII, chúng ta càng vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng thì sẽ không có chỗ cho bất kỳ âm mưu thủ đoạn thâm độc nào có thể tồn tại./.

Nguồn: baotintuc.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất