“Việt Nam sẵn sàng làm bạn, đối tác tin cậy, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”
Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh trả lời phỏng vấn phóng viên VOV (Ảnh: vov.vn)

Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh trả lời phỏng vấn phóng viên VOV (Ảnh: vov.vn)

Bên cạnh vấn đề phát triển kinh tế-xã hội, thì giữ vững độc lập, tự chủ, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế là một nhiệm vụ quan trọng. Phóng viên Đài TNVN (VOV) thường trú tại LB Nga có cuộc trao đổi Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh về thành công của Đại hội lần này.

PV: Thưa Đại sứ, ông có thể chia sẻ cảm xúc về thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII?

Đại sứ Ngô Đức Mạnh: Trong những ngày qua, cán bộ, nhân viên Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại LB Nga chăm chú theo dõi Đại hội Đảng lần thứ XIII. Đây là sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống chính trị của Việt Nam, do vậy, chúng tôi hết sức vui mừng, phấn khởi về thành công của Đại hội lần này. Đại hội đã vạch ra đường lối phát triển của Việt Nam trong 5 năm tới và phương hướng phát triển hướng đến kỷ niệm 100 năm thành lập nước, những giải pháp lớn về phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa  mới, từ đấy bầu ra Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra. Thành công của Đại hội là nguồn động viên hết sức to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân. Và như vậy, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để vững tin vào chiến lược phát triển của đất nước trong những năm tới.

Chúng tôi cho rằng, thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII có rất nhiều yếu tố. Nhưng quan trọng nhất chính là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam mà đất nước có những bước phát triển ngoạn mục, đời sống kinh tế của nhân dân được cải thiện đáng kể, uy tín của Việt Nam được tăng cường trên trường quốc tế. Điều này càng khẳng định vị thế, uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng là người khởi xướng công cuộc đổi mới và hiện nay đang lãnh đạo đất nước bước vào sự phát triển mới.

Bên cạnh đó, qua theo dõi, chúng tôi được biết, trong quá trình chuẩn bị Đại hội, các bước như là tổ chức soạn thảo các văn kiện để trình ra đại hội, công tác nhân sự, chuẩn bị cơ sở vật chất cũng được tiến hành hết sức thận trọng, bài bản, khoa học, có kế hoạch từng bước vững chắc. Trong những ngày Đại hội, có rất nhiều ý kiến tập trung bàn thảo, rất nhiều tham luận của các đại biểu từ các bộ, ngành, địa phương, các đoàn thể, các chương trình đã được thảo luận dân chủ, nhất trí cao. Như vậy đây là Đại hội của sự tập trung, kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân.

PV: Đại sứ có suy nghĩ gì về những mục tiêu phát triển đã được thông qua trong Nghị quyết của Đại hội và về chính sách đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới, nhất là đối với Liên bang Nga?

Đại sứ Ngô Đức Mạnh: Điều rất phấn khởi tại Đại hội lần này là Đảng ta tiếp tục khẳng định đường lối đổi mới phát triển của đất nước, đề ra mục tiêu phát triển trong 5 năm tới về kinh tế, xã hội và tầm nhìn đến năm 2045- kỷ niệm 100 năm thành lập nước và những sự kiện sắp tới. Điều rất quan trọng là trong nội dung văn kiện trình ra đại hội, có phần về đối ngoại. Chúng tôi cũng theo dõi và nghiên cứu văn kiện trong quá trình thảo luận, góp ý kiến. Qua kết quả đại hội, chúng tôi nhận thấy, Đảng chúng ta tiếp tục đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa. Việt Nam sẵn sàng làm bạn, đối tác tin cậy, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Đây là những cơ sở có ý nghĩa về mặt nguyên tắc, phương hướng để chúng ta tiếp tục triển khai chính sách đối ngoại tích cực và chủ động. Điều này cũng hết sức quan trọng là trong thời gian qua, Việt Nam đã đảm đương rất thành công vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2020, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2021 và nhiều sự kiện đối ngoại quan trọng khác nữa.

Do vậy, dù công tác trong nước hay ngoài nước, nhất là tại địa bàn liên bang Nga, chúng tôi luôn quán triệt về phương châm đối ngoại của chúng ta là đa dạng hóa, đa phương hóa. Chúng tôi hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng rằng, đường lối của Đảng trong đó có nội dung về đối ngoại sẽ được triển khai thực hiện một cách thành công. Chúng ta là đối tác tin cậy, là bạn với nhiều nước, với nhiều thành viên trong cộng đồng thế giới.

Nhưng chúng ta luôn quan tâm và thúc đẩy quan hệ với bạn bè, đối tác chiến lược toàn diện, trong đó, có Liên bang Nga. Từ đó, chúng tôi nghĩ rằng, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên của cơ quan đại diện ngoại giao tại liên bang Nga là làm hết sức mình để thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng và nhà nước giao phó. Đồng thời phải đoàn kết và xây dựng đơn vị vững mạnh, qua đó góp phần mình vào việc làm sâu sắc và thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ./.

Nguồn: vov.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất