Tiếp tục tăng cường nhiệm vụ quân sự quốc phòng theo hướng tinh, gọn, mạnh
Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy Quân chủng Hải quân trả lời phỏng vấn báo chí bên lề Đại hội XIII của Đảng.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy Quân chủng Hải quân trả lời phỏng vấn báo chí bên lề Đại hội XIII của Đảng.

Diễn tập quân sự lớn nhất từ năm 1975 đến nay

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy Quân chủng Hải quân cho rằng: Trong nhiệm kỳ qua, lực lượng vũ trang đã nắm chắc, dự báo đúng, xử lý tốt các đối sách, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành, sửa đổi nhiều chiến lược, đề án, kết luận…như: Chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.... Nhiều luật mới được ban hành, sửa đổi, bổ sung như Luật Quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi), Luật Biên phòng, Luật Cảnh sát biển... Đây là một bước phát triển mới về tư duy của Đảng, về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đồng thời hoàn chỉnh hành lang pháp lý để đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trước mắt và lâu dài.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng cho rằng, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đánh dấu sự chỉ đạo quyết liệt của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc quốc phòng về tổ chức lực lượng theo hướng tinh gọn, mạnh. Giảm quân số ở những đầu mối và các đơn vị trung gian phục vụ, ưu tiên cho các đơn vị sẵn sàng chiến đấu và đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh. Chất lượng huấn luyện, diễn tập được nâng lên, tổ chức nhiều cuộc diễn tập lớn, như diễn tập chống khủng bố, diễn tập thiết quân luật… Đặc biệt cuộc diễn tập DT17 có sự tham quan của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

“Đây là cuộc diễn tập lớn nhất từ sau năm 1975 đến nay. Qua cuộc diễn tập, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu và khẳng định quân đội của chúng ta rất giỏi và rất mạnh, đủ khả năng, đủ sức mạnh để bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống”, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng cho biết.

Trong nhiệm kỳ qua, việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương đã góp phần để quân đội mạnh lên, hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với quân đội nhằm xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện, đoàn kết, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục được tỏa sáng thông qua việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong khó khăn, gian khổ; cán bộ, chiến sĩ quân đội luôn sẵn sàng nhận, không nề hà, kể cả những công việc phức tạp, đấu tranh dài ngày trên biển. “Tham gia cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ nhân dân vùng thiên tai, địch họa. Nơi nào có khó khăn gian khổ, nơi ấy có bộ đội, góp phần tỏa sáng hình ảnh anh Bộ đội cụ Hồ”, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng khẳng định.

Bên cạnh đó, công tác đối ngoại quốc phòng trong quân đội đã được tiến hành một cách chủ động, tích cực, hiệu quả, thiết thực cả trên bình diện song phương và đa phương. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã từng khẳng định công tác đối ngoại quốc phòng đã thực sự trở thành trụ cột đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, trong nhiệm kỳ 2021-2026 tình hình khu vực và trên thế giới vẫn có những diễn biến khó lường, trên biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp. Cạnh tranh chiến lược, tự do hàng hải trên biển Đông là vấn đề nhiều quốc gia quan tâm. Đứng trước những vấn đề phức tạp đó, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIII của Đảng về lĩnh vực quốc phòng, an ninh tiếp tục khẳng định vai trò của quân đội; tiếp tục xây dựng quân đội theo hướng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành điều chỉnh tổ chức, biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh và đến năm 2030 một số lực lượng hoàn thành xây dựng hiện đại, trong đó có Hải quân nhân dân Việt Nam, Cảnh sát biển. Đây là một mục tiêu rất cao.

“Để xây dựng quân đội hiện đại, theo quan điểm của tôi phải có con người hiện đại, phải thu hút được nguồn lực chất lượng cao và trưởng thành trong quân đội; phải có cơ chế chính sách để thu hút nguồn lực”, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng khẳng định.

Tiếp tục đầu tư cho quân đội mà trọng điểm là đầu tư công nghiệp quốc phòng phải đi trước một bước để sao cho thiết bị vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, tự chủ sản xuất  được. Khi có con người hiện đại, đáp ứng yêu cầu, có đủ tiềm lực để sản xuất những vũ khí trang bị kỹ thuật, không phụ thuộc vào bên ngoài thì sức mạnh quân đội sẽ nâng cao, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đây là những định hướng trong nhiệm kỳ tới.

Tiếp tục đầu tư trang thiết bị hiện đại

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam cho biết: Dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục khẳng định xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; một số quân, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, trong đó có lực lượng Cảnh sát biển. “Đây là một vinh dự đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm rất nặng nề đối với lực lượng Cảnh sát biển, phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành xây dựng lực lượng Cảnh sát biển hiện đại”, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai nhấn mạnh. 

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam trả lời phỏng vấn báo chí bên lề Đại hội XIII của Đảng.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam trả lời phỏng vấn báo chí bên lề Đại hội XIII của Đảng.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai cho rằng, để thực hiện nhiệm vụ này, lực lượng Cảnh sát biển xác định trong thời gian tới tập trung một số việc: Tiếp tục tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hoàn chỉnh văn bản quy phạm pháp luật để cụ thể hóa Luật Cảnh sát biển Việt Nam đã được Quốc hội thông qua, tạo cơ sở, tiền đề để lực lượng Cảnh sát biển triển khai xây dựng tiến lên hiện đại.

Lực lượng Cảnh sát biển tiếp tục tham mưu về tập trung đầu tư trang thiết bị hiện đại, đóng mới tàu thuyền, đặc biệt là các tàu có trọng tải lớn để đảm bảo đủ sức hoạt động xa bờ dài ngày trên biển, mua sắm các máy bay, máy bay tuần thám biển để đủ sức quản lý, bảo vệ vùng biển rộng lớn. “Tôi cho rằng điều cần quan tâm nữa là đầu tư xây dựng con người đủ phẩm chất, đủ năng lực, đủ trình độ kiến thức, đặc biệt là kiến thức về luật pháp, kiến thức về quan hệ quốc tế để làm nhiệm vụ của mình trên biển”, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát biển tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hệ thống cầu cảng, cho tàu bè neo đậu để đủ sức làm nhiệm vụ. “Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu để đảm bảo đủ sức hoàn thành nhiệm vụ; hiện đại nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai khẳn định.

Bên cạnh nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trên biển, bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, lực lượng Cảnh sát biển còn có chức năng rất quan trọng khác nữa, đó là đội quân công tác; tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân phòng, chống thiên tai, bão lũ; thực hiện tốt chương trình dân vận Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân…

“Đây cũng là nhiệm vụ mà chúng tôi đặt ra không kém phần quan trọng; đặc biệt khi tình hình thiên tai bão, lũ, dịch bệnh diễn biến rất phức tạp. Vì vậy, chúng tôi luôn giáo dục cho bộ đội phải xác định đây là một nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, tập trung chuẩn bị lực lượng, phương tiện, con người để cứu giúp nhân dân”, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai khẳng định./.

Nguồn: baotintuc.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất