Thông điệp đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp, sáng 28/1. (Ảnh: TTXVN)

Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp, sáng 28/1. (Ảnh: TTXVN)

Các điện chúc mừng gửi tới Đảng Cộng sản Việt Nam đều cùng chung một thông điệp, đó là thông điệp của tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, đồng thời bày tỏ sự quan tâm sâu sắc và gửi lời chúc thành công tới Đại hội.

Điện mừng của Đảng Cộng sản Liên bang Nga có đoạn viết: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong đã trải qua thử thách của dân tộc Việt Nam, là tấm gương quên mình trong cuộc đấu tranh giành tự do cho dân tộc và vì tương lai xã hội chủ nghĩa. Thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập Đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam giương cao ngọn cờ đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội, tiếp tục duy trì là lực lượng lãnh đạo và định hướng xã hội.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước vững bước đi theo con đường sáng tạo, đạt được những thành tựu rực rỡ, đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế phát triển năng động nhất thế giới và đạt được uy tín cao trên trường quốc tế.

Điện mừng của Đảng Cộng sản Pháp gửi tới Đại hội XIII nêu rõ: "Đối với chúng tôi, Việt Nam luôn là tiếng nói của hòa bình và ổn định trong thế giới hiện nay. Trong suốt 100 năm qua, Đảng Cộng sản Pháp luôn sát cánh và theo dõi công cuộc đấu tranh, các kỳ đại hội và công tác lý luận của các đồng chí Việt Nam. Sắp tới, hai đảng chúng ta sẽ cùng nhau vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập đồng thời là nhà lãnh đạo của hai đảng. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một thế giới của công lý, thịnh vượng và hòa bình".

Gửi tới Đại hội XIII lời chúc mừng chân thành, Điện mừng của Đảng Cộng sản Ấn Độ có đoạn khẳng định: "Việt Nam đã trở thành một trong những nước đang phát triển về mọi mặt. Việc thực hiện thành công chính sách “Đổi mới” cùng với hàng loạt cải cách kinh tế, chính trị trên cơ sở “nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” đã mang lại thành công toàn diện cho Việt Nam. Sự ổn định chính trị - xã hội tiếp tục được tăng cường, quốc phòng an ninh được củng cố và những đóng góp tích cực của Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế và khu vực được tất cả các nước đánh giá cao. Chúng tôi hi vọng kết quả chính trị của Đại hội XIII sẽ có tác động sâu rộng đến sự phát triển của Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam dựa trên chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh".

Điện mừng của Đảng Cộng sản Ấn Độ Mác-xít nêu: "Đại hội XIII có tầm quan trọng và vai trò lịch sử đối với công cuộc xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam, có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh toàn cầu hiện nay. Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã đẩy nhiều nền kinh tế vào suy thoái và đại dịch COVID-19 đã tác động đến hầu hết mọi quốc gia trên thế giới. Việt Nam là một trong số ít quốc gia trên thế giới đã ứng phó thành công cả hai mối nguy hiểm kép này. Những thành tựu này của Việt Nam cũng thể hiện rõ tính ưu việt của hệ thống xã hội chủ nghĩa và bản chất nhân văn của chủ nghĩa Mác - Lênin".

Chúc mừng Đại hội XIII, sự kiện trọng đại của Đảng Cộng sản Việt Nam, Điện mừng của Đảng Cộng sản Nhật Bản nêu: "Cuộc đấu tranh anh hùng của nhân dân Việt Nam vì độc lập, tự do và thắng lợi lịch sử của cuộc đấu tranh đó đã cống hiến to lớn vào xây dựng hòa bình ở châu Á và thế giới ngày nay. Chúng tôi chúc Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công rực rỡ, tiếp tục thúc đẩy sự nghiệp Đổi Mới, nâng cao đời sống của nhân dân, xây dựng tổ quốc, phát triển kinh tế xã hội".

Khẳng định những người cộng sản Anh luôn ghi nhớ vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc kháng chiến anh dũng để giành độc lập, tự do cho dân tộc, Điện mừng của Đảng Cộng sản Anh có đoạn viết: "Đất nước các bạn, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã chuyển mình cả về kinh tế và xã hội để trở thành một lực lượng quan trọng trên trường quốc tế. Sự hỗ trợ của Việt Nam dành cho các nước và các đảng cộng sản, anh em trên thế giới đã thể hiện truyền thống tốt đẹp nhất của tinh thần đoàn kết quốc tế".

Điện mừng của Đảng Cộng sản Hy Lạp khẳng định: "Nhân dân thế giới luôn ngưỡng mộ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của dân tộc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuộc đấu tranh ấy đã đi vào lịch sử như một bản “anh hùng ca” của thời đại. Đảng Cộng sản Hy Lạp xin chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp và qua Đại hội, gửi lời chào nồng nhiệt đến những người cộng sản, giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam - những người là hiện thân cho chủ nghĩa anh hùng vĩ đại trong công cuộc cách mạng lịch sử của mình".

Điện mừng của Đảng Cộng sản Czech and Moravia nêu rõ: "Dưới sự lãnh đạo thành công của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước của các đồng chí phát triển mạnh mẽ vì lợi ích của nhân dân Việt Nam. Những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội và uy tín quốc tế cao của Việt Nam, với vai trò là nhân tố bảo đảm cho ổn định, hòa bình, an ninh và hợp tác ở Đông Nam Á, đã khẳng định sự đúng đắn của con đường các đồng chí đã lựa chọn".

Gửi Điện mừng tới Đại hội XIII, Đảng Cộng sản Canada có đoạn đánh giá: "Những tiến bộ về kinh tế, xã hội và chính trị của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nguồn cảm hứng đối với những người cộng sản và nhân dân tiến bộ Canada, những người luôn ghi nhận những hy sinh lớn lao và đấu tranh vĩ đại của nhân dân Việt Nam anh hùng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong suốt 40 năm chiến tranh, cũng như trong giai đoạn tái thiết đất nước. Sự lãnh đạo và những thành tựu mà Đảng Cộng sản Việt Nam đạt được minh chứng cho sức mạnh và sức sống của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam”.

Điện mừng của Đảng Cộng sản Mỹ có đoạn viết: “Tinh thần quốc tế của Đảng Cộng sản Việt Nam đã không giới hạn trong khuôn khổ khu vực mà vươn ra khắp toàn cầu. Trên cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong năm 2020, Việt Nam là tiếng nói của ổn định và hòa bình trên thế giới”.

“Điều làm nên giá trị và sự đặc biệt của quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội XIII chính là sự tham gia đông đảo của người dân Việt Nam ở cả trong và ngoài nước, thể hiện trí tuệ, khát vọng của toàn Đảng, toàn dân Việt Nam”, Điện mừng của Đảng Cộng sản Jordan khẳng định rõ.

Điện mừng của Đảng Cộng sản Sri Lanka có đoạn viết: “Việt Nam đã trở thành một trong những nước phát triển nhanh ở châu Á, đời sống của người dân không ngừng được cải thiện, luôn duy trì được sự ổn định chính trị và trật tự xã hội, đồng thời thụ hưởng sự phát triển kinh tế - xã hội liên tục, qua đó vai trò của quốc gia được nâng cao trên trường khu vực và quốc tế. Tất cả những thắng lợi nói trên mà nhân dân Việt Nam giành được là nhờ sự lãnh đạo mẫu mực của Đảng Cộng sản Việt Nam”./.

Nguồn: TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất