Thái Nguyên phấn đấu đạt GRDP tăng bình quân 8% mỗi năm
Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XX phát biểu nhận nhiệm vụ (Nguồn: thainguyen.gov.vn) 

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Thái Nguyên phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân từ 8%/năm trở lên; giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân từ 9%/năm trở lên; giá trị xuất khẩu trên địa bàn tăng bình quân từ 7%/năm trở lên, trong đó xuất khẩu địa phương tăng bình quân từ 11%/năm trở lên.

Theo Nghị quyết, mức thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn (không bao gồm thu tiền sử dụng đất và thu từ hoạt động xổ số kiến thiết) sẽ tăng bình quân từ 10%/năm trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 100 triệu đồng trở lên; hộ nghèo bình quân hằng năm (theo chuẩn mới) giảm ít nhất 1%...

Để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Đại hội đã xác định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng, gồm: tập trung cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng trong xây dựng cơ chế, chính sách bảo đảm phát triển nhanh và bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh liên kết vùng, phát triển công nghiệp-xây dựng; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, tăng cường liên kết chuỗi và phát triển bền vững gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới, trọng tâm là phát triển các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực, thế mạnh của tỉnh; nâng cao chất lượng, giá trị cây chè và sản phẩm trà.

Tỉnh sẽ hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn; sản xuất nông nghiệp an toàn, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, tạo ra sản phẩm có thương hiệu, giá trị, hiệu quả kinh tế, sức cạnh tranh cao trên thị trường trong nước và xuất khẩu; thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế, tập trung phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, khu công nghiệp phía Nam (Phú Bình, Phổ Yên, Sông Công) gắn kết với sự phát triển của vùng Thủ đô Hà Nội để thu hút đầu tư, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong phát triển kinh tế; phát triển hạ tầng du lịch mà trọng tâm là hạ tầng khu du lịch Hồ Núi Cốc, phát triển du lịch phía Đông Tam Đảo; huy động các nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đối ngoại gồm đường vành đai V, đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 1B, Quốc lộ 37...

Các cấp ủy Đảng tập trung làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng, chủ động sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng đồng bộ, thống nhất với các tổ chức của hệ thống chính trị, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng theo quy định; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Trước đó, trong buổi chiều 12/10, Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách nhân sự giới thiệu để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 58 đồng chí. Trên cơ sở đó, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu 51 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ phiếu bầu đạt cao.

Trong buổi sáng 13/10, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX đã thảo luận, thống nhất bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX gồm 15 đồng chí.

Bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu 51/51.

Hội nghị đã bầu các Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy khóa XIX; đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí.

Đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX .

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng gồm 21 người và 3 đại biểu dự khuyết./.

  Nguồn: TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất