Tập hợp, phát huy trí tuệ của tuổi trẻ trong việc tham gia đóng góp với Đảng

Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương. (Ảnh: TTXVN)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng ban Chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Đỗ Văn Phới; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn; Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương, đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự có lãnh đạo các đơn vị của Trung ương Đoàn; thường trực một số tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tiêu biểu và các đảng viên trẻ, cán bộ đoàn, đoàn viên, sinh viên, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong thanh niên

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Nhận thức rõ tầm quan trọng và ý nghĩa của đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Trung ương Đoàn đã tổ chức 4 đợt hoạt động cao điểm trong năm, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện quan trọng của Đảng, của đất nước.

Trung ương Đoàn tổ chức đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” từ tháng 9/2020 đến thời điểm tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc với nhiều nội dung hoạt động thiết thực của tuổi trẻ cả nước. Dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, song các cấp bộ Đoàn đã có nhiều nỗ lực, sáng tạo chuyển hướng và tổ chức được nhiều chuỗi hoạt động ý nghĩa hướng tới Đại hội.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã xây dựng Kế hoạch, chuẩn bị điều kiện cần thiết để tổ chức 6 Hội nghị lấy ý kiến góp ý rộng rãi trong đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đoàn, Hội, Đội và các tầng lớp thanh niên. Theo Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, các hội nghị sẽ là diễn đàn tập hợp, phát huy trí tuệ cán bộ Đoàn, Hội, Đội, đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045; góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội; tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong thanh niên, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chuẩn bị rất công phu, bài bản, có quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng; kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Trong kỳ Đại hội này, Đảng xác định những định hướng lớn trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc không chỉ trong nhiệm kỳ mà mang tầm nhìn chiến lược đến năm 2030 và 2045, gắn với hai cột mốc chính trị quan trọng là 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước. Nhiều luận điểm mới quan trọng lần đầu tiên được đề cập trong dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Tập trung hỗ trợ những “đầu tàu” đưa cộng đồng phát triển

Đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII có nội dung: “Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa có nhiều tiến bộ, hoạt động hiệu lực và hiệu quả hơn; tổ chức bộ máy lập pháp, hành pháp và tư pháp tiếp tục được hoàn thiện”.

Góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng, Tiến sĩ Hồ Quang Huy, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp cho rằng: Xét ở góc độ lý luận nhà nước và pháp luật, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa không phải là một “kiểu” nhà nước, không thuần túy chỉ đề cập đến bộ máy nhà nước, do vậy, cụm từ “hoạt động hiệu lực và hiệu quả hơn” đặt ở đây chưa thực sự phù hợp.

Ngoài ra, theo Tiến sĩ Hồ Quang Huy, cụm từ “tổ chức bộ máy lập pháp, hành pháp và tư pháp” cũng chưa hợp lý bởi “lập pháp, hành pháp, tư pháp” là các nhánh quyền lực trong nội hàm chung của “quyền lực nhà nước”. Do vậy, Tiến sĩ Hồ Quang Huy đề nghị chỉnh sửa dự thảo báo cáo như sau: “Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa có nhiều tiến bộ; tổ chức bộ máy nhà nước tiếp tục được hoàn thiện, hoạt động hiệu lực và hiệu quả hơn; từng bước bảo đảm thực hiện đồng bộ các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp”.

Đảng luôn xác định vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của đất nước. Qua các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc, vấn đề dân tộc nói chung và công tác dân tộc nói riêng luôn được Ðảng nghiên cứu, làm rõ hơn các chủ trương, định hướng trong các văn kiện chính thức. Quan tâm tới nội dung về công tác dân tộc, Tiến sĩ Hà Việt Quân, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - Ủy ban Dân tộc, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhấn mạnh: Trong Báo cáo chính trị của Đại hội XII, Đảng ta vẫn kiên định đối với quan điểm mang tính nền tảng chính là các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển. Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Hà Việt Quân, có thể thấy ngay những thay đổi cơ bản từ phương pháp tiếp cận, cách thức xác định chủ trương, đường lối của Đảng về lĩnh vực công tác dân tộc trong dự thảo văn kiện trình Đại hội lần này.

Để thể hiện sự thống nhất cao giữa quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng trong chiến lược phát triển đất nước, đồng thời đảm bảo tổ chức thực hiện hiệu quả những giải pháp mà dự thảo các văn kiện đưa ra, Tiến sĩ Hà Việt Quân cho rằng, cần xác định sức mạnh cộng đồng là một thế mạnh đặc thù của người dân tộc thiểu số để tập trung đầu tư nhiều hơn cho những người dân tộc thiểu số biết sáng tạo, phát triển sản xuất kinh doanh và làm giàu. Ông Hà Việt Quân nhấn mạnh: Cần xây dựng những cá nhân này để họ trở thành những “đầu tàu” đưa cộng đồng phát triển. Bên cạnh những chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo, Nhà nước cần có sự đầu tư hướng tới “đầu tàu” ở vùng dân tộc thiểu số thông qua cơ chế hỗ trợ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, với đội ngũ nòng cốt là thanh niên dân tộc thiểu số, để họ có thể phát triển mạnh mẽ, từ đó hỗ trợ chính cộng đồng của mình phát triển.

Đánh giá cao việc tổ chức Đoàn, Hội, Đội triển khai hoạt động tham gia góp ý các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định: Việc tham gia góp ý đã được các cấp, đơn vị thực hiện với nhiều cách làm đa dạng, sáng tạo, như sinh hoạt chi đoàn theo chủ điểm; tổ chức diễn đàn, hội nghị chuyên đề, hội thảo khoa học; tổ chức lấy ý kiến góp ý của đoàn viên, thanh niên trên internet, mạng xã hội; lấy ý kiến thông qua hệ thống báo chí của Đoàn...

Cho rằng, nghiên cứu đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng là trách nhiệm không chỉ của riêng lực lượng thanh niên, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chia sẻ thêm những hướng phân tích để cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên có cách tiếp cận đa chiều, sâu sắc hơn với các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, từ đó có nhiều góp ý tâm huyết, sát với thực tiễn.

Theo Trưởng ban Dân vận Trung ương, trước tất cả các vấn đề như đổi mới sáng tạo, giáo dục, nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng suất lao động..., thế hệ trẻ nên suy nghĩ thêm về những thách thức, cơ hội trong tương lai và phương thức tiếp cận cơ hội sao cho tận dụng, phát huy tối đa ưu thế của tuổi trẻ. “Thanh niên tận dụng cơ hội như thế nào để góp phần đưa đất nước phát triển với tư cách là rường cột của đất nước, đóng góp gì đối với những vấn đề thực tiễn?...”, bà Trương Thị Mai gợi mở.

Khẳng định cần nghiên cứu sâu, kỹ nội hàm của các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII để nhận thức rõ những điểm khác biệt so với văn kiện các kỳ Đại hội trước, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai mong muốn, khi văn kiện được Đại hội XIII của Đảng thông qua sẽ thể hiện dấu ấn đóng góp của thế hệ trẻ Việt Nam. Trưởng ban Dân vận Trung ương hy vọng, với tinh thần trách nhiệm cao và sức sáng tạo của tuổi trẻ, các cán bộ, đoàn viên, thanh niên sẽ có nhiều đóng góp tâm huyết, sâu sắc để tham gia với Đảng trong sự kiện chính trị vô cùng quan trọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Trung ương Đoàn tổng hợp góp ý tại các hội nghị và ý kiến của các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, của thanh niên Việt Nam ở ngoài nước, xây dựng thành báo cáo chung gửi Ban Dân vận Trung ương theo đúng tiến độ./.

Nguồn: TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất