Tăng cường vai trò lãnh đạo thông qua việc nêu gương
 Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (Ảnh: nhandan.com.vn)

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, tổng kết, thảo luận, đánh giá toàn diện công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ vừa qua, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, Đại hội XIII của Đảng đã nêu rõ kết quả thực hiện 10 nhiệm vụ về xây dựng Đảng. Theo đồng chí, đâu là điểm nhấn đáng chú ý, tạo kết quả nổi bật?

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt: Tổng kết, đánh giá 10 nhiệm vụ về xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, dự thảo Văn kiện Đại hội XIII đã nêu bật những kết quả khá toàn diện trên từng nội dung, góp phần tăng cường sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Nhiều vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm đã được triển khai thực hiện từ những năm trước, những kết quả hạn chế thì nhiệm kỳ qua đã chuyển biến rõ nét, có tính đột phá. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý, đó là, công tác đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu. Đây là lần đầu Trung ương nhận diện và chỉ ra 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, làm căn cứ để mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp tự soi, tự sửa, đồng thời để cấp ủy, tổ chức đảng theo dõi, giám sát, quản lý cán bộ, đảng viên. Qua thực hiện kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tích cực đấu tranh với những biểu hiện suy thoái trong bản thân, gia đình, cơ quan, đơn vị…

Nhiệm kỳ qua, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "lợi ích nhóm" được Đảng ta chỉ đạo chặt chẽ, thận trọng và quyết liệt, với tinh thần không có "vùng cấm", không có "ngoại lệ" và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm đã được điều tra, khởi tố, truy tố và xử lý công khai, đúng quy định của pháp luật. Việc kiên quyết phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm, bất kể lĩnh vực nào, dù người đó là ai đã có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh đối với cán bộ, đảng viên; khẳng định quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Nhà nước trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy nhà nước, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, cộng đồng quốc tế ghi nhận.

PV: Đóng góp chung vào kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, Trung ương ghi nhận sự nỗ lực lớn và hành động quyết liệt của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là trách nhiệm, sự gương mẫu của cấp trên và người đứng đầu các cấp. Đối với Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư, trách nhiệm đó được thể hiện như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Khối đã thực hiện sáng tạo, có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị. Các cấp ủy trong toàn Đảng bộ đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, trọng tâm là việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định, nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Trong nhiệm kỳ, các cấp ủy đã thi hành kỷ luật 650 đảng viên, trong đó có 58 cấp ủy viên các cấp.

Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025 nêu phương châm "Đoàn kết - dân chủ - trí tuệ - kỷ cương - nêu gương". Với hơn 80 nghìn đảng viên trong Đảng bộ Khối, một bộ phận lớn cán bộ, đảng viên giữ vị trí chính trị quan trọng, trong đó, nhiều đồng chí là lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, Đại hội đã xác định, cụ thể hóa trách nhiệm nêu gương và chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị một cách thiết thực, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ mới. Trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, người đứng đầu được quy định phù hợp vị trí công tác, có kế hoạch đăng ký thi đua, kiểm tra, giám sát thực hiện.

Ngay sau Đại hội, Đảng ủy Khối tập trung chỉ đạo triển khai các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Một trong những trọng tâm là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tập trung củng cố nền tảng văn hóa trong Đảng. Các cấp ủy đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Song song nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, nhất là tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi phức tạp, dễ xảy ra sai phạm, có nhiều bức xúc, nổi cộm, dư luận quan tâm; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ đi đôi với bảo đảm nghiêm chế độ tự phê bình và phê bình, cần chăm lo bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cấp ủy viên. Kiện toàn đội ngũ đi đôi với thực hiện các giải pháp bồi dưỡng kiến thức thực tiễn, nghiệp vụ, kinh nghiệm cho các cấp ủy và đội ngũ cán bộ làm công tác đảng…

Tăng cường vai trò lãnh đạo thông qua việc nêu gương, để mỗi tổ chức đảng và đảng viên phải là tấm gương tuân thủ nguyên tắc, quy định của Đảng; Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước, tạo sức lan tỏa trong tổ chức, cơ quan, đơn vị, cộng đồng. Từ đó huy động trí tuệ, sức mạnh của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!./.

Nguồn: nhandan.com.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất