Tâm huyết của người dân Kiên Giang hướng về Đại hội XIII của Đảng
 Đại lộ Trần Phú, trung tâm thành phố Rạch Giá (Ảnh minh họa: TTXVN)

Tích cực đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch

Theo ông Võ Thanh Xuân, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Thuận, Đại hội lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị quan trọng, thu hút được sự quan tâm của nhân dân cả nước. Là một cán bộ đảng viên, ông nhận thấy, Đại hội lần này được chuẩn bị rất công phu, đầy đủ, dân chủ và tiến bộ hơn so với nhiều kỳ Đại hội trước đây. Vì thế, ông tin tưởng Đảng ta sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, có những định hướng mới phù hợp, đưa Việt Nam sánh vai cùng các nước trong khu vực cũng như trên thế giới.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Thuận Võ Thanh Xuân cho rằng, thời gian tới, cần tiếp tục công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng và vai trò lãnh đạo của Đảng; tăng cường hơn nữa sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận về chính trị và tinh thần trong nhân dân, nâng cao ý chí đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Thường xuyên tuyên truyền đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trước hết, cần phát huy vai trò của lực lượng làm công tác tư tưởng, sử dụng các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp trong tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Thuận thống nhất cao với chủ đề Đại hội XIII của Đảng, tán thành những nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII được nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị. Ông mong muốn những năm tới, Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư về giao thông, trường học, y tế cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có tỉnh Kiên Giang, nhất là vùng nông thôn, vùng sâu như huyện Vĩnh Thuận. Đảng, Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các nước thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng nông sản giúp nông dân ổn định đầu ra nông sản; tiếp tục chăm lo tốt cho các gia đình chính sách, thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững.

Ngăn chặn, loại trừ tham nhũng, lãng phí

Thống nhất với dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng, chị Nguyễn Thị Huyền Trang, Bí thư Đoàn xã Định Hòa, huyện Gò Quao cho rằng, báo cáo được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, thể hiện trí tuệ của Đảng. Bí thư Đoàn xã Định Hòa đề xuất, bổ sung trong dự thảo báo cáo, như về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người, cần có giải pháp khuyến khích vấn đề "tự học và công nhận kết quả tự học tập của cán bộ, công chức và học sinh, sinh viên"; đồng thời đưa ra giải pháp cụ thể tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra giáo dục nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thành tích trong các cấp học.

Về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, chị Nguyễn Thị Huyền Trang kiến nghị cần có quy định chế tài việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tránh phô trương, lãng phí, qua đó phát huy truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc; có giải pháp phát triển văn hóa gắn liền với phát triển du lịch, tạo được hình ảnh đẹp của người Việt Nam trong lòng du khách.

Theo chị Nguyễn Thị Huyền Trang, để xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng cần quan tâm ngăn chặn, loại trừ tham nhũng, lãng phí. Thời gian qua, tình trạng tham nhũng, lãng phí còn xảy ra với những biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, vì thế cần có biện pháp ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời. Chỉ tiêu tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2025 đạt 95% dân số là khá cao, khó thực hiện nên xem xét điều chỉnh giảm, vì hiện nay công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với những hộ có thu nhập thấp.

Bí thư Đoàn xã Định Hòa kiến nghị cần có giải pháp tăng cường giáo dục thế hệ trẻ; quan tâm công tác đào tạo nghề nông thôn cho thanh niên, hỗ trợ vốn giúp thanh niên nông thôn lập thân, lập nghiệp vươn lên trong cuộc sống.

Phát huy thế mạnh, tiềm năng của đất nước

Giống như mọi người dân Việt Nam, bà Phạm Thị Hồng Ý, nông dân ngụ ấp Công Sự, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng kỳ vọng, Đại hội XIII của Đảng sẽ chọn ra được những người hội đủ những tiêu chuẩn để lãnh đạo đất nước tiếp tục phát triển, phồn vinh và trường thịnh.

Theo đó, Đại hội lần thứ XIII của Đảng cần nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng đối với mọi mặt phát triển đời sống kinh tế - xã hội, làm rõ hơn vai trò người đứng đầu trong hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng. Những định hướng trong nhiệm kỳ tới cần có những giải pháp phát huy thế mạnh, tiềm năng của nước ta; xây dựng nhiều khu công nghiệp để tạo việc làm cho lao động nông thôn, qua đó giúp người dân có cuộc sống ổn định hơn.

Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng cần quan tâm ngăn chặn, loại trừ tham nhũng, lãng phí. Thời gian qua, tình trạng tham nhũng, lãng phí còn xảy ra với những biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, vì thế cần có biện pháp ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời.

Ông Danh Lê, nông dân Khmer ngụ ấp Vĩnh Thạnh, xã Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận cho rằng: Đảng và Nhà nước ta đã có những chủ trương, đường lối, chính sách hợp lý nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội, phần nào cải thiện và nâng cao đời sống của bà con, tạo được niềm tin trong nhân dân. Tuy nhiên, nhiều địa phương còn gặp nhiều khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy, ông Danh Lê tin tưởng vào sự thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII và cũng hy vọng, những người có đức, có tài, có trách nhiệm được Đại hội lần này bầu ra sẽ ngày một gắn bó hơn nữa với nhân dân vùng khó khăn như Vĩnh Thuận; quan tâm đầu tư hạ tầng nông thôn, nhất là đường giao thông, thủy lợi để bà con đi lại, sản xuất và giao thương thuận lợi, an toàn.

Ông Danh Lê đồng tình cao với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Dự thảo văn kiện đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, diện mạo đất nước qua 35 năm đổi mới.

Ông Danh Lê rất phấn khởi trước diện mạo đất nước ngày càng đổi thay, đặc biệt là đời sống vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có khởi sắc; điện, đường, trường, trạm ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư. Những thành tựu đạt được có nguyên văn kiện đánh giá: "Đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của quá trình phấn đấu liên tục, bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta qua nhiều nhiệm kỳ đại hội, góp phần tạo nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của nước ta qua 35 năm đổi mới"./.

Nguồn: baotintuc.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất