Phát huy tinh thần Đồng Khởi, đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI thành hiện thực
 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI ra mắt Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Với phương châm "Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội đã phát huy trí tuệ, tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá toàn diện kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020; chỉ rõ nguyên nhân của ưu, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa X; Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, Đại hội đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có giá trị vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ 2020 - 2025: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết, tinh thần Đồng khởi, ý chí, khát vọng vươn lên của người Bến Tre; tập trung phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo và nông nghiệp giá trị gia tăng cao.

Đại hội cũng đặt ra mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; thúc đẩy khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp; phát triển Bến Tre về hướng Đông, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng; xây dựng, phát triển văn hóa, con người Bến Tre đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030.

Đồng Chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: TTXVN) 

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Phan Văn Mãi cho hay, tinh thần cốt lõi của Nghị quyết là tập trung các biện pháp, giải pháp hữu hiệu, huy động tối đa mọi nguồn lực, nhất là tiềm lực con người, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, tạo nên sức mạnh tổng hợp, nỗ lực thực hiện 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá; 11 công trình, dự án trọng điểm.

Đại hội đề ra các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025 như: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân đạt từ 8,5 - 9,5%/năm; GRDP bình quân đầu người phấn đấu tăng gấp đôi năm 2020. Tổng thu ngân sách và tổng đầu tư toàn xã hội lần lượt là: 35.000 - 40.000 tỷ đồng (tăng 12%/năm) và 130.000 - 140.000 tỷ đồng; có 80% xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỉnh phát triển 4.500 - 5.000 đảng viên, kéo giảm tỷ lệ đảng viên bị kỷ luật ít nhất 10% trong cả nhiệm kỳ; phấn đấu xây dựng 40% - 50% chi bộ ấp, khu phố đạt danh hiệu chi bộ vững mạnh toàn diện.

Để đạt mục tiêu đề ra, Bến Tre xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhiệm vụ đột phá. Theo đó, tỉnh tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực và uy tín với nhân dân.

Tỉnh xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện, thân thiện, năng động, gia đình hạnh phúc, tiến bộ. Bến Tre chú trọng phát triển nông nghiệp sạch, hiệu quả là nền tảng; phát triển công nghiệp chế biến, năng lượng và xây dựng đô thị là động lực tăng trưởng; phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch là mũi nhọn. Tỉnh phát triển kinh tế biển gắn với định hướng phát triển tỉnh về hướng Đông.

Bến Tre tập trung hoàn thiện Quy hoạch phát triển tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; xây dựng cơ chế huy động các nguồn vốn, tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, hoàn thiện hệ thống thủy lợi, cấp nước, tạo quỹ đất cho phát triển. Tỉnh giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh...

Về các nhiệm vụ đột phá, trước hết, Bến Tre tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, phát triển các cơ chế, chính sách phù hợp; phấn đấu đưa Chỉ số cải cách hành chính vào nhóm 20 cả nước. Song song đó, tỉnh huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng thủy lợi, cấp nước, giao thông, logistics, đô thị, hoàn thành giai đoạn một của tuyến động lực ven biển kết nối từ Thành phố Hồ Chí Minh xuống Long An, Tiền Giang qua Bến Tre và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Đặc biệt, Bến Tre phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế -xã hội theo Tầm nhìn chiến lược của tỉnh đến năm 2030 và 2045; xây dựng nhân lực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Với tinh thần trách nhiệm cao, công tâm, khách quan, dân chủ, Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 49 đồng chí (tỷ lệ cán bộ trẻ chiếm 9,09%; cán bộ nữ chiếm 20%). Phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu Ban Thường vụ gồm 14 đồng chí.

Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2015-2020, tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa X và Hồ Thị Hoàng Yến, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy khóa X được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu 18 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. (Ảnh: TTXVN) 

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Phan Văn Mãi nhấn mạnh, thành công của Đại hội là dấu ấn mở đầu, tạo động lực, niềm tin, cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ, dân quân trong tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới vững vàng hơn, khí thế tiến công mạnh mẽ hơn.

Ngay sau Đại hội, các tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo, tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân với tinh thần đổi mới, sáng tạo, hiệu quả; chủ động xây dựng kế hoạch và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội một cách cụ thể, sát thực, phù hợp với đặc điểm và điều kiện của từng địa phương, đơn vị. Các tổ chức Đảng phân công, phân kỳ thời gian thực hiện cho từng mục tiêu, từng công trình, dự án cụ để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương Đồng khởi anh hùng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập, sáng tạo, ra sức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI./.

Nguồn: baotintuc.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất