Phật giáo đồng hành cùng sự phát triển của dân tộc
 Hòa thượng Thích Huệ Phước, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế (ảnh: nhandan.com.vn)

Ðặc biệt, Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ hai ngày 18-11-2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018 đã thể hiện rất rõ đường lối chính sách của Ðảng, Nhà nước. Công tác vận động quần chúng được quan tâm, nâng cao hiệu quả, tín đồ của các tôn giáo tham gia ngày càng sâu rộng vào những hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ích nước lợi dân.

Suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN ngày nay, Phật giáo luôn luôn là thành viên tin cậy và có nhiều đóng góp trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp tích cực trên tất cả các mặt hoạt động kinh tế - xã hội, chung sức, chung lòng cùng toàn dân xây dựng và phát triển đất nước. Phật giáo luôn xác định mục tiêu xuyên suốt là Ðạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội. Gắn đạo với đời, phát huy truyền thống yêu nước và đại đoàn kết dân tộc, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước hướng tới xây dựng cuộc sống giàu đẹp, văn minh, tiến bộ. Vì vậy, tăng ni, phật tử cả nước nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mình, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Ðảng trong công cuộc đổi mới của đất nước. Hoạt động Phật sự với tinh thần nhập thế mang ý nghĩa tốt đời đẹp đạo; tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh; phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng đời sống văn hóa, từ thiện nhân đạo, xóa đói, giảm nghèo, đồng thời luôn cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch./.

Nguồn: nhandan.com.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất