Nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên của thanh niên Việt Nam
Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn. (Ảnh: VGP)

Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn. (Ảnh: VGP)

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam vinh dự và tự hào luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng.

Thời gian qua, hướng về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tuổi trẻ Việt Nam ra sức đẩy mạnh các phong trào thi đua với nhiều chương trình hành động cụ thể và việc làm thiết thực.

Theo đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, năm 2020 và những ngày đầu năm 2021, toàn tổ chức Đoàn đã triển khai 4 đợt hoạt động cao điểm, đặc biệt là đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”. Trong đó, việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của tuổi trẻ Việt Nam góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng được xác định là nhiệm vụ hết sức quan trọng, được triển khai bài bản, khoa học, hiệu quả và kỹ lưỡng, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong và ngoài nước, thể hiện tâm huyết, tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ với Đảng.

Đã có gần 500.000 lượt ý kiến của cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện được tổng hợp đầy đủ, gửi tới Tiểu ban Văn kiện.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với thế hệ trẻ, thống nhất rất cao với các quan điểm, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp đối với thế hệ trẻ đã được đề cập trong dự thảo Văn kiện Đại hội và nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác này.

Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhận định: Những giải pháp quan trọng, dài hạn tiếp tục được dự thảo Văn kiện xác định và có bước phát triển. Bên cạnh đó, nhiều nội dung mới, quan trọng trong công tác thanh niên được dự thảo Văn kiện nhấn mạnh.

Đó là “nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên; nêu cao tinh thần trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước, với xã hội”; quan điểm phát triển thế hệ trẻ “lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất và giá trị thẩm mỹ” và “Chăm lo nuôi dưỡng, giáo dục, bảo vệ thiếu niên, nhi đồng; dành những điều kiện tốt nhất, sự chăm lo chu đáo nhất cho trẻ em - tương lai của đất nước”. Sự khẳng định này đã đáp ứng được nguyện vọng thiết tha của thế hệ trẻ ngày nay.

Thời gian qua, nội dung giáo dục của Đoàn đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, địa phương và đơn vị; kịp thời cập nhật tình hình mới; trong đó tập trung giáo dục thanh niên về chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần yêu nước của thanh thiếu nhi. Giáo dục lòng nhân ái, tính trung thực, trách nhiệm, hiếu học, yêu lao động, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; trách nhiệm của đoàn viên, thanh thiếu nhi trong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại.

Đặc biệt, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức triển khai phong trào hành động cách mạng phù hợp với xu thế phát triển, nhu cầu của thanh thiếu nhi.

Ba phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”. “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” và 3 chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” và “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần” và các phong trào nhánh trong từng đối tượng thanh niên đã phát huy tác dụng tích cực.

Thông qua các hoạt động đó, đã có 12,3 triệu lượt thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện; thực hiện hơn 800.000 công trình, phần việc, trong đó có nhiều dự án lớn như đảo thanh niên, làng thanh niên lập nghiệp, cầu giao thông nông thôn… đề xuất 2,2 triệu ý tưởng, sáng kiến, trong đó, hơn 74.000 ý tưởng, sáng kiến đã được tổ chức Đoàn các cấp hỗ trợ hoặc kết nối hỗ trợ để hiện thực hóa. Tổ chức Đoàn đã tư vấn, hướng nghiệp cho 11 triệu lượt thanh niên và giới thiệu việc làm cho 2,4 triệu thanh niên hỗ trợ hơn 2.600 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng XII đến nay.

Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh, thiên tai diễn biến phức tạp, nhất là dịch COVID-19, các cấp bộ Đoàn đã chủ động đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức triển khai phong trào, không tổ chức các hoạt động đông người.

Tập trung triển khai các đội hình thanh niên với quy mô nhỏ, bắt tay ngay vào những công trình, phần việc thanh niên cụ thể, phù hợp, các sáng kiến vì cộng đồng; chú trọng các hoạt động trên nền tảng số, tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, truyền thông đại chúng, mạng xã hội trong thiết kế và tổ chức hoạt động; kịp thời cập nhật các nội dung mới theo tình hình thực tế và theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ nên đã mang lại hiệu quả cao.

Đồng thời, đoàn viên, thanh niên đã xung kích, tình nguyện tham gia có hiệu quả trong phòng, chống thiên tai, đặc biệt là trong đợt mưa lũ xảy ra tại miền Trung vừa qua. Hình ảnh đoàn viên thanh niên trong các lực lượng ứng cứu, giải cứu, bảo vệ tính mạng và tài sản của đồng bào, hỗ trợ nhu yếu phẩm, khắc phục hậu quả của thiên tai đã trở thành hình ảnh tiêu biểu của người đoàn viên thế hệ mới, hết lòng hết sức vì Tổ quốc, vì nhân dân.

Ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình, với niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng và thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ ý chí quyết tâm, bằng hành động cụ thể đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì tương lai tươi sáng của thế hệ trẻ…/.

Nguồn: baochinhphu.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất