Niềm tin của nhân dân là lợi thế tiến tới "phồn vinh, hạnh phúc"
PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn tại phòng quay của Đài Tiếng nói Việt Nam (ảnh: vov.vn)

PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn tại phòng quay của Đài Tiếng nói Việt Nam (Ảnh: vov.vn)

Theo PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn, Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cụm từ “khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh” được nhắc đến nhiều lần trong các văn kiện của Đại hội Đảng lần thứ XIII, có ý nghĩa rất quan trọng.

Đây là lời hiệu triệu, đánh thức khát vọng của cả dân tộc, trỗi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nền văn hóa, con người Việt Nam để phát triển bền vững, hội nhập quốc tế, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đây cũng là tuyên bố chính trị có sức thu hút mãnh liệt sự quan tâm của nhân dân cả nước cũng như sự quan tâm của dư luận quốc tế. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII đã thổi bùng lên khát vọng vươn lên thoát nghèo, không chịu tụt hậu phía sau mà phải ngang tầm các nước trên thế giới.

“Với khát vọng đó, các mục tiêu phát triển, tầm nhìn định hướng được đặt ra trong Báo cáo Chính trị của Đại hội Đảng lần thứ XIII là phù hợp với xu thế phát triển và hoàn toàn khả thi nếu như chúng ta cố gắng”, PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn nhấn mạnh.

Không chỉ đề cập tới "khát vọng phát triển đất nước phồn vinh” mà một điểm mới của văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII còn nhấn mạnh đến yếu tố “hạnh phúc”. Theo PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn, “hạnh phúc” ở đây nghĩa là hạnh phúc của nhân dân, như Bác Hồ từng nói “nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn được tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Trong thời đại ngày nay, hạnh phúc là mỗi người dân là được phát triển toàn diện về nhân cách, không chỉ đời sống vật chất mà cả đời sống văn hóa tinh thần, được sống trong môi trường xã hội lành mạnh, tiến bộ.

Đất nước phát triển phồn vinh, nhân dân hạnh phúc - đây chính là mục tiêu mà Đảng luôn phấn đấu từ ngày thành lập đến nay. Trong bối cảnh hiện nay, điều kiện để hiện thực hóa khát vọng này vẫn là sự lãnh đạo của Đảng và sự ủng hộ của nhân dân. "Sự ủng hộ đó chỉ có được khi Đảng và cả hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, mang lại hạnh phúc cho nhân dân", PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn nói.

PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn nhận định, đất nước ta đang có nhiều lợi thế  để đi đến mốc năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Lợi thế lớn nhất hiện nay là thế trận lòng dân. Niềm tin của nhân dân với Đảng được củng cố, bồi đắp từ những thành tựu kinh tế - xã hội sau 35 năm đổi mới và công cuộc phòng chống tham nhũng trong nhiệm kỳ khóa XII vừa qua.

Đồng thời sẽ tạo ra động lực mới, khí thế mới để toàn dân, toàn quân ta vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, thuận lợi, đưa đất nước bước vào một thời kỳ phát triển mới. Sự nhất trí, đồng lòng, tinh thần tương thân, tương ái, đùm bọc lẫn nhau của nhân dân cả nước trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19  là minh chứng rõ nhất cho niềm tin tưởng tuyệt đối của nhân dân đối với sự dẫn dắt, lãnh đạo của Đảng và Chính phủ. Điều này chắc chắn sẽ được phát huy trong những giai đoạn tiếp theo của đất nước.

Lợi thế thứ hai là công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng trong 5 năm vừa qua đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Thành công của Đại hội Đảng vừa diễn ra cũng là một lợi thế lớn để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Trong bài phát biểu bế mạc Đại hội, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói: “Thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn cũng bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa mới sẽ dẫn dắt toàn dân, toàn quân ta tiếp tục viết nên những kỳ tích mới.

Tại Đại hội Đảng lần thứ XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh: “Chưa bao giờ nước ta có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như hiện nay”. Sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế cũng là hành trang vô cùng quý giá để dân tộc ta bước tiếp trong chặng đường mới dù còn nhiều khó khăn, thách thức.

Theo PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn, trong thời gian tới, để khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc thì cần chú trọng vào việc phát triển, đào tạo nguồn nhân lực.

“Tiềm năng, sức sáng tạo nằm trong mỗi con người. Đảng, Nhà nước phải đánh thức tiềm năng ấy bằng chủ trương, chính sách đúng đắn. Vì thế phải đào tạo công phu mới có con người sáng tạo. Tổ chức tốt sự nghiệp giáo dục, khơi dậy lòng yêu nước, khát vọng vươn lên ở từng cấp học. Đồng thời phải thực sự coi trọng hiền tài, tôn trọng trí thức, phát huy tài năng, trí tuệ của trí thức. Đó chính là động lực phát triển của xã hội”, PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn nêu quan điểm./.

Nguồn: vov.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất