Nhiều triển lãm về Đại hội Đảng tại các địa phương
Nhiều địa phương tổ chức triển lãm về Đại hội Đảng. (Ảnh Báo Nhân dân)

Nhiều địa phương tổ chức triển lãm về Đại hội Đảng. (Ảnh Báo Nhân dân)

Tại Thư viện Quốc gia, 31 Tràng Thi, Hà Nội đang diễn ra triển lãm tư liệu chào mừng Ðại hội XIII của Ðảng với chủ đề "Ðảng Cộng sản Việt Nam - Sáng mãi niềm tin". Triển lãm giới thiệu 1.000 tư liệu tiêu biểu được lựa chọn trưng bày theo bốn nội dung: Ðảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Sự kiện lịch sử trọng đại của Cách mạng Việt Nam; Ðảng Cộng sản Việt Nam với công cuộc kháng chiến, kiến quốc; Ðảng Cộng sản Việt Nam với công cuộc đổi mới, phát triển đất nước; Ðảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Ðại hội. Các tư liệu trong triển lãm phản ánh chân thực và đầy đủ về quá trình hình thành và phát triển của Ðảng Cộng sản Việt Nam; sứ mệnh lịch sử và ý nghĩa sự ra đời của Ðảng Cộng sản Việt Nam; các Cương lĩnh, Ðiều lệ, Sách lược, Chỉ thị, Nghị quyết, đặc biệt là bộ Văn kiện đầy đủ của các kỳ Ðại hội Ðảng. Bên cạnh sách, báo, triển lãm trưng bày một số hình ảnh, phim tài liệu giới thiệu vai trò lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, những cống hiến to lớn của các đồng chí lãnh đạo Ðảng cho dân tộc và cho sự nghiệp cách mạng của đất nước.

Nằm trong chuỗi hoạt động thiết thực kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng Đại hội XIII của Đảng, 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam” tại Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội (93 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm) từ 22/1 đến 4/2.

Với hơn 100 bức ảnh, trưng bày chia thành 3 phần: Nguyễn Ái Quốc - Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người lãnh đạo, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam; Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trưng bày chuyên đề đã giới thiệu với công chúng về sự kiện ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa trọng đại, đánh dấu một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam và khẳng định công lao to lớn của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với vai trò là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng.

Thông qua những bức ảnh, tư liệu, công chúng hiểu hơn về chặng đường hơn 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Việt Nam từ nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành quốc gia độc lập, tự do; nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội.

Cùng với sự phát triển lớn mạnh của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tâm huyết, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Đảng để Đảng thực sự vững mạnh về mọi mặt, đủ sức chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đến bến bờ vinh quang. Cho đến nay, tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn là kim chỉ nam cho Đảng đưa dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Tại Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn vừa tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề "Ðảng Cộng sản Việt Nam - Từ đại hội đến đại hội". Triển lãm trưng bày hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật quý về 12 kỳ đại hội toàn quốc của Ðảng và 16 kỳ đại hội Ðảng bộ tỉnh Lạng Sơn, cùng những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực mà đất nước và Lạng Sơn đạt được trong những năm qua. Triển lãm góp phần củng cố niềm tin, động viên khích lệ các tầng lớp nhân dân quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ 17 đề ra; tiếp tục theo con đường mà Ðảng và Bác Hồ đã chọn, phấn đấu xây dựng quê hương xứ Lạng ngày càng văn minh, giàu đẹp.Triển lãm diễn ra đến hết ngày 15/3.

Tại Bảo tàng tỉnh Hưng Yên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trưng bày chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội và thành quả”.

Trưng bày chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội và thành quả” với trên 800 tư liệu, hình ảnh, hiện vật, sách, ấn phẩm giới thiệu khái quát sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; 12 kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam với những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt; những thắng lợi, thành tựu to lớn và những bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Trong không gian trưng bày còn diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa khác như: Trưng bày chuyên đề Đảng bộ tỉnh Hưng Yên qua các kỳ đại hội; thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2020; trưng bày sách, báo, ấn phẩm về Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, những tấm gương anh hùng, liệt sĩ…

Mới đây, tại Bảo tàng tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh khai mạc triển lãm ảnh “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội” và trưng bày chuyên đề “Di tích và Lễ hội truyền thống tỉnh Bắc Ninh”.

Với gần 100 hình ảnh tiêu biểu được giới thiệu theo 3 nội dung: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam - từ Đại hội I đến đến Đại hội XII và Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh với Đại hội Đảng toàn quốc.

Trưng bày chuyên đề “Di tích và Lễ hội truyền thống tỉnh Bắc Ninh” giới thiệu theo 4 phần: Bắc Ninh xứ sở đình chùa và lễ hội; Di tích Bắc Ninh; Lễ hội truyền thống Bắc Ninh và phát triển di sản; Di sản di tích và lễ hội Bắc Ninh, tiềm năng phát triển kinh tế-xã hội. Với trên 500 tài liệu, hiện vật về di tích và lễ hội truyền thống tiêu biểu của tỉnh, qua đó giới thiệu một cách sinh động về các di sản văn hóa, giúp công chúng có cái nhìn tổng quan về hệ thống di tích, bảo vật Quốc gia và lễ hội truyền thống; giá trị, tiềm năng của di tích và lễ hội truyền thống trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Tại Hải Phòng triển lãm ảnh, tư liệu chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam với chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - Những chặng đường lịch sử” diễn ra tại Trung tâm thông tin, triển lãm và điện ảnh Thành phố.

Với gần 200 ảnh, tư liệu, bản trích, thống kê, triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - Những chặng đường lịch sử” đã khái quát được toàn bộ chặng đường vẻ vang của đất nước từ khi thành lập Đảng (năm 1930) đến cách mạng Tháng Tám năm 1945, chiến thắng lẫy lừng của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ thống nhất đất nước năm 1975... Đồng thời, triển lãm giới thiệu đến người xem những thành tựu kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh nổi bật của đất nước nói chung và TP. Hải Phòng nói riêng trong những năm qua. Đặc biệt trong năm 2020, trước những thách thức của tình hình thế giới và dịch bệnh COVID-19, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị cùng sự đoàn kết, đồng thuận của toàn dân thực hiện xuất sắc nhiệm vụ kép: vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội…

Tại TPHCM, triển lãm "Mừng Xuân Tân Sửu - Mừng Đảng quang vinh" chào mừng ngày thành lập Đảng và Đại hội XIII của Đảng sẽ diễn ra tại Công viên Lam Sơn (đối diện Nhà hát Thành phố) và đường Đồng Khởi (phía trước Sở Văn hóa - Thể thao và đối diện công viên Chi Lăng, Quận 1). Triển lãm dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 2/2 và kết thúc vào 28/2./.

Nguồn: baochinhphu.vn 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất