Nhân dân tin tưởng, kỳ vọng vào Đại hội XIII của Đảng

Khẳng định rằng Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, ông Lê Quang Minh (60 tuổi, quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết đã đọc toàn bộ Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội XIII của Đảng được đăng toàn văn trên báo chí. Ông Minh đánh giá báo cáo rất đầy đủ và đã thẳng thắn chỉ ra hạn chế, tồn tại hiện nay, đồng thời chỉ rõ những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm.

“Nhìn thẳng vào yếu kém để khắc phục. Từ đó xây dựng những giải pháp, tạo chuyển biến thật hiệu quả. Đó là điều người dân như chúng tôi mong chờ”, ông Minh chia sẻ.

Ông Minh hy vọng Đại hội lần này sẽ tiếp tục tinh thần đoàn kết, đồng sức đồng lòng, đề ra những mục tiêu, giải pháp mang tính đột phá, Ban Chấp hành Trung ương khoá mới sẽ đề ra những quyết sách, chương trình hành động cụ thể nhằm khai thác có hiệu quả các nguồn lực, tiếp tục đưa đất nước vươn lên tầm cao mới.


Bà Phạm Thị Hồng Thủy, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc 

Cũng chia sẻ về dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, bà Phạm Thị Hồng Thủy, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc, cho rằng văn kiện trọng tâm của Đại hội sắp tới đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, nghiêm túc; kết cấu chặt chẽ, khoa học, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển. Báo cáo cũng nêu ra 5 quan điểm chỉ đạo và 12 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, thể hiện rõ tư duy chiến lược của Đảng, khát vọng phát triển của dân tộc và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Theo bà Thủy, những định hướng phát triển kinh tế được nêu rõ, như: Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh và bền vững; hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Là một doanh nhân, bà Phạm Thị Hồng Thủy cho rằng, nhiệm kỳ qua, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến doanh nhân, doanh nghiệp, ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Đặc biệt, kinh tế tư nhân được xác định là một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, trong thực tiễn, doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, nhất là sự chồng chéo trong pháp luật kinh doanh, thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp; nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa không tiếp cận được các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Điển hình là trong đại dịch COVID-19, các chính sách hỗ trợ được ban hành rất kịp thời, nhưng còn khoảng cách lớn giữa chính sách và thực thi, tỉ lệ giải ngân các gói hỗ trợ thấp,...

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc kỳ vọng Nghị quyết Đại hội XIII sẽ tạo luồng sinh khí mới tràn đầy năng lượng, khát vọng, sáng tạo, tiếp sức cho doanh nhân, doanh nghiệp đóng góp phát triển đất nước.

“Nhiệm kỳ mới, doanh nghiệp mong muốn môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện, các chính sách pháp luật liên quan đến doanh nghiệp được hoàn thiện, đồng bộ, khắc phục những điểm chồng chéo giữa các luật, nghị định, thông tư; câu chữ rõ ràng, tránh tình trạng đa nghĩa dẫn đến cách hiểu và vận dụng khác nhau...; bảo đảm bình đẳng giữa các thành phần kinh tế; thủ tục hành chính được đơn giản, thông thoáng hơn nữa, cắt bỏ những điều kiện không cần thiết gây khó khăn đối với doanh nghiệp”, bà Thủy bày tỏ.

Đặc biệt, doanh nghiệp mong muốn được kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, nhất là vướng mắc liên quan đến chính sách pháp luật, việc thực thi của cán bộ. Các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp cần thiết thực, phù hợp, không đòi hỏi quá khắt khe làm nản lòng doanh nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm trước pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh. “Chúng tôi mong muốn chính quyền thực sự đồng hành cùng doanh nghiệp, chuyển từ quản lý sang phục vụ doanh nghiệp”, bà Thủy chia sẻ.

 Ông Đoàn Văn Anh, cựu chiến binh trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà,
TP. Đà Nẵng

Cho rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế; nền kinh tế nước ta tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng với việc tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, cựu chiến binh Đoàn Văn Anh (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) bày tỏ: Cử tri, nhân dân kỳ vọng Đại hội sẽ bàn thảo, đưa ra những quyết sách đúng đắn đưa Việt Nam phát triển mạnh mẽ, bền vững hơn trong 5 năm tới.

Theo ông Đoàn Văn Anh, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đã đặt ra nhiều nội dung hết sức quan trọng và đề cập toàn diện đến nhiều vấn đề trọng đại liên quan đến sự phát triển của đất nước. Nhấn mạnh nội dung ‘tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh’, ông Đoàn Văn Anh cho rằng, điều này cho thấy Trung ương đặc biệt quan tâm đến lãnh đạo, chỉ đạo công tác này với quyết tâm chính trị cao.

Ông Đoàn Văn Anh dẫn chứng, thời gian vừa qua, có nhiều cán bộ bị kỷ luật do cấp ủy và người đứng đầu đơn giản, xem nhẹ việc xác minh, thẩm định trước khi tiếp nhận tuyển dụng, dẫn đến cán bộ vi phạm khuyết điểm, thậm chí là sai phạm hàng loạt, để rồi phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Từ thực tế nhiều trường hợp cán bộ Trung ương và địa phương bị thi hành kỷ luật, cựu chiến binh Đoàn Văn Anh mong muốn Đại hội Đảng lần thứ XIII sáng suốt lựa chọn đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, bản lĩnh chính trị, uy tín và năng lực để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập. “Đó phải là những người tiêu biểu về năng lực, trình độ và đạo đức trong sáng, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên hàng đầu”, ông Đoàn Văn Anh nhấn mạnh.

Ông Anh đề nghị trong nhiệm kỳ tới các cấp ủy, tổ chức đảng phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; phát huy vai trò của nhân dân trong trong tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ cũng như công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính. Đây là bài học muôn thuở ‘Dễ vạn lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong’ bởi tai mắt của nhân dân có ở khắp nơi; lấy sự hài lòng của người dân đối với từng cán bộ trong hệ thống chính trị một cách phù hợp, qua đó tăng cường và củng cố niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

 Anh Huy Lê (28 tuổi, TPHCM)

Ở góc độ một người trẻ, anh Huy Lê (28 tuổi, TPHCM), mong muốn, Đảng tiếp tục giáo dục lý tưởng, rèn luyện đội ngũ thanh niên, trí thức trẻ. Các ngành, đoàn thể cần chung tay hỗ trợ nghề nghiệp, việc làm, vốn đầu tư, khoa học kỹ thuật, sân chơi lành mạnh cho thanh niên. Nhà nước cần đầu tư hỗ trợ để thanh niên mạnh dạn phát triển kinh tế, phát huy tối đa tiềm năng của thế hệ trẻ.

Anh cũng mong muốn, Đại hội lần này sẽ lựa chọn được những người có phẩm chất, năng lực, uy tín, đạo đức, thể hiện được trách nhiệm với đất nước, với nhân dân, góp phần đưa đất nước ngày càng phát triển.

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với niềm tin tưởng và kỳ vọng lớn lao, cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước mong muốn sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đoàn kết và đổi mới để đề những định hướng, quyết sách đúng đắn, tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới./.

 Nguồn: baochinhphu.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất