Người dân miềnTrung kỳ vọng Nghị quyết Đại hội XIII sớm đi vào cuộc sống
Cầu Sông Hàn thành phố Đà Nẵng rực rỡ cờ phướn chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIII thành công (ảnh: vov.vn)

Cầu Sông Hàn thành phố Đà Nẵng rực rỡ cờ phướn chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIII thành công (Ảnh: vov.vn)

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nêu rõ: Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, chuyển mạnh nền kinh tế sang mô hình tăng trưởng dựa trên cơ sở tăng năng suất, tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhân lực chất lượng cao, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, phát triển các ngành, lĩnh vực, các doanh nghiệp trên nền tảng ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu của khoa học công nghệ, nhất là cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; phát triển các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, sản phẩm công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao...

Ông Trần Thanh Vân, cán bộ hưu trí ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng rất tâm đắc với định hướng phát triển sản phẩm công nghệ cao: "Chúng ta đều biết, sản xuất phải là gốc. Nghị quyết đặt vấn đề phát triển sản phẩm công nghệ cao là chính xác rồi. Phát triển công nghiệp có giá trị gia tăng cao thật sự là động lực chính cho thúc đẩy tăng trưởng. Tôi cho rằng đây là tư duy rất mới mà tư duy này, nếu chúng ta triển khai làm tốt sẽ trở thành động lực cho tăng trưởng chính, không những trong nhiệm kỳ này mà còn cho những nhiệm kỳ tiếp theo".

Ông Nguyễn Văn Thành, ở khu phố Chính Trạch, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng rất ủng hộ khi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII tiếp tục khẳng định: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới.

Theo ông Nguyễn Văn Thành, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII rất sát những đòi hỏi từ thực tiễn cuộc sống: "Đảng viên ở khu dân cư rất đồng tình với Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII. Trong thời điểm hiện nay, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng là then chốt để tiếng nói của Đảng tạo được niềm tin đối với người dân và tất cả đảng viên".

Cùng quan điểm này, ông Võ Xuân Bé, ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho rằng, Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển đất nước. Ông mong muốn những chủ trương, chính sách này sẽ nhanh chóng được triển khai sâu rộng đến tận cơ sở. Ông Võ Xuân Bé hy vọng sau Đại hội này, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng được tăng cường để hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh hơn. 

“Chúng tôi thấy Đại hội vừa rồi rất đầy đủ, chặt chẽ và cũng rất hy vọng sẽ biến tinh thần Đại hội trở thành hiện thực, thực tế để nhân dân phấn khởi, hồ hởi hơn nữa. Trước khi Đại hội, công tác chống tham nhũng rất tốt, nhân dân rất tin. Bây giờ, nhân dân càng kỳ vọng sẽ làm tốt hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa trong vấn đề chống suy thoái, chống diễn biến, chống tham nhũng để làm sao dân ngày càng tin tưởng vào Đảng” - ông Bé nói.

Ông Lương Thế Hùng - Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ tỉnh Khánh Hòa thì hy vọng, Nghị quyết của Đại hội sẽ sớm đi vào cuộc sống, tạo sự thay đổi về kinh tế xã hội, tạo điều kiện doanh nghiệp phát triển, nâng cao chất lượng đời sống người dân.

"Tôi kỳ vọng Đại hội XIII tạo sự phát triển cho con rồng Việt Nam, một sức bật hàng đầu của châu Á. Kinh tế trong giai đoạn tới, tôi mong muốn có nhiều chính sách, có nhiều gói kích cầu để doanh nghiệp phát triển. Nền kinh tế có cân bằng giữa các tỉnh, đặc biệt người dân ở vùng sâu, vùng xa có công ăn việc làm, có thu nhập ổn định. Không ai bị bỏ lại phía sau và đặc biệt Việt Nam không còn nghèo đói” - ông Hùng bày tỏ./.

Nguồn: vov.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất