Nghệ An khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, nguồn lực để tạo đột phá
Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XIX Thái Thanh Quý phát biểu bế mạc đại hội (Ảnh: TTXVN) 

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu 64 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu 29 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, khóa XIX đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 16 đồng chí.

Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết quả của các phiên bầu cử tại Đại hội và bầu cử tại phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ đều đạt số phiếu cao, tập trung, thể hiện sự tin tưởng, đoàn kết nhất trí cao trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh thành công của Đại hội có ý nghĩa rất quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của tỉnh.

Nhiệm vụ quan trọng ngay sau đại hội là kịp thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về kết quả của Đại hội; tổ chức tốt việc học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất trong nhận thức, chuyển động mạnh mẽ trong hành động, sớm đưa nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống.

Mỗi đại biểu dự Đại hội phải là hạt nhân tích cực, vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Tặng hoa cho các Ủy viên Ban Thường vụ khóa XVIII hoàn thành nhiệm vụ (Ảnh: TTXVN) 

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong tỉnh cần chủ động xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết cụ thể sát thực, khả thi đối với từng địa phương, đơn vị; tạo khí thế, động lực thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ mới.

"Bước đường đi tới của Đảng bộ và nhân dân Nghệ An tuy có nhiều thời cơ thuận lợi song cũng còn không ít khó khăn, thách thức. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, tập trung trí tuệ, đoàn kết, đổi mới sáng tạo, khai thác tốt mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực để tạo bước đột phá mới, đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành tỉnh khá của miền Bắc và cả nước," Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh.

Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhất trí cao với dự thảo văn kiện, khẳng định văn kiện được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, đánh giá và phân tích sâu sắc những thành tựu to lớn sau đổi mới; nhất trí với tầm nhìn và định hướng phát triển, các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Đại hội thông qua Nghị quyết tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 5 năm 2020-2025 nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội.

Đại hội đề ra mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, con người xứ Nghệ, ý chí tự cường và khát vọng vươn lên; chủ động đổi mới sáng tạo, đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh.

Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XIX phát biểu ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 (Ảnh: TTXVN) 

Tỉnh phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 9,5-10,5%/năm, GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt khoảng 83 triệu đồng.

Thu ngân sách đến năm 2025 đạt 26.000-30.000 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 500.000 tỷ đồng.

Tỷ lệ làng, bản, khối phố văn hoá đạt 71-73%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đến năm 2025 là 75-78%; đến năm 2025, có 13 bác sỹ và 39 giường bệnh trên 10.000 dân, 93% xã, phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế, 90% trạm y tế xã có bác sỹ công tác...

Tỉnh phấn đấu đến năm 2025 có 100% đơn vị cấp huyện có tiềm lực và thế trận khu vực phòng thủ vững chắc, trên 90% đơn vị cấp xã vững mạnh toàn diện, an toàn làm chủ.

Hàng năm có 90% số tổ chức cơ sở đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, phấn đấu không có tổ chức cơ sở đảng bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ; đến năm 2025 phấn đấu 100% khối, xóm, bản có tổ chức đảng, kết nạp mới bình quân hàng năm 4.500-5.000 đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định; đến năm 2025, chỉ số cải cách hành chính nằm trong 15 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước...

Đại hội cũng đã thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tiếp thu ý kiến của Đại hội, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, nâng cao chất lượng và hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới.

Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cấp ủy, tổ chức đảng và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tiếp thu ý kiến Đại hội, bổ sung, hoàn chỉnh, báo cáo Ban Chấp hành Trung ương./.

  Nguồn: TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất