Khẳng định vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài
 Tác giả bài viết - TS Phan Bích Thiện, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam ở Hung-ga-ri (Ảnh: nhandan.com.vn)

Những năm qua, Ðảng và Nhà nước ta đã chỉ đạo các bộ, ban, ngành xây dựng các chính sách đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của kiều bào liên quan đến các vấn đề như thường trú, xuất nhập cảnh, mua nhà, quốc tịch, đầu tư,… Nhờ đó, cộng đồng NVNONN ngày một gắn bó hơn với quê hương, kể cả thế hệ trẻ và trở thành nguồn lực quan trọng trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Ðể tiếp tục tạo điều kiện cho NVNONN thể hiện trách nhiệm, tình cảm với quê hương, đất nước, chúng tôi tin tưởng Ðại hội XIII sẽ có những giải pháp cụ thể, giải quyết các vấn đề bà con kiều bào quan tâm. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách và pháp luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để NVNONN về nước đầu tư, sản xuất, kinh doanh, cống hiến tri thức, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngoài việc đóng góp lượng kiều hối lớn, tiềm năng chất xám của kiều bào, nhất là trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 và công cuộc chuyển đổi số hiện nay cần được khơi gợi, phát huy thông qua những mô hình làm việc, hợp tác cụ thể, hiệu quả. Nhà nước cần có những chính sách cụ thể hướng tới giới trẻ trong cộng đồng NVNONN, hỗ trợ các em tìm hiểu về Việt Nam, hợp tác với Việt Nam hay về làm việc, sinh sống tại Việt Nam.

Trong dự thảo Văn kiện trình Ðại hội XIII có nêu tới vấn đề “hỗ trợ để người Việt Nam ở nước ngoài có địa vị pháp lý vững chắc, phát triển kinh tế và đời sống, hội nhập ở nước sở tại”. Ðiều này có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao uy tín của cộng đồng người Việt Nam đối với xã hội nước bạn. Chính phủ cần giao cho các đại sứ quán, cơ quan ngoại giao hỗ trợ cộng đồng người Việt. Bên cạnh việc giữ gìn bản sắc dân tộc cần khuyến khích kiều bào học ngôn ngữ, tìm hiểu và tôn trọng các giá trị văn hóa của nước bạn, có các hoạt động hướng về xã hội nước sở tại để có thể hội nhập tốt hơn. Việc bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài cũng cần được thể hiện qua những chính sách cụ thể, qua đó, vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài được khẳng định trên mọi mặt của cuộc sống./.

TS Phan Bích Thiện,
Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam ở Hung-ga-ri

Nguồn: nhandan.com.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất