Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025
 Quang cảnh Đại hội đại biểu tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo đại hội.

Tham dự đại hội còn có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam; đại diện các ban, bộ, ngành trung ương và lãnh đạo một số các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long cùng tham dự.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 có chủ đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt khá”. Với phương châm, “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển”, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 -2020; xác định mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 -2025; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV; thảo luận Văn kiện Trung ương, bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng và đề ra những chủ trương, giải pháp, nhiệm vụ đột phá, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt khá.

Theo báo cáo trình bày tại đại hội, trong 5 năm qua tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 6,3%/năm (giai đoạn 2011 - 2015 là 6,27%/năm). Mục tiêu chuyển đổi kinh tế theo hướng công nghiệp hóa được đẩy mạnh: Tốc độ tăng trưởng của khu vực II là 11,37%/năm (đạt cao nhất so với khu vực I và khu vực III, lần lượt là 1,88% và 6,23%). Quy mô kinh tế tỉnh tăng gần 1,5 lần so với thời điểm đầu nhiệm kỳ, cụ thể cụ thể: GRDP theo giá hiện hành tăng từ 25.247 tỷ đồng năm 2015 lên 36.438 tỷ đồng năm 2020. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng: Tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp - dịch vụ, giảm dần tỷ trọng khu vực nông nghiệp. Các thành phần kinh tế phát triển khá về quy mô, tỷ trọng thành phần kinh tế có vốn nhà nước, kinh tế ngoài nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài năm 2020 lần lượt là 14,9% - 84,5% - 0,6%. Trong cơ cấu kinh tế ngoài nhà nước, thành phần kinh tế cá thể đóng góp 54,5%, doanh nghiệp tư nhân đóng góp 26,7%, kinh tế tập thể đóng đóng góp trên 3,3% vào GRDP của tỉnh…

 Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo đại hội (Ảnh: baohaugiang.com.vn)

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị đại hội tập trung thảo luận kỹ những hạn chế, yếu kém, phân tích sâu sắc hơn về công tác xây dựng Đảng; làm rõ nét hơn về nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra các bài học kinh nghiệm quý báu để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Phạm Minh Chính gợi ý và nhấn mạnh thêm một số bài học như là phải giữ vững sự đoàn kết, dân chủ, thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân; quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, coi đó là nhân tố quyết định cho mọi thắng lợi. Giữ vững nguyên tắc, quy định của Đảng và quy chế làm việc của cấp ủy; linh hoạt trong xử lý công việc và sâu sát, sáng tạo trong tổ chức thực hiện; bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan. Lãnh đạo toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn khâu đột phá để tập trung thực hiện và thực hiện có hiệu quả./.

Nguồn:qdnd.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất