Huy động các nguồn lực xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh và bền vững
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương tặng hoa chúc mừng Đảng bộ tỉnh Lai Châu (Ảnh: TTXVN) 

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo đại diện các bộ, ban, ngành ở Trung ương; nguyên lãnh đạo tỉnh Lai Châu qua các thời kỳ, cùng với 299 đảng viên đại diện cho trên 29.000 đảng viên trong Đảng bộ tỉnh Lai Châu.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính biểu dương, chúc mừng những thành tựu và kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lai Châu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng thời, Bí thư Trung ương Đảng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Lai Châu cần khắc phục một số hạn chế trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 như: Tỉnh cần tiếp tục giữ gìn, củng cố đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và hệ thống chính trị; coi trọng, tập trung thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng, trong đó, tập trung phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm. Cùng đó, tỉnh cần chú trọng chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc; củng cố quốc phòng, an ninh, tích cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, xây dựng Lai Châu thành khu vực phòng thủ vững chắc về an ninh, quốc phòng…

Đồng chí Phạm Minh Chính mong muốn các đại biểu dự Đại hội sẽ công tâm lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn và điều kiện, có đức, có tài để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XIV; thảo luận, đóng góp ý kiến sâu sắc vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, sáng suốt lựa chọn để bầu các đồng chí ưu tú vào đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu (Ảnh: TTXVN) 

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển”, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh Lai Châu đề ra các mục tiêu gồm: tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển mạnh công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch… Tỉnh Lai Châu phấn đấu đến năm 2030 trở thành địa phương phát triển khá trong nhóm các tỉnh miền núi phía Bắc; đến năm 2045 là địa phương có nền kinh tế, xã hội đạt mức trung bình của cả nước.

Lai Châu phấn đấu trong nhiệm kỳ mới tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9 - 10%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/năm. Giá trị gia tăng ngành nông nghiệp đạt trên 5%/năm; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 226.000 tấn; tăng trưởng đàn gia súc trên 5%/năm. Lai Châu phấn đấu trong nhiệm kỳ mới có 57,5% xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 2 huyện đạt nông thôn mới là Tam Đường, Than Uyên.

Bên cạnh đó, Lai Châu phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đạt 3.000 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trung bình 11,5%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3%/năm; giải quyết việc làm cho 8.500 lao động/năm; đào tạo nghề cho 8.000 lao động/năm.

Để hoàn thành mục tiêu trên, Lai Châu sẽ thực hiện 4 chương trình trọng điểm gồm: Chương trình phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung; chương trình phát triển rừng bền vững; chương trình bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch và chương trình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý người dân tộc thiểu số.

Cùng đó, tỉnh thực hiện 4 nhiệm vụ đột phá: xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là giao thông và hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung tạo sản phẩm đặc sản có giá trị; tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 10 nhiệm vụ và 6 giải pháp trọng tâm trong mọi lĩnh vực.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung tham luận nêu rõ thực trạng và đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho đội ngũ đảng viên; tăng cường thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện chương trình trọng điểm phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, phát triển rừng bền vững giai đoạn 2020 - 2025; giải pháp giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu; giải pháp xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác, phát triển…

Quang cảnh khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 (Ảnh: TTXVN) 

Theo Báo cáo chính trị tại Đại hội, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh Lai Châu đã đoàn kết, lãnh đạo quân và dân Lai Châu nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và đạt một số kết quả quan trọng. Công tác phát triển Đảng được chú trọng, trong nhiệm kỳ kết nạp được gần 7.460 đảng viên, vượt chỉ tiêu Nghị quyết; duy trì 100% thôn, bản, khu dân cư, trường học, trạm y tế có chi bộ; thực hiện tốt chủ trương bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản, tổ dân phố đạt trên 22% và trưởng thôn, bản, tổ dân phố là đảng viên đạt hơn 64%.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của Lai Châu ước đạt trên 11%/năm; tổng sản phẩm năm 2020 ước đạt gần 20.500 tỷ đồng, tăng trên 95% so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người ước đạt trên 40 triệu đồng, tăng hơn 2 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 đạt trên 6.000 tỷ đồng, tăng gần 5 lần so với năm 2015; trong đó tập trung phát triển thủy điện, tỷ trọng công nghiệp điện chiếm gần 88%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu hàng năm đều đạt và vượt dự toán do Trung ương và tỉnh giao, năm 2020 ước đạt trên 2.000 tỷ đồng, tăng 2 lần so với năm 2015. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt hơn 200 triệu USD; giá trị xuất khẩu của địa phương ước đạt gần 73 triệu USD, tốc độ tăng bình quân ước đạt gần 20%/năm. Đến nay, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa; gần 94% thôn, bản có đường ô tô hoặc xe máy đi lại thuận lợi, vượt gần 4% Nghị quyết.

Các chính sách an sinh xã hội được thực hện kịp thời; xây dựng và phát triển văn hóa, con người được chú trọng. Chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên; sự nghiệp y tế tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bình quân gần 4,8%/năm, ước năm 2020 còn hơn 16% (giảm gần 24% so với cuối năm 2015); có 2 huyện Than Uyên và Tân Uyên được Chính phủ công nhận thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020.

Tại phiên khai mạc, Đảng bộ tỉnh Lai Châu đã phát động phong trào ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt.

Dự kiến, Đại hội sẽ diễn ra đến ngày 23/10./.

  Nguồn: TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất