Giới thiệu phim tài liệu “Bác Hồ với các kỳ Đại hội Đảng”
 Bác Hồ đọc diễn văn tại Đại hội II năm 1951 (Ảnh: nhandan.com.vn)

Thông tin từ Hãng phim cho biết, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền trong dịp tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cùng với các phim tài liệu “Việt Nam Thời đại Hồ Chí Minh- Biên niên sử truyền hình”, phim tài liệu “Nhiệm kỳ Đại hội XII: Đổi mới - Phát triển” đang trình chiếu rộng rãi, Hãng phim Tài liệu và Điện ảnh Nhân Dân, Báo Nhân Dân đã sản xuất sáu tập phim tài liệu “Bác Hồ với các kỳ Đại hội Đảng” (thời lượng 30 phút/tập).

Bộ phim nhằm góp phần làm rõ hơn ý nghĩa sâu sắc, tư tưởng, phong cách, phương pháp của Bác Hồ, từ Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, trong mỗi Đại hội, nhiệm kỳ Đại hội Đảng mà Người trực tiếp chỉ đạo.

Phim dẫn dắt người xem trở về thời điểm lịch sử ngày 3-2-1930, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc tế Cộng sản đã triệu tập và chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, trên cơ sở thống nhất các tổ chức Cộng sản Đảng.  Hội nghị đã thông qua Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng và điều lệ các tổ chức quần chúng do Người soạn thảo.

Sự chỉ đạo tài tình, phương pháp làm việc khoa học, hợp tình, hợp lý của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc là nhân tố quan trọng dẫn đến thành công của hội nghị thành lập Đảng, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại vô cùng quan trọng của cách mạng Việt Nam, mang tầm vóc lịch sử của thời đại, đánh dấu mốc son chói lọi trên con đường cách mạng dân tộc, phát triển đất nước.

Kể từ năm 1930 khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đến năm 1976, (ngoài Hội nghị thành lập Đảng 3-2-1930) Đảng ta với các tên gọi khác nhau, đã tổ chức ba kỳ Đại hội. Từ khi trở về nước năm 1941 đến khi Người qua đời năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì hai Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng (Đại hội II năm 1951 và Đại hội III năm 1960). Đây là hai Đại hội có ý nghĩa lịch sử, in đậm dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong tất cả các Đại hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã định hình một phong cách thật sự chuẩn mực rõ nét: Tổ chức chuẩn bị và tiến hành theo một nền nếp khoa học, dân chủ và sáng tạo.

Chủ tịch Hồ Chí Minh còn tham dự, chỉ đạo Đại hội Đảng một số ngành, địa phương. Các Hội nghị, Đại hội mà Người tham dự, điều hành, chỉ đạo có ý nghĩa đặc biệt đối với Đảng, Cách mạng nước ta, để lại những bài học kinh nghiệm hết sức quý báu trong việc tổ chức, điều hành Đại hội. Những tư tưởng, phong cách, chỉ dẫn của Người về việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng, những nội dung chỉ đạo trong các văn kiện Đại hội… là di sản quý giá, vẫn còn nguyên giá trị đến ngày nay, nhất là trong thời gian các cấp ủy, tổ chức đảng đã tiến hành đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bộ phim được thực hiện với nội dung phong phú, nhiều tư liệu lịch sử quý, được chuẩn bị công phu, hình thức thể hiện hấp dẫn, do đội ngũ làm phim giỏi nghề, các cộng tác viên, chuyên gia nhiều kinh nghiệm, tâm huyết thực hiện.

Hiện tại, sáu tập phim tài liệu “Bác Hồ với các kỳ Đại Hội Đảng” đang được lựa chọn trình chiếu tại Đại hội Đảng và giới thiệu, trình chiếu tại nhiều sự kiện, triển lãm… nhân dịp Đại hội Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cũng như trên nhiều kênh truyền hình trong cả nước./.

 Nguồn: nhandan.com.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất