Đưa Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2025
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII (Ảnh: VGP) 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Theo Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội, trong 5 năm qua, tỉnh Hải Dương đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực, nổi bật là tăng trưởng bình quân cả nhiệm kỳ đạt 8,1%/năm (mục tiêu từ 8-8,5%), cao hơn giai đoạn 2010-2015 (7,7%) và cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Quy mô kinh tế gấp 1,6 lần so với năm 2015, đứng thứ 11 trong toàn quốc; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 3.020 USD, đứng thứ 19 trong toàn quốc.

Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 15,4%/năm, góp phần đưa quy mô ngành công nghiệp năm 2020 gấp 2 lần năm 2015. Các thành phần kinh tế tiếp tục phát triển, trong đó kinh tế ngoài Nhà nước có bước phát triển mạnh, tăng bình quân 7,4%/năm, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng bình quân 12%/năm, tiếp tục đi đầu trong sản xuất sản phẩm công nghệ cao, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh, tổng vốn đầu tư FDI vào tỉnh trong nhiệm kỳ khoảng 4,3 tỷ USD, đứng thứ 4 trong vùng đồng bằng sông Hồng và thứ 11 trong toàn quốc.

Tổng thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 đạt trên 83.375 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 63.826 tỷ  đồng, đứng thứ 6 trong vùng đồng bằng sông Hồng, tăng bình quân 11,6%/năm. Từ năm 2017, Hải Dương tự cân đối thu chi và có một phần điều tiết về ngân sách Trung ương.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được tập trung chỉ đạo thực hiện, các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng; bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt. Năm 2020, cơ bản tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh đều hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.

Hạ tầng thiết yếu khu vực nông thôn như đường giao thông, công trình cấp nước sạch... được cải thiện rõ nét. Hạ tầng kỹ thuật ở các đô thị, nhất là TP. Hải Dương, Chí Linh và thị xã Kinh Môn được đầu tư nâng cấp, tạo được nét khởi sắc mới. Hạ tầng kỹ thuật của các khu công nghiệp cơ bản được đầu tư hoàn thiện, đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư. Các công trình, dự án trọng điểm được tập trung đầu tư tạo động lực mới cho phát triển. 

Chất lượng giáo dục và đào tạo đạt kết quả khá toàn diện, đi đầu cả nước về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; nhiều tiêu chí về chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non đạt cao, vượt trội so với toàn quốc; thành tích học sinh giỏi quốc gia trong tốp đầu cả nước.

Tỉ lệ hộ nghèo giảm trung bình 1,17%/năm, tỉ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2020 ước đạt 75%. Bình quân hằng năm dạy nghề cho 36.500 lao động, tạo việc làm cho trên 35.000 người, xuất khẩu lao động trên 4.500 người. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” dần đi vào chiều sâu, gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về nêu gương.

Tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, thí điểm một số mô hình mới về tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII và thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Triển khai thực hiện tốt việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và sắp xếp các thôn, khu dân cư theo quy định. Công tác cán bộ được quan tâm thực hiện đồng bộ, có sự đổi mới, bảo đảm nguyên tắc, đúng quy định, phát huy dân chủ. Công tác đánh giá cán bộ từng bước đi vào thực chất.

(Ảnh: VGP) 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hải Dương đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo Phó Thủ tướng trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, Hải Dương – “xứ Ðông” là trấn phên dậu phía Ðông của kinh thành Thăng Long, đã góp phần làm nên những mốc son lịch sử vẻ vang trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Trong thời kỳ cách mạng, Hải Dương luôn nhận được sự quan tâm sát sao của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 5 lần về thăm và làm việc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Dương. Đây là vinh dự mà không phải địa phương nào cũng có được.

Trong thời kỳ đổi mới và phát triển, Hải Dương đang có vị trí rất thuận lợi, nằm ở trung tâm của vùng đồng bằng sông Hồng và trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, trên hành lang kinh tế Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, kề sát vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng đó vừa là niềm tự hào vừa là tiềm năng và thế mạnh to lớn để Hải Dương tận dụng cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần đưa đất nước ta bứt phá, phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn chiến lược mới – giai đoạn đổi mới toàn diện, chủ động tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Phó Thủ tướng đề nghị Đại hội tập trung phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn riêng của tỉnh, trên cơ sở đó thảo luận sâu sắc, đề ra nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu thiết thực, phù hợp, gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, phấn đấu thực hiện cho được mục tiêu như nêu trong Báo cáo chính trị là đến năm 2025 Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Phó Thủ tướng cho rằng đây là mục tiêu lớn, thể hiện khát vọng phát triển của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh để định hướng phát triển trong nhiệm kỳ 5 năm tới và cho những năm tiếp theo. Đồng thời, cũng thể hiện sự đồng hành với đất nước trong mục tiêu xây dựng và phát triển nước ta như trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng.

Để đạt được mục tiêu trên, theo Phó Thủ tướng, đòi hỏi Đảng bộ tỉnh Hải Dương phải có quyết tâm chính trị cao, đoàn kết, thống nhất với tinh thần và ý chí khát vọng vươn lên mạnh mẽ, đồng thời gợi ý Hải Dương cần khẩn trương hoàn thành Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045 phù hợp với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng; trong đó, cần cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp liên kết, kết nối nội vùng và với các địa phương khác.

Hải Dương cần đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tăng trưởng xanh, phát triển bền vững dựa trên các trụ cột chính: Công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ, dịch vụ chất lượng cao, phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh cần chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nhất là hội nhập kinh tế quốc tế, để thu hút thêm nguồn lực, nâng cao sức mạnh tổng hợp, huy động tiềm năng của toàn xã hội, trong đó tập trung phát triển doanh nghiệp nội địa và nâng cao năng lực tham gia vào chuỗi sản xuất đối với cộng đồng doanh nghiệp trong nước, coi đây là giải pháp quan trọng để khắc phục tồn tại, hạn chế mà tỉnh đã chỉ ra là cơ cấu kinh tế còn phụ thuộc nhiều vào đầu tư nước ngoài.

(Ảnh: VGP) 

Cùng với đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, Hải Dương cũng phải hết sức chú trọng bảo vệ môi trường, sử dụng nguồn tại nguyên một cách tiết kiệm và hiệu quả nhất; xây dựng đời sống và môi trường văn hóa lành mạnh phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, chính sách bảo đảm an sinh xã hội, công tác giảm nghèo; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Hải Dương cũng cần phát huy thành tích là tỉnh có chất lượng giáo dục cao trong cả nước, tiếp tục tập trung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đây là giải pháp then chốt để phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn với phát triển khoa học và công nghệ; từng bước hình thành “công dân điện tử” để thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trong giai đoạn tới.

Về xây dựng hệ thống chính trị, Phó Thủ tướng nhấn mạnh Hải Dương cần thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh mỗi lần về thăm Hải Dương, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; trong đó, công tác cán bộ phải là khâu then chốt, điểm đột phá. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương.

Đề nghị các cấp lãnh đạo đảng, chính quyền và đoàn thể của tỉnh tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng và phòng, chống các biểu hiện suy thoái của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay. Xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao hiệu quả công tác dân vận./.

 Nguồn: baochinhphu.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất