Đưa Bình Định trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung
Quang cảnh đại hội (Ảnh: TTXVN) 

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó trưởng Bộ phận thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng dự và chỉ đạo Đại hội. 350 đại biểu chính thức đại diện cho đảng viên trong toàn tỉnh dự Đại hội.

Đại hội có chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển tỉnh Bình Định nhanh, toàn diện và bền vững”.

Điểm đến đầu tư lý tưởng

Theo Báo cáo chính trị do Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng trình bày tại Đại hội, 5 năm qua, Bình Định đã đạt được những kết quả rất quan trọng. Kinh tế tăng trưởng khá, quy mô kinh tế không ngừng mở rộng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp, dịch vụ. Sản xuất nông nghiệp phát triển khá toàn diện và đạt mức tăng trưởng cao. Thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của tỉnh. Bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc…

 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng phát biểu tại Đại hội (Ảnh: TTXVN)

Tổng sản phẩm địa phương GRDP tăng bình quân 6,4%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 2.524 USD. Thu ngân sách năm 2020 khoảng gần 12.000 tỉ đồng. Kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 4.146,2 triệu USD.

Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực. 85/121 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 13 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao, 4 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Tổ chức bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên.

Với nhiều nỗ lực của nhân dân, Đảng bộ và chính quyền, tỉnh Bình Định đang là điểm đến đầu tư lý tưởng của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tính đến nay, toàn tỉnh có 83 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 980 triệu USD; trong đó có 34 dự án trong khu kinh tế và khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký 747 triệu USD, 49 dự án ngoài khu kinh tế và khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký 233 triệu USD.

Về các lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc phòng, an sinh xã hội, phát triển khoa học và giáo dục, trong 5 năm qua, tỉnh Bình Định đã có bước phát triển nổi bật. Quy Nhơn - Bình Định đang chuyển mình trở thành một trong những trung tâm khoa học lớn của cả nước.

Đại hội đã chỉ ra những hạn chế cần khắc phục đó là: Kinh tế tăng trưởng khá, nhưng còn một số chỉ tiêu chưa đạt so với kế hoạch đề ra. Chất lượng tăng trưởng chậm được cải thiện, năng lực cạnh tranh còn hạn chế. Việc thu hút đầu tư còn nhiều khó khăn, nhất là thu hút đầu tư nước ngoài, các dự án lớn, mang tính động lực. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý sai phạm trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản có lúc, có nơi chưa thường xuyên, thiếu kịp thời. Tình trạng phá rừng, khai thác, buôn bán lâm sản trái phép còn xảy ra…

Về định hướng phát triển trong nhiệm kỳ tới, văn kiện Đại hội nêu rõ, phấn đấu xây dựng Bình Định trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực miền Trung. Trong phát triển kinh tế, tỉnh Bình Định tập trung phát triển các trụ cột chính: công nghiệp; du lịch; nông nghiệp công nghệ cao; dịch vụ cảng và logistics; kinh tế đô thị gắn với quá trình đô thị hóa. Đồng thời, lấy cải thiện môi trường đầu tư; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển cực tăng trưởng phía Bắc tỉnh làm các khâu đột phá;

Tỉnh thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng tăng trưởng; phấn đấu tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương bình quân hàng năm 7 - 7,5%. Đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người đạt trên 3.900 USD; thu ngân sách trên 16.000 tỷ đồng.

Để đạt được những mục tiêu trên, Đại hội đã đề ra 5 chiến lược: Phát triển công nghiệp với tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững; nâng cao chất lượng, hiệu quả, phát triển toàn diện sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; phát triển và nâng cao hiệu quả các hoạt động thương mại, dịch vụ; đẩy mạnh xuất khẩu; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với phát triển các khu vực trong tỉnh; cải thiện môi trường đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế.

Xác định rõ vị trí, vai trò của Bình Định trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

 Các đại biểu tại đại hội (Ảnh: TTXVN)

Thay mặt Bộ Chính trị, phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hoàng Trung Hải đánh giá tỉnh Bình Định đã có những bước phát triển khá, tương đối ổn định và toàn diện trong thời gian qua. Bộ máy chính trị ngày càng được sắp xếp tinh gọn và hoạt động hiệu quả, góp phần cùng cả nước thực hiện đạt kết quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đây là những tiền đề cần thiết, những thuận lợi rất cơ bản để tỉnh có thể phát triển nhanh và toàn diện hơn trong thời gian tới.

Đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị Đảng bộ tỉnh Bình Định phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục thảo luận, đi sâu phân tích, làm rõ nguyên nhân những thành quả, tiến bộ và cả những hạn chế, khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra biện pháp tích cực để phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế.

Thời gian tới, tỉnh cần tập trung mọi nguồn lực, chỉ đạo, điều hành, thực hiện các giải pháp thích hợp để thực hiện tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tập trung vào 5 trụ cột tăng trưởng và 3 khâu đột phá. Đặc biệt lưu ý đến chất lượng, hiệu quả, tính bền vững của tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, xác định rõ vị trí, vai trò của Bình Định trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, tạo động lực phát triển nhanh; phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; chú trọng phát triển kinh tế biển đưa Bình Định thành trung tâm nuôi trồng thuỷ sản và nghề cá tiên tiến, quy mô công nghiệp.

Tỉnh tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành chức năng nâng cao trách nhiệm trong phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển. Bình Định thực hiện đổi mới và thực hiện tốt các chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, trọng dụng đội ngũ trí thức, đội ngũ quản lý, nhân lực kỹ thuật, quản trị công nghệ cao; tạo môi trường, điều kiện hoạt động để trí thức nghiên cứu, sáng tạo và cống hiến…

Đại hội làm việc đến hết ngày 16/10./.

Nguồn: TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất