Đồng chí Lê Hải Bình: “Khát vọng sẽ mãi là khát vọng nếu không được triển khai”
Ông Lê Hải Bình (Ảnh: vov.vn)

Đồng chí Lê Hải Bình (Ảnh: vov.vn)

Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, đưa ra những mục tiêu phát triển vượt nhiệm kỳ, hợp lòng dân, hợp thời đại. Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn và  ý chí mạnh mẽ, niềm tin kỳ vọng của nhân dân hướng về Đại hội lần thứ XIII với những quyết sách đúng đắn mạnh mẽ của Đảng để phát triển đất nước nhanh, bền vững. Nhìn lại những thành công của kỳ Đại hội Đảng lần thứ XIII vừa qua, phóng viên VOV đã có cuộc trao đổi với đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương.

PV: Các văn kiện được Đại hội XIII thông qua là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân. Để có được một văn kiện quy mô như vậy, đồng chí nghĩ gì về tinh thần tập hợp và quy tụ lòng dân trong việc xây dựng định hướng, mục tiêu phát triển của đất nước?

Đồng chí Lê Hải Bình: Khi chúng ta nhắc đến vấn đề quy tụ lòng dân là một ý rất hay. Lịch sử hàng ngàn năm của nước ta cho thấy, mỗi lần lãnh đạo quy tụ được sự đoàn kết của toàn dân thì đều có thể vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Một trong những yếu tố có thể quy tụ lòng dân là khát vọng đưa đất nước đi lên.

Ngay từ năm 1945 khi mới giành được độc lập, Bác Hồ đã có bức thư gửi cho học sinh về việc “Sánh vai với các cường quốc năm châu”. Sau đó, chúng ta đã phải dành thời gian, sức người sức của cho công cuộc đấu tranh, thống nhất giang sơn. Sau đó, Đảng tiến hành công cuộc đổi mới 35 năm.

Cho đến nay, công cuộc ấy đã tạo những bước phát triển rất mới, phát triển vượt bậc. Đến nay đã hội đủ những yếu tố để chúng ta dấy lên khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói “Đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như hiện nay”.

Vấn đề “dân giàu, nước mạnh” đã đưa ra từ lâu. Nhưng chưa bao giờ chúng ta thấy được rõ ràng như lần này.

PV: Thưa đồng chí, từ tầm vóc và tầm nhìn của văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, đồng chí trông đợi sẽ có những đột phá mới như thế nào trong đường hướng phát triển của đất nước?

Đồng chí Lê Hải Bình: Theo tôi, văn kiện rất khái quát, cô đọng, mang tính lý luận cao và đồng thời thể hiện được tầm nhìn chiến lược, mục tiêu trong văn kiện rất rõ ràng.

Nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân ta, mà trước hết là các ngành, các cấp là ngay sau Đại hội lập tức triển khai văn kiện, đưa văn kiện đi vào cuộc sống, đi vào thực tiễn.

Khát vọng sẽ chỉ mãi là khát vọng nếu như không được triển khai. Chúng ta thấy Trung ương XII và người đứng đầu Đảng ta trong nhiệm kỳ vừa rồi đã đưa nhiều nghị quyết và chủ trương lớn vào cuộc sống. Nhờ đó mang lại những tiềm năng, sự phát triển và vị thế thực sự cho đất nước. Nên ngay sau Đại hội thì toàn Đảng, toàn dân ta đưa văn kiện vào cuộc sống. Đó là nhiệm vụ trước mắt.

PV: Dư luận quốc tế đưa ra nhận định là Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ đưa ra những định hướng đưa đất nước đi lên. Ý kiến của đồng chí về vấn đề này là như thế nào?

Đồng chí Lê Hải Bình: Đúng là các nhận định của truyền thông quốc tế là hết sức khách quan. Có thể nói rằng bạn bè quốc tế nhìn nhận chúng ta có sự yêu quý nhất định, nhưng phải nói là họ nhìn nhận rất khắt khe.

Họ đánh giá qua những thông số và đưa ra sự thừa nhận, phải nói điều này không dễ đạt được. Thực tế, chúng ta có thể thấy rằng chúng ta đã tiến hành công cuộc đổi mới 35 năm qua với nhiều thành tựu và gây được nhiều tiếng vang.

Truyền thông quốc tế trong nhiều năm qua đã dõi theo Việt Nam với con đường rất đặc sắc của mình. Họ theo dõi xem nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam làm được gì.

Đảng ta và nhân dân ta đã chứng minh được một cách rất hùng hồn là một chính đảng với rất nhiều kinh nghiệm với bản lĩnh đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam gặt hái được thành tựu trong cả phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh quốc phòng. Bên cạnh đó là việc củng cố, nâng cao vị thế và uy tín quốc tế. Có thể nói là chúng ta chinh phục được truyền thông và bạn bè quốc tế. 

PV: Thưa đồng chí Lê Hải Bình, có ý kiến cho rằng cán bộ chủ chốt phải khẩn trương hơn và quyết liệt hơn để thực hiện công cuộc đổi mới. Ý kiến của đồng chí về vấn đề này ra sao?

Đồng chí Lê Hải Bình: Tôi thấy rằng qua 35 năm đổi mới và làn sóng cách mạng khoa học công nghệ 4.0 đã giúp Việt Nam chúng ta chứng tỏ được người dân không chỉ mưu trí sáng tạo, dũng cảm trong chiến đấu giành độc lập, mà còn có năng lực đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế, quản trị xây dựng đất nước.

Có thể nói là thế giới đang đi rất nhanh, thời cơ không đợi đất nước chúng ta và nhân dân thì kỳ vọng rất lớn vào Đảng. Trong suốt thời gian vừa qua, Đảng ta đã chứng tỏ là một chính đảng dày dạn bản lĩnh, có nhiều kinh nghiệm và đặc biệt là luôn hướng đến mục tiêu phụng sự nhân dân. Đội ngũ cán bộ chiến lược của Đảng không ngừng nâng cao trình độ để bắt kịp với xu thế của thời đại.

Ngay cả tại các nước công nghiệp phát triển phương Tây, họ cũng phải học hàng ngày, họ phải cố gắng nỗ lực để bắt kịp với bước đi rất nhanh của tiến trình phát triển văn minh nhân loại. Do đó, lớp cán bộ đảng viên của chúng ta cũng phải như vậy thì mới hoàn thành được nhiệm vụ trọng trách mà nhân dân đã giao phó cho chúng ta.

PV: Vâng, xin cảm ơn đồng chí./.

Nguồn: vov.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất