Đại hội XIII: Khát vọng xây dựng đất nước hùng mạnh

Đại biểu Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT VietinBank, Đoàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (Ảnh: Tuấn Anh)

Đại biểu Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT VietinBank, Đoàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương cho biết, trong dự thảo văn kiện đã định hướng rất nhiều mục tiêu quan trọng cũng như tầm nhìn từ nay đến 2045, đặt ra nhiều nội dung mới, khát vọng xây dựng phát triển đất nước từ nay đến 2030 cũng như đến giữa thế kỷ này.

Những nội dung trong dự thảo Văn kiện lần này đã thể chế rõ ràng hơn phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, đây là quan điểm hết sức đúng đắn, bảo đảm sự phát triển nhanh và bền vững.

“Riêng về hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính và kinh tế tổng hợp của đất nước, tôi thấy rằng những nội dung đó đã được đưa vào dự thảo Văn kiện, để từ đó tạo ra cơ sở cho chúng ta thể chế hóa thành các chính sách, pháp luật cũng như quá trình tổ chức triển khai thực hiện có kết quả”, ông Lê Đức Thọ nói.

Ông Lê Đức Thọ bày tỏ, các cán bộ đảng viên và nhân dân hết sức kỳ vọng, mong muốn Đảng sẽ tiếp tục cụ thể hóa, thể chế những nội dung trong đường lối, chủ trương thành các chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục hoàn thiện bộ máy của hệ thống chính trị để tổ chức triển khai thực hiện thành công các nội dung Nghị quyết trong cuộc sống.

Đại biểu Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (Ảnh: Tuấn Anh)

Đại biểu Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh, sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã đạt được những thành tựu toàn diện, to lớn và quan trọng.

Đất nước đã thoát khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

“Đây là những thành tựu có ý nghĩa to lớn và có ý nghĩa lịch sử với đất nước ta trong 35 năm đổi mới, mở ra một giai đoạn phát triển mới để đưa đất nước ta bước sang một giai đoạn phát triển như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói: Chúng ta hướng tới khát vọng để xây dựng một đất nước Việt Nam hùng mạnh, đem lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân. Chúng tôi rất tâm đắc rằng khát vọng phát triển này đã lan tỏa đến tất cả các đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương nói.

Đại biểu Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum nhận định những giải pháp của Đại hội lần này đưa ra sát với điều kiện cụ thể và khả năng của đất nước ta.

“Tôi hy vọng và tin rằng những giải pháp ấy sẽ trở thành hiện thực trong tương lai gần, đặc biệt là năm 2045, Việt Nam chúng ta sẽ trở thành một nước hiện đại và phát triển”, ông Nguyễn Văn Hòa tin tưởng.

Nền tảng chúng ta đã đạt được về kinh tế-xã hội trong 5 năm vừa qua cùng với 35 năm đổi mới là kết quả, thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Đó là cơ sở, tiền đề tin cậy để chúng ta xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn tiếp theo, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hòa nhấn mạnh.

Đại biểu Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, cho rằng, Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII đã đánh giá một cách đầy đủ, toàn diện, sâu sắc về những thành tựu chúng ta đã nỗ lực đạt được trong suốt quá trình trước đây và từ đó định hướng nội dung phát triển cho một nhiệm kỳ dài tiếp theo để tới năm 2045 nước ta phấn đấu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, đưa đất nước phát triển mạnh mẽ, bền vững, hùng cường.

Đối với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang mong muốn Trung ương quan tâm nhiều hơn bởi khu vực này hiện nay đang thực hiện nhiệm vụ rất quan trọng cho cả nước là đảm bảo an ninh lương thực. Vì vậy, Đồng bằng sông Cửu Long mong muốn Trung ương quan tâm nghiên cứu để có cơ chế phân bổ nguồn lực cho các địa phương có nhiệm vụ đảm bảo an ninh lương thực.

Đại biểu Lê Tiến Châu cũng mong muốn kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, của Đồng bằng sông Cửu Long ngày càng được quan tâm đầu tư để liên kết vùng kết nối các địa phương tạo ra động lực, hành lang kinh tế giúp cho khu vực này phấn đấu đạt được kết quả tốt hơn, đóng góp vào thành công chung của cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết tỉnh đặt mục tiêu huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, ưu tiên công nghiệp, phát triển nông nghiệp bền vững; khuyến khích đầu tư lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch..../.

Nguồn: baoquocte.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất