Đại hội XIII của Đảng: Niềm tin và khát vọng phát triển đặt trong từng lá phiếu

Đại biểu Hoàng Trung Dũng, đoàn Hà Tĩnh (ảnh: vov.vn)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” đã bế mạc thành công tốt đẹp vào sáng 1/2/2021. Ban chấp hành Trung ương được Đại hội Đảng XIII bầu ra dựa trên sự sáng suốt lựa chọn, là những người tiêu biểu cho trí tuệ, phẩm chất, năng lực, có ý chí khát vọng đưa đất nước phát triển.

Nói về thành công của Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đại biểu Bùi Huyền Mai (đoàn Hà Nội) cho rằng, Đại hội có 2 thành công cơ bản. Thứ nhất là văn kiện được triển khai rất công phu, kết tinh được trí tuệ của toàn dân và có những mục tiêu hiện thực hóa cả mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, để giúp Việt Nam giữ vững bản sắc trong quá trình phát triển và sánh vai với các cường quốc năm châu. Thứ 2, công tác nhân sự thực sự thành công, khi bầu ra những đại biểu tiêu biểu nhất cho trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam, để cùng nhau xây dựng con đường phát triển mới cho đất nước.

“Với vai trò gương mẫu đi đầu, Đảng bộ Hà Nội sẽ phải tiên phong đi đầu trong việc thực hiện và đưa Nghị quyết XIII của đảng đi vào thực chất cuộc sống. Với chúng tôi, kim chỉ nam chính là nội dung văn kiện trình Đại hội XIII”, bà Huyền Mai nhấn mạnh.

Trong bầu không khí phấn khởi mừng Đại hội thành công, đại biểu Hoàng Trung Dũng (đoàn Hà Tĩnh) tin tưởng, Nghị quyết Đại hội XIII sẽ sớm đi vào cuộc sống, bởi những vấn đề nêu ra hết sức thiết thực. Tất cả các nội dung thể hiện quyết tâm chính trị cao của hệ thống chính trị là làm thế nào để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Đại biểu Hoàng Trung Dũng đặc biệt kỳ vọng vào nỗ lực phòng, chống tham nhũng trong nhiệm kỳ mới: “Với những cách làm và việc làm của Tổng Bí thư trong nhiệm kỳ qua, chúng tôi tin rằng trong nhiệm kỳ mới đất nước tiếp tục có khởi sắc và công tác phòng chống tham nhũng sẽ tiếp tục được quan tâm đặc biệt. Chống tham nhũng sẽ củng cố niềm tin của dân và nhân dân sẽ đứng xung quanh Đảng để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII”.

Các đại biểu cùng khẳng định, đây là kỳ Đại hội trí tuệ, phát huy được dân chủ rất cao, đặc biệt là trong chuẩn bị văn kiện, nhân sự. Một trong những nhiệm vụ mà Đại hội đã xác định là xây dựng đất nước cơ bản trở thành nước công nghiệp đến năm 2030. Đây cũng là một trong những nội dung mà đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ 16 xác định và với vai trò là thành phố động lực trong vùng phát triển phía Bắc. Đại biểu Đỗ Mạnh Hiến (đoàn Hải Phòng) cho biết: “Nghị quyết thành phố Hải Phòng xác định 5 năm nữa sẽ cơ bản trở thành thành phố công nghiệp. Do vậy, Hải Phòng sẽ đi trước và sẽ đóng góp cho việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII”.

Điểm lại hơn một tuần làm việc thành công của Đại hội, đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn TP. Hồ Chí Minh) cho biết, các tham luận tại hội trường đều đặt vấn đề phải phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, đầu tư về chuyển đổi số để phát triển nền kinh tế số và trên cơ sở đó mới tăng năng suất lao động.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn TP. Hồ Chí Minh (ảnh: vov.vn)

Đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn TP. Hồ Chí Minh (ảnh: vov.vn)

“Chúng tôi nghĩ trong lòng mỗi đại biểu đều thể hiện khát vọng, niềm tin gửi gắm vào một chiến lược phát triển trong tương lai. Tôi cũng rất tâm đắc với phương châm lấy dân làm gốc nhưng mới hơn so với trước đây ở 2 cụm từ là dân giám sát và dân thụ hưởng. Điều này tạo cho niềm tin sau Đại hội, giúp Nghị quyết sẽ đi vào thực tiễn cuộc sống, giúp đất nước thực hiện mục tiêu phát triển”, đại biểu Hoàng Ngân tin tưởng.

Diễn ra từ ngày 25/1-1/2/2021, Đại hội XIII của Đảng đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm 200 đồng chí tiêu biểu cho hơn 5 triệu đảng viên, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó./.

Nguồn: vov.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất