Đại hội XIII của Đảng: Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga gửi thư chúc mừng
 Đường phố Cà Mau rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Mở đầu bức thư, Chủ tịch Gennady Ziuganov thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga gửi lời chào thân ái tới các vị đại biểu, các đảng viên và toàn thể nhân dân Việt Nam nhân Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam - sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Trong thư, lãnh đạo KPRF nhấn mạnh Đại hội đảng luôn là sự kiện trọng đại trong đời sống của Đảng, dấu mốc quan trọng tiếp theo trên con đường cải cách, đồng thời là giai đoạn để tổng kết việc thực hiện các nhiệm vụ đặt ra trước đó và hoạch định các giải pháp mới cho tương lai.

Theo Chủ tịch Gennady Ziuganov, trong những năm tháng gian khổ chiến đấu chống đế quốc xâm lược, Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của nhân dân Việt Nam, là tấm gương hy sinh quên mình trong cuộc đấu tranh vì tự do và tương lai của chủ nghĩa xã hội. Thực hiện lời dạy của người sáng lập là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng tiếp tục giương cao ngọn cờ đấu tranh vì chủ nghĩa xã hội, giữ vững vai trò lãnh đạo và định hướng xã hội, thể hiện cho toàn thế giới thấy sự công bằng của tư tưởng Lê-nin và sự ưu việt của hệ tư tưởng Xã hội chủ nghĩa.

Trong thư mừng có đoạn: “Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước đang vững bước trên con đường kiến tạo, đã đạt được những thành công nổi bật về công nghiệp, nông nghiệp, quốc phòng, khoa học và văn hóa, giáo dục, y tế và nâng cao đời sống nhân dân, đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế phát triển năng động nhất trên thế giới và có uy tín cao trên trường quốc tế. Đại hội sẽ xác định các mục tiêu chiến lược của Đảng đến năm 2030 – mốc son kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như hoạch định đường lối phát triển kinh tế - xã hội đất nước đến năm 2045, mốc son 100 năm thành lập nước Việt Nam”.

Chủ tịch Ziuganov khẳng định, Đảng Cộng sản Liên bang Nga và Đảng Cộng sản Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị anh em hàng thập kỷ và cùng đấu tranh vì mục tiêu chung, vì Chủ nghĩa xã hội. Đảng Cộng sản Liên bang Nga tự hào về tình hữu nghị này và luôn sẵn sàng hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúc Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp và đưa ra những quyết sách quan trọng vì hạnh phúc, thịnh vượng của đất nước và nhân dân./.

Nguồn: TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất