Đại hội XIII của Đảng: Báo chí Lào đưa tin đậm nét về lễ khai mạc
Ảnh chụp từ màn hình của bài đăng trên báo Pasaxon Lao số ra sáng 27/1, trang 2 (Ảnh: TTXVN)

Ảnh chụp từ màn hình của bài đăng trên báo Pasaxon Lao số ra sáng 27/1, trang 2 (Ảnh: TTXVN)

Báo Pasaxon Lao (Báo Nhân Dân) ngày 27/1 cho biết lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được tổ chức trọng thể vào ngày 26/1 với sự tham gia của 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trên toàn quốc, dưới sự chủ trì của 17 đồng chí trong Đoàn Chủ tịch.

Báo Pasaxon nhấn mạnh Đại hội lần này có chủ đề: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc Đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ 21 Việt Nam trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

Tờ báo cho biết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tổng kết việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc Đổi mới; 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 (tròn 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước); xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 (tròn 100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 (tròn 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)…

Tờ Laophattna (Lào Phát triển) dẫn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc Đại hội: “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc Đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước. Nhân dân tin tưởng và kỳ vọng vào chính sách đúng đắn tại Đại hội lần này”.

Ảnh chụp từ màn hình tin đăng trên báo PathetLao số ra sáng 27/1, trang 1 (Ảnh: TTXVN)

Ảnh chụp từ màn hình tin đăng trên báo PathetLao số ra sáng 27/1, trang 1 (Ảnh: TTXVN)

Tờ PathetLao của Thông tấn xã Lào (KPL) đưa tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong phát biểu khai mạc đã đánh giá về những thành tựu của Việt Nam trong năm 2020 “Năm 2020, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tác động mạnh đến Việt Nam, gây nhiều thiệt hại về kinh tế - xã hội, nhưng với sự nỗ lực cố gắng vượt bậc, đất nước đã đạt được những kết quả, thành tích đặc biệt hơn so với các năm trước. Trong khi kinh tế thế giới suy thoái, tăng trưởng âm gần 4%, kinh tế Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng 2,91%, là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới”.

Theo tờ báo,  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nêu rõ Việt Nam đã xác định các phương hướng lớn về các vấn đề quan trọng của đất nước trong giai đoạn 10 năm tới, đồng thời, nhấn mạnh rằng nhiệm kỳ Đại hội khóa XIII tới là dấu ấn và bước phát triển quan trọng trong sự nghiệp Đổi mới, xây dựng phương hướng cho các nhiệm kỳ tiếp theo trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045…

Tờ báo dẫn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi nói về các bài học kinh nghiệm quý báu được rút ra từ thực tiễn công cuộc Đổi mới và đặc biệt là trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định: “Những bài học kinh nghiệm đó là cơ sở quan trọng để Đảng ta tiếp tục vận dụng, phát huy và phát triển sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, giúp chúng ta kiên định, vững vàng và tự tin vượt qua những khó khăn, thách thức mới và nhiệm vụ nặng nề hơn khi bước vào nhiệm kỳ khóa XIII”.

Báo Vientiane Times, ấn bản tiếng Anh đối ngoại duy nhất của Lào ngày 27/1 cũng đưa tin về phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam./.

  Nguồn: TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất