Đại hội Đảng XIII: Sớm thực hiện việc bảo vệ cán bộ có tư duy đổi mới
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trình bày tham luận. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trình bày tham luận. (Ảnh: TTXVN)

Sớm triển khai thực hiện cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ có tư duy đổi mới, đó là đề xuất của đại biểu Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tại phiên thảo luận hội trường về các văn kiện Đại hội XIII của Đảng vào sáng 28/1.

Tham luận với chủ đề “Một số bài học từ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng,” Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng khẳng định, kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng, là một phương thức quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng.

Đảng ta đã xác định, việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát là một trong những giải pháp quan trọng để góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái "tự diễn biến," "tự chuyển hóa."

Nhiệm kỳ qua, nhất là nửa đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn, thách thức trong công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng nói riêng.

Thành phố cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức, phát sinh nhiều vấn đề nổi cộm, phức tạp, nhất là trong lĩnh vực quản lý, sử dụng nhà đất, cấp phép đầu tư, quản lý đô thị. Cùng với đó là việc khắc phục những sai phạm trong lãnh đạo, quản lý của các nhiệm kỳ trước...

“Tình hình Đảng bộ thành phố nêu trên đặt ra yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát của Đảng phải không ngừng tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, nhất là kiểm tra, giám sát đối với cán bộ chủ chốt, trước hết là người đứng đầu, việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm,” đại biểu nhấn mạnh.

Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm và quyết tâm cao, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã nghiêm túc khắc phục những sai phạm, khuyết điểm, nỗ lực điều chỉnh những bất cập, nhanh chóng ổn định tình hình, tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI.

Trong nhiệm kỳ, cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 7 tổ chức đảng và 92 đảng viên; giám sát 1.931 lượt tổ chức đảng và 3.669 đảng viên; kiểm tra 4.570 lượt tổ chức đảng và 12.783 đảng viên; các tổ chức đảng có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng và 696 đảng viên vi phạm.

Cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp đã xem xét, xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách 531 đảng viên, cảnh cáo 101 đảng viên, cách chức 12 đảng viên và khai trừ 52 đảng viên. Thi hành kỷ luật 152 đảng viên là cấp ủy viên các cấp…

Đúc kết 4 bài học kinh nghiệm từ thực tiễn của Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ qua, trong đó có phát huy vai trò người đứng đầu, Ban thường vụ cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho rằng phải sớm phát hiện vi phạm để ngăn chặn, khắc phục kịp thời.

Không để vi phạm nhỏ gây hậu quả ít nghiêm trọng trở thành vi phạm lớn gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm của một cá nhân thành vi phạm của một tổ chức. Nghiêm túc nhìn nhận, khẩn trương khắc phục các sai phạm, khuyết điểm được chỉ ra trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, không để vi phạm kéo dài trở thành một tình trạng của cả hệ thống.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy Đà Nẵng tập trung vào 5 nội dung công tác kiểm tra, giám sát. Trong đó, cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy và các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đại biểu đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị khóa XIII tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng từ cấp Trung ương đến cơ sở.

Tiếp tục hoàn thiện và cụ thể hóa các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát đáp ứng yêu cầu thực tiễn, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan đảng, chính quyền để đảm bảo kịp thời sự đồng bộ trong các quy định và hướng dẫn thực hiện.

Trung ương cần có cơ chế để tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, đơn vị trong việc khắc phục hậu quả những sai phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý nhà nước trong thời gian qua, sớm triển khai thực hiện cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, làm cơ sở cho công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được thuận lợi - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề xuất./.

Nguồn: TTXVN 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất