Đại hội Đảng khóa XIII: Xây dựng Bạc Liêu phát triển nhanh, bền vững
Đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bạc Liêu (Nguồn: Báo Bạc Liêu) 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 kết thúc tốt đẹp.

Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống của Đảng bộ và nhân dân Bạc Liêu, thể hiện ý chí, khát vọng và quyết tâm của toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh xây dựng Bạc Liêu phát triển lên tầm cao mới.

Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam có cuộc phỏng vấn đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh về kết quả Đại hội, công tác triển khai Nghị quyết Đại hội, chương trình, kế hoạch, công tác trọng tâm của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

- Xin đồng chí đánh giá sơ bộ kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI?

Đồng chí Lê Thị Ái Nam: Sau 3 ngày làm việc, với tinh thần “Đoàn kết-Kỷ cương-Sáng tạo-Khát vọng-Phát triển,” với ý thức trách nhiệm cao trước toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới 47 đồng chí có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, trình độ và đạo đức để gánh vác trọng trách do Đảng bộ và nhân dân giao phó.

Có được thành công đó, trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, hiệu quả, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; sự hướng dẫn, giúp đỡ của các ban Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, cùng rất nhiều ý kiến quý báu của các bộ, ngành Trung ương và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Đặc biệt, Đại hội được đón Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương về dự và phát biểu chỉ đạo. Đây là những định hướng chỉ đạo rất quan trọng để Ban Chấp hành khóa mới vận dụng, cụ thể hóa và thực hiện trong thời gian tới.

Thành công của Đại hội còn là kết quả của quá trình chuẩn bị tích cực, chu đáo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy khóa XV, bộ phận hậu cần, phục vụ đại hội cùng với tinh thần, thái độ làm việc nghiêm túc, đầy trách nhiệm của 317 đại biểu tham dự Đại hội.

Hai vấn đề quan trọng của Đại hội là văn kiện và công tác nhân sự được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV thực hiện nghiêm theo tinh thần chỉ đạo trong Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng và Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

Văn kiện Đại hội được chuẩn bị nghiêm túc, công phu, chu đáo; được lấy ý kiến đóng góp của các ban, bộ, ngành Trung ương, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, các nhà khoa học, cán bộ hưu trí, văn nghệ sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn và nhất trí cao thông qua các văn kiện. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thể hiện ý thức trách nhiệm, trí tuệ, tâm huyết và niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân Bạc Liêu với Đại hội XIII của Đảng.

Việc giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu khóa XVI được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy trình, quy định và đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI các đồng chí có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, trình độ và đạo đức, tiêu biểu cho hơn 26.000 đảng viên trong Đảng bộ để gánh vác trọng trách do Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh giao phó. Đại hội đã bầu Đoàn Đại biểu tỉnh Bạc Liêu gồm 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội XIII của Đảng.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, tình hình kinh tế-xã hội của Bạc Liêu đã có nhiều khởi sắc, làm thay đổi rõ nét diện mạo của tỉnh từ thành thị đến nông thôn, đặc biệt xác định được 5 trụ cột phát triển kinh tế-xã hội, đã góp phần tạo khí thế mới, là tiền đề quan trọng để Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra những chủ trương, quyết sách quan trọng nhằm đưa tỉnh phát triển nhanh và bền vững trong nhiệm kỳ mới.

- Xin đồng chí cho biết việc triển khai Nghị quyết Đại hội, chương trình, kế hoạch, công tác trọng tâm của Đảng bộ địa phương nhiệm kỳ 2020-2025?

Đồng chí Lê Thị Ái Nam: Với khát vọng vươn lên, với quyết tâm đưa Bạc Liêu phát triển nhanh và bền vững, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI đã biểu thị sự thống nhất ý chí với phương hướng, mục tiêu tổng quát là "Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; huy động mọi nguồn lực, tập trung thực hiện có hiệu quả 5 trụ cột đã xác định để phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững, bảo đảm vững chắc quốc phòng-an ninh. Đến năm 2025 tiếp tục là tỉnh khá của khu vực và phấn đấu trở thành tỉnh khá cả nước vào năm 2030; có mức GRDP/người thuộc nhóm cao của vùng. Quy mô kinh tế đến năm 2025 tăng lên từ 2-2,5 lần so với năm 2020."

Để đạt được mục tiêu đó, Đại hội đã đề ra 21 chỉ tiêu, ba nhóm nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội; về quốc phòng-an ninh; về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

Đại hội xác định hai nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả 5 trụ cột phát triển kinh tế-xã hội, 3 khâu đột phá cho nhiệm kỳ mới.

Để kịp thời quán triệt và tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong Đảng bộ và nhân dân góp phần đưa Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống, ngay sau khi tổ chức Đại hội thành công, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Bí thư và Thường trực cấp uỷ phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng ở cấp mình; bảo đảm mọi cán bộ, đảng viên phải được học tập, quán triệt Nghị quyết.

Tỉnh ủy, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thành lập tổ báo cáo viên để truyền đạt Nghị quyết của cấp mình, hỗ trợ cho cấp uỷ cấp dưới đối với những nơi chưa đủ điều kiện để triển khai Nghị quyết.

Báo cáo viên được phân công cần đầu tư nghiên cứu, bám sát nội dung trọng tâm của Nghị quyết, luận giải sát với điều kiện của từng địa phương; kết hợp giữa thuyết trình của báo cáo viên với thảo luận, trao đổi hai chiều, làm cho người học nắm vững, hiểu rõ nội dung cơ bản của Nghị quyết.

Các lớp học cần được tổ chức, quản lý nghiêm túc, có đánh giá, rút kinh nghiệm khi kết thúc; cung cấp đầy đủ tài liệu cho cán bộ, đảng viên khi tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết.

Cấp ủy nơi tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết gợi ý nội dung viết thu hoạch và báo cáo đánh giá về chất lượng các bài viết thu hoạch về cấp ủy cấp trên…

- Đồng chí kỳ vọng gì ở Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương?

Đồng chí Lê Thị Ái Nam: Thành công từ đại hội của 321 chi bộ, đảng bộ cơ sở và 11 đảng bộ cấp trên cơ sở chính là tiền đề quan trọng để bước vào Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI.

Các đại biểu được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI là những người có đức, có tài, có nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao đối với sự phát triển của tỉnh nhà.

Trong phiên họp thứ Nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới đã bầu ra Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa mới sẽ thực sự là trung tâm "Đoàn kết-kỷ cương-Sáng tạo-Khát vọng-Phát triển;" tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phương pháp làm việc; đề cao trách nhiệm tập thể và từng cá nhân Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, làm việc với tinh thần công tâm, khách quan, vô tư, công khai, minh bạch vì nhiệm vụ chung.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa mới sẽ nỗ lực hết mình để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội, đưa Bạc Liêu phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

  Nguồn: TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất