Đà Nẵng sẽ trở thành đô thị khởi nghiệp, sáng tạo của cả nước
 Đồng chí Nguyễn Văn Quảng được bầu giữ chức Bí Thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025. (Ảnh: TTXVN)

Sau 3 ngày làm việc tích cực (từ ngày 20-22/10), chiều 22/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.

Các nội dung, nghị quyết của Đại hội lần này hướng đến mục tiêu phát triển Đà Nẵng một cách toàn diện, trong đó, xây dựng thành phố là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất đề ra nghị quyết nhằm xây dựng và phát triển thành phố trong giai đoạn 2020-2025.

Theo đó, Đà Nẵng thực hiện xuyên suốt quan điểm phát triển đã được Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định; trong đó, tập trung tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ ngang tầm nhiệm vụ; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; phát huy cao độ truyền thống văn hóa, cách mạng, tinh thần tiên phong, đoàn kết, khát vọng phát triển, năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường của người Đà Nẵng, xem đây là nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Đà Nẵng tập trung đổi mới căn bản mô hình phát triển kinh tế, chú trọng phát triển theo chiều sâu, kết hợp với phát triển theo chiều rộng một cách hợp lý; phát triển nhanh và bền vững, có bản sắc riêng, tạo động lực và nguồn lực cho sự phát triển thành phố trong giai đoạn mới.

Thành phố đặt mục tiêu tổng quát đến năm 2025 là xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong trong đổi mới và phát triển, đưa Đà Nẵng trở thành đô thị khởi nghiệp, sáng tạo, là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên; quốc phòng - an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc; phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Tầm nhìn đến năm 2030 sẽ xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, hướng đến đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống; người dân có mức sống thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước với chất lượng cuộc sống tốt, thân thiện, hạnh phúc và sáng tạo.

Để đạt được mục tiêu trên, Đà Nẵng đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá: Xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong đổi mới và phát triển; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố nhanh và bền vững; thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, sớm lấy lại đà tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố.

Đà Nẵng đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao và công nghệ thông tin, gắn với xây dựng đô thị khởi nghiệp sáng tạo, thành phố thông minh, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực mới, nhất là kinh tế số, xã hội số và chính quyền số; triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2020-2025 tăng 9-10%/năm (dịch vụ tăng 8,5-9,5%; công nghiệp - xây dựng tăng 11-11,5%; nông nghiệp tăng 2-3%); GRDP bình quân đầu người đạt 5.000-5.500 đô la Mỹ.

Trước đó, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ nhất diễn ra vào ngày 21/10, đồng chí Nguyễn Văn Quảng đã được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy, các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết và Lê Trung Chinh được bầu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 18 đồng chí./.

Nguồn: TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất