Cơ đồ, tiềm lực, vị thế hôm nay được tích lũy, kết tinh qua nhiều nhiệm kỳ
Đại biểu Trần Hoàng Ngân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM (Ảnh: VGP)

Đại biểu Trần Hoàng Ngân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM (Ảnh: VGP)

Tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đại biểu Trần Hoàng Ngân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM đã có cuộc trao đổi với Báo điện tử Chính phủ xung quanh những điểm sáng về phát triển kinh tế-xã hội trong nhiệm kỳ qua và đánh giá những giải pháp được đưa ra cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Đánh giá về nền tảng phát triển của chúng ta trong 5 năm vừa rồi về kinh tế-xã hội, đại biểu Trần Hoàng Ngân cho rằng nhiệm kỳ Đại hội XII là một nhiệm kỳ rất đặc biệt với những thành tựu rất to lớn, tạo cho đất nước khát vọng vươn lên một sự phồn thịnh trong tương lai.

“Có một đánh giá mà tôi rất tâm đắc là kết quả nhiệm kỳ này không phải chỉ của nhiệm kỳ mà là một quá trình tích luỹ, kết tinh, phấn đấu liên tục, bền bỉ qua nhiều nhiệm kỳ để chúng ta có được thành quả hôm nay. Và sự phấn đấu đó có sự chung sức của cả hệ thống chính trị của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng”, ông Trần Hoàng Ngân chia sẻ.

“Chúng ta có thể tự hào rằng trong lúc thế giới đang bị khủng hoảng kép thì Việt Nam chúng ta lại đạt mục tiêu kép, có tốc độ tăng trưởng dương, nằm trong tốp cao nhất.

Đó là thành tựu giúp chúng ta có được niềm tin, trong lòng mỗi đại biểu có một khát vọng chung sức làm sao để Việt Nam chúng ta đạt được mục tiêu như trong Báo cáo chính trị đã đề ra”, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM chia sẻ.

Theo đại biểu Trần Hoàng Ngân, Việt Nam chúng ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày hôm nay trên cơ sở chúng ta có nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định trong một thời gian rất dài. Chúng ta đã kiểm soát được lạm phát dưới 4% trong 5 năm liên tiếp, bảo đảm được các cân đối lớn của nền kinh tế, đặc biệt là cán cân thương mại, tài khoản vãng lai của cán cân thanh toán quốc tế đều thặng dư nên góp phần làm tăng dự trữ ngoại hối.

“Và niềm tin vào đồng tiền Việt Nam ngày càng tăng lên. Chúng ta không còn lo ngại vấn đề đô la hóa, không còn lo ngại những cú sốc về biến động của đồng USD. Đặc biệt hơn là chúng ta kiểm soát được bội chi, kéo dãn được nợ công”, ông Trần Hoàng Ngân phân tích.

Những nền tảng vĩ mô đó giúp chúng ta tạo dựng niềm tin cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư trong nước tăng cường đầu tư trên thị trường tài chính. Chúng ta thấy vốn hóa trên thị trường tài chính đã lên tới 130% GDP. Nhà đầu tư nước ngoài, cho dù bị ảnh hưởng bởi COVID-19, cho dù là suy thoái kinh tế, nhưng dòng vốn đầu tư vẫn đổ về Việt Nam.

“Đó là bởi niềm tin vào sự ổn định kinh tế vĩ mô, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, niềm tin vào sự quyết tâm, quyết liệt của Chính phủ trong điều hành thời gian vừa qua”, đại biểu Trần Hoàng Ngân nhấn mạnh.

“Trong Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII, chúng ta đã đề ra phương hướng rất cụ thể và quan trọng nhất hiện nay là chúng ta phải tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô nhưng trên cơ sở đó phải đẩy mạnh khoa học-công nghệ”, ông Trần Hoàng Ngân nói.

Khoa học-công nghệ phải dẫn dắt, là đầu tàu, đặc biệt phải đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số để phát triển kinh tế số, Chính phủ số, xã hội số. Trên nền tảng đó sẽ giúp chúng ta tăng cường năng suất lao động. Chúng ta sẽ sử dụng một cách hiệu quả tài nguyên hạn hẹp của chúng ta. Trên cơ sở đó, chúng ta sẽ phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2025, khi Việt Nam kỷ niệm 50 năm hoàn toàn thống nhất đất nước, chúng ta vượt qua mức thu nhập trung bình thấp, GDP bình quân đầu người đạt mức 4.500-5.000 USD.

Với những mục tiêu khái quát đã được đề ra, tới đây, để triển khai thực hiện, theo đại biểu Trần Hoàng Ngân, Báo cáo đã đề ra phương hướng đến năm 2030 và chiến lược đến năm 2045, trong đó có hàng loạt giải pháp rất cụ thể. Vấn đề quan trọng hiện nay là sau Đại hội phải chuyển thành các Nghị quyết của Đảng, chuyển thành các Nghị quyết trong điều hành của Chính phủ, cũng như các Nghị quyết của Quốc hội để chúng ta chuyển sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng thành những chương trình cụ thể. Trong đó, chúng ta kiên định mục tiêu, định hướng XHCN và kiên định mục tiêu kép của giai đoạn tới đây, vừa phải chăm lo bảo vệ sức khoẻ nhân dân, trên cơ sở đó phát triển kinh tế một cách bền vững.

Ông Trần Hoàng Ngân một lần nữa nhắc lại, trong văn kiện lần này nhấn rất mạnh về ứng dụng khoa học công nghệ đến quá trình chúng ta chuyển đổi số để thực thi một chính quyền số, xã hội số… Có như vậy, chúng ta mới bắt kịp được các nước trên thế giới để đến 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, chúng ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

“Đó cũng là khát vọng trong lòng mỗi đại biểu được vinh dự có mặt tại Đại hội Đảng hôm nay sẵn sàng chung sức để Việt Nam chúng ta trở thành đất nước phồn thịnh”, đại biểu Trần Hoàng Ngân cho hay./.

Nguồn: baochinhphu.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất