Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Cùng dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đại diện các ban, bộ ngành Trung ương...

448 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 229.400 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh tham dự Đại hội.

Phát triển mạnh công nghiệp theo hướng kết hợp hài hòa

Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã khơi dậy mạnh mẽ các nguồn lực, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và giành được nhiều thành công. Kinh tế liên tục tăng trưởng ở mức cao, tốc độ tăng trưởng GRDP hằng năm luôn đạt hai con số; bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 12,1%, vượt mục tiêu Đại hội, gấp 1,5 lần giai đoạn 2011 - 2015.

Đến nay, quy mô kinh tế của tỉnh đã đứng thứ 8 cả nước và cao nhất trong các tỉnh Trung bộ. Thu ngân sách nhà nước luôn vượt dự toán và tăng cao so với đầu nhiệm kỳ; tốc độ tăng thu bình quân hằng năm đạt 18,1%, trong nhóm các tỉnh có tốc độ tăng thu ngân sách cao nhất cả nước; đến nay kết quả thu ngân sách của tỉnh đứng thứ 11 cả nước. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến, tiến bộ.

Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 610 nghìn tỷ đồng, đạt mục tiêu Đại hội, gấp 1,8 lần giai đoạn 2011 - 2015. Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn bắt đầu đi vào vận hành thương mại vào ngày 23/12/2018, đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế, cho thu ngân sách Nhà nước và góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, toàn tỉnh đã có 8 đơn vị cấp huyện, 313 xã và 740 thôn, bản hoàn thành xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 65,75%, thuộc nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước.

Bước sang nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thanh Hóa tập trung thực hiện 6 chương trình trọng tâm và 3 đột phá.

Sáu chương trình gồm: Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; Chương trình phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; Chương trình phát triển du lịch; Chương trình nâng cao chất lượng văn hóa, giáo dục, y tế; Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi của tỉnh; Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, tạo chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Ba đột phá gồm: Đột phá về phát triển hạ tầng; Đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn; Đột phá về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ; chủ động, tích cực tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực

 Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ những vấn đề còn hạn chế trên chặng đường phát triển của Thanh Hóa. Trong đó, chất lượng tăng trưởng kinh tế còn thấp. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp còn chậm. Việc gắn kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp còn hạn chế. Kết cấu hạ tầng vẫn còn thiếu, nhất là hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp đang là “điểm nghẽn” trong việc thu hút các dự án đầu tư vào tỉnh. Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh chưa cao, mới đứng ở vị trí trung bình trong cả nước (thứ 24/63 tỉnh, thành). Đời sống nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn nhiều khó khăn.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; hiệu lực, hiệu quả của công tác lãnh đạo, quản lý kinh tế - xã hội một số mặt còn bất cập; tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn hạn chế. Những hạn chế, yếu kém này đã và đang tác động trực tiếp, cản trở quá trình phát triển đi lên của Thanh Hóa.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, với tinh thần thẳng thắn, cầu thị, Đại hội tập trung trí tuệ, tiếp tục thảo luận chỉ rõ nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan để rút kinh nghiệm đề ra những giải pháp khả thi nhằm khắc phục cho được những hạn chế, yếu kém, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ tới.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, là tỉnh có vị trí chiến lược cả về kinh tế và quốc phòng - an ninh, với nguồn tài nguyên phong phú, đất đai rộng lớn, nguồn nhân lực dồi dào, đặc biệt là đã có bước chuyển mình mạnh mẽ trong thời gian qua, Thanh Hóa cần khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp, sớm trở thành cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương khẩn trương xây dựng, đề xuất với Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; trình Quốc hội xem xét, ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư, tài chính, phân cấp quản lý và tổ chức bộ máy, biên chế, nhằm khai thác và phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế, tạo động lực mới cho tỉnh phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu tại Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Thanh Hóa cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng và triển khai hiệu quả quy hoạch tỉnh cho phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ. Trong đó, tỉnh cần chú ý quy hoạch đô thị tỉnh Thanh Hóa theo hướng phân bổ hợp lý giữa các vùng, kết nối thuận lợi với các đô thị vùng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, kết hợp giữa hiện đại và truyền thống, thân thiện với môi trường, dẫn dắt đổi mới sáng tạo và là động lực tăng trưởng kinh tế. Tỉnh rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt, tránh chồng chéo, phát huy thế mạnh đặc trưng của địa phương.

Thanh Hóa cần tăng cường liên kết, hợp tác với các tỉnh trong vùng Bắc Trung Bộ, thành phố Hà Nội, nhất là trong xúc tiến đầu tư và thương mại, huy động và phân bổ nguồn lực, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; quan tâm đến công tác đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; xây dựng các chương trình, tuyến du lịch liên tỉnh, liên vùng...

Tỉnh cần đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo chuyển biến về chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của các ngành kinh tế;phát triển mạnh công nghiệp theo hướng kết hợp hài hòa cả chiều rộng và chiều sâu, chú trọng phát triển theo chiều sâu; mở rộng quy mô sản xuất các ngành công nghiệp có thế mạnh, đưa Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm lớn của vùng Bắc Trung bộ và cả nước về công nghiệp năng lượng và công nghiệp chế biến, chế tạo.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Thanh Hóa cần chú trọng thu hút một số ngành công nghiệp mới, công nghệ cao để tạo ra động lực mới cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh; khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, phát triển các cụm liên kết ngành, nhất là giữa công nghiệp và dịch vụ.

Tỉnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, công nghệ cao theo chuỗi giá trị, trọng tâm là đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, xác định rõ các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh để tập trung phát triển; chú trọng công tác xây dựng thương hiệu hàng nông sản, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại mở rộng thị trường tiêu thụ. Tỉnh cần phát triển nhanh các ngành dịch vụ có lợi thế, như: dịch vụ, vận tải biển, vận tải hàng không, logistics; nâng cao giá trị xuất khẩu.

Thanh Hóa tiếp tục cải thiện mạnh mẽ, thực chất môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tạo sức hấp dẫn mới để đẩy mạnh thu hút đầu tư, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tỉnh cần lưu ý thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài có chọn lọc, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh;tập trung nguồn lực để phát triển các ngành kinh tế trọng điểm, các trụ cột tăng trưởng, các trung tâm kinh tế động lực để tạo sức lan tỏa phát triển chung cho cả tỉnh; đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng lớn đang triển khai, có vai trò quan trọng đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nâng cao đời sống nhân dân

 Cùng với tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa cần chăm lo nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; chú trọng giữ gìn và phát huy các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương, tạo động lực, nền tảng cho phát triển bền vững; tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thu hẹp khoảng cách chất lượng giáo dục giữa các vùng; đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường cơ sở vật chất, đội ngũ bác sỹ chất lượng cao để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Thanh Hóa thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc ở cơ sở; quan tâm chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo; chú trọng phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Tây Thanh Hóa đi đôi với xóa đói, giảm nghèo. Tỉnh cần triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 gắn với xây dựng nông thôn mới để cải thiện chất lượng sống của nhân dân, bảo đảm hài hòa và cân đối giữa các vùng, miền, thu hẹp chênh lệch về trình độ phát triển giữa miền núi và miền xuôi.

Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ, Đảng bộ Thanh Hóa cần coi trọng và tập trung hơn nữa cho công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; trong đó đặc biệt chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tiếp tục cụ thể hóa, thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng,  thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phát huy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần chủ động, sáng tạo, nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo có chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu; chú trọng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ với phương châm “lựa chọn đúng người, sắp xếp đúng công việc, bố trí đúng vị trí” để công tác cán bộ thực sự là khâu then chốt, lựa chọn được những cán bộ ưu tú, xứng đáng, đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Cùng với đó, Thanh Hóa phải tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời, nghiêm minh những cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; xây dựng bộ máy hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện pháp luật, thực thi công vụ, gắn bó mật thiết, tận tụy phục vụ nhân dân; đổi mới mạnh mẽ hơn nữa hoạt động của hệ thống dân vận và các tổ chức chính trị - xã hội; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong nhân dân, tăng cường sự gắn bó giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, tại Đại hội, các đại biểu phát huy dân chủ và tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, bám sát các quy định về bầu cử trong Đảng, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, gồm các đồng chí thật sự tiêu biểu về phẩm chất và năng lực, có uy tín, trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hạn chế mặt yếu của mỗi thành viên, bổ sung cho nhau để tạo ra một tập thể thực sự đoàn kết, vững mạnh, thống nhất, đủ sức lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX./.

Nguồn: TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất