Báo Lào khẳng định Đại hội XIII đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của Đảng Cộng sản Việt Nam
Pano chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại đường Võ Thị Sáu, quận 3, TP Hồ Chí Minh (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Pano chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại đường Võ Thị Sáu, quận 3, TP Hồ Chí Minh (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Bài viết nhận định Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước chuyển hết sức quan trọng, làm tiền đề cho các nhiệm kỳ tiếp theo để thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Qua 35 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ngày càng được hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa. Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới.

Ấn phẩm của Thông tấn xã Lào (KPL) cũng đề cao những thành tựu kinh tế của Việt Nam 2016-2019, việc duy trì tăng trưởng và khống chế dịch COVID-19 năm 2020 đầy khó khăn. Với những thành tích này, Việt Nam được thế giới ghi nhận, coi là điểm sáng trong việc thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép"... Bên cạnh đó, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng, đặc biệt, Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và đang có những hoạt động đóng góp tích cực với tư cách là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc giai đoạn 2020-2021.

Tờ báo cho biết, tại Đại hội lần này, các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận và thông qua một loạt văn kiện để phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI Việt Nam trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa,  .

Ấn phẩm của KPL bày tỏ tin tưởng, “dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tài tình, sáng suốt và linh hoạt của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; tiếp tục dẫn dắt toàn quân và toàn thể nhân dân Việt Nam phát huy những thành tựu đã đạt được trong những năm qua, hoàn thành mọi mục tiêu đã đề ra nhằm xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh vì sự ấm no và hạnh phúc của nhân dân; tạo tiền đề để tiến lên chủ nghĩa xã hội”.

Theo báo PathetLao, “là hai nước láng giềng núi sông liền một dải, quan hệ hữu nghị đặc biệt Lào-Việt Nam trải qua nhiều thử thách khắc nghiệt, đầy hy sinh, gian khổ. Chúng ta có thể tự hào khi nhận thấy, trong suốt nhiều thập kỷ qua, hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam luôn kề vai sát cánh trong công cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm để giành độc lập dân tộc và tiếp tục đồng hành trong sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa". Tờ báo điểm lại những dấu ấn trong quan hệ hợp tác toàn diện hai nước suốt 45 năm xây dựng và phát triển đất nước trong hòa bình.

Kết thúc bài viết, báo PathetLao nhấn mạnh: “Đến nay có thể khẳng định rằng, trải qua nhiều thập kỷ thử thách, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam không những vẫn đang được giữ gìn tốt, mà còn không ngừng được vun đắp, ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới”./.

Nguồn: baotintuc.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất