Báo Lào đề cao đường lối xây dựng CNXH của Việt Nam
Báo Pasaxon Lao có nhiều bài viết về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam (Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào)

Báo Pasaxon Lao có nhiều bài viết về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam (Ảnh: TTXVN)

Bài báo nêu bật Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ xây dựng nền tảng quan trọng trong chiến lược xây dựng đất nước nhanh, lâu dài và bền vững của Việt Nam.

Theo Paxason, Đại hội XIII được tổ chức trong thời điểm đất nước Việt Nam vừa trải qua giai đoạn “lịch sử” với nhiều khó khăn và thử thách. Trong giai đoạn “lịch sử” đó, nếu Đảng không thật sự vững mạnh, chính quyền không vì nhân dân, không phát huy tinh thần đoàn kết, tính siêng năng, cần cù và sáng tạo của gần 100 triệu người dân thì Việt Nam sẽ không thể đạt được những thành quả to lớn như vậy trong những năm qua.

Trong thời điểm hiện nay, nhân dân Việt Nam có thể tự hào về thành quả tăng trưởng kinh tế ổn định trong 4 năm liên tiếp giai đoạn 2016 -2019. Năm 2020, mặc dù phải gánh chịu tác động thiên tai và dịch bệnh nặng nề nhưng Việt Nam vẫn là điểm sáng trong bối cảnh suy thoái kinh tế trên toàn cầu. Chất lượng đời sống của người dân không ngừng được nâng cao; tỷ lệ gia đình đói nghèo giảm đáng kể; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng an ninh được giữ vững; quan hệ đối ngoại tiếp tục được mở rộng; vị thế và vai trò quốc tế ngày càng được nâng cao; toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích chiến lược của quốc gia được giữ vững.

Theo bài viết, thành tựu nổi bật của giai đoạn “lịch sử” là dấu ấn trong cuộc đấu tranh quyết liệt, không nhượng bộ nhằm đảm bảo sự trong sạch, vững mạnh trong đội ngũ cán bộ và giữ vững, củng cố niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Báo trên cho biết Đại hội XIII không chỉ xác định phương hướng chiến lược trong 5 năm tới mà còn định hướng tầm nhìn cho 25 năm tiếp theo của đất nước với các mục tiêu cụ thể.

Theo Pasaxon Lao, trong 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 13 kỳ đại hội. Mỗi một kỳ đại hội đều là một dấu ấn lịch sử quan trọng của Đảng và dân tộc Việt Nam. Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đánh dấu 35 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới với nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, minh chứng cho đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam là hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tế của đất nước và xu thế phát triển của thời đại; là minh chứng rằng sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định cho thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong suốt các giai đoạn lịch sử.

Kết thúc bài viết, tờ báo trích dẫn câu: “Việt Nam chưa bao giờ có cơ đồ, vị thế và uy tín như hiện nay” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc Đại hội XIII, khẳng định phát biểu trên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục hun đúc niềm tự hào, niềm tin và hy vọng của nhân dân vào con đường phát triển của dân tộc Việt Nam”./.

Nguồn: baotintuc.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất