Báo chí Lào đưa tin về Đại hội lần thứ XIII của Đảng
 Báo chí Lào trong ngày 25 và 26-1 đưa nhiều tin bài về Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam (Ảnh: nhandan.com.vn)

Ngày 26-1, trên trang nhất Báo Pathetlao Daily, ấn phẩm báo giấy của Thông tấn xã Lào đăng bài viết Chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, bài viết khẳng định, trong bầu không khí toàn Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào vui mừng trước thành công của Đại hội lần thứ XI của Đảng NDCM Lào và tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em cũng đang hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, được tổ chức từ ngày 26-1.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, là dấu mốc phát triển mạnh mẽ của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới theo hướng đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển bằng việc tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy thành tựu trong phát triển kinh tế đất nước đi đôi kết hợp chặt chẽ với sức mạnh thời đại; tiếp tục thúc đẩy công cuộc đổi mới toàn diện một cách hệ thống, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vững chắc, duy trì môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu trở thành đất nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI.

Bài báo viết, với đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới sau hơn 35 năm qua và việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng làm cho Việt Nam có sự ổn định vững chắc về mặt chính trị, trật tự xã hội được duy trì, kinh tế liên tục tăng trưởng cao; vị thế, vai trò của Việt Nam trong khu vực và quốc tế ngày càng nổi bật. Thời gian qua, Đảng, Chính phủ Việt Nam đã có những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian đối phó dịch bệnh Covid-19 và thiên tai, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Những thành tựu đó một lần nữa khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn, của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời cũng thể hiện sự kiên quyết, sáng tạo của Đảng, Nhà nước, sự kiên trì, nỗ lực, tinh thần đoàn kết một lòng của toàn dân tộc Việt Nam để đạt được các mục tiêu quốc gia, người dân hạnh phúc, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh.

Là một Đảng có chung nguồn gốc, là quốc gia có chung lý tưởng, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ tiếp tục cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam bảo vệ, vun đắp và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Cayson Phomvihan, Chủ tịch Xuphanuvong đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, tiếp nối, đã trở thành di sản vô giá của hai đất nước, là quy luật tồn tại, phát triển, là yếu tố quyết định thắng lợi của cách mạng mỗi nước; góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác vì sự phát triển của khu vực và thế giới. Chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp.

Trong bài viết có tên “Mối đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam trong giai đoạn vừa qua”, tác giả đã điểm lại các mốc lịch sử trong mối quan hệ giữa hai nước từ trước đến nay. Đây là mối quan hệ do lãnh tụ hai nước đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo và người dân hai nước chung tay vun đắp, ngày càng phát triển không ngừng và trở thành mối quan hệ chân thành, trong sáng, thủy chung, là mối quan hệ mẫu mực và hiếm có trên thế giới. Bài báo cũng dẫn một số phát biểu trước đây của Chủ tịch Cayson Phomvihan về mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam, về chuyến thăm Lào tháng 2-2019 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, nâng mối quan hệ giữa hai nước lên một tầm cao mới, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện.

Trong bài viết “Những dấu ấn quan hệ đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam”, tác giả khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam đã mở rộng quan hệ đối ngoại với các đảng cộng sản, đảng cầm quyền, đảng tham gia liên minh cầm quyền… tại các nước. Quan hệ đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam với các chính đảng trên thế giới ngày càng được mở rộng và phát triển vào chiều sâu, góp phần xây dựng mối quan hệ giữa Việt Nam với các nước, góp phần giải quyết những vấn đề an ninh và phát triển quốc gia.

Bài báo khẳng định, vị trí và vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, của đất nước Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Các thành tựu đạt được trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, không chỉ tạo nên những dấu ấn nổi bật, mà còn xây dựng được lòng tin, bầu không khí mới để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Việt Nam vượt qua những khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, đưa đất nước Việt Nam tiến lên giai đoạn phát triển mới./.

Nguồn: nhandan.com.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất