Bắc Ninh phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Ảnh: Diên An)

Theo Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra từ ngày 5 - 9/10 tại Hà Nội. Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bên cạnh đó, tiến hành bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Trung ương khoá XII tái cử và nhân sự mới lần đầu được dự kiến giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII (cả ủy viên chính thức và dự khuyết), tán thành với kiến nghị của Ban cán sự Đảng Chính phủ về thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 01/7/2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khoá XII.

Hội nghị cũng đã nghe Trung tướng, GS TS Nguyễn Ngọc Anh, Ban nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng Bộ Công an, nguyên Cục trưởng Cục pháp chế và Cải cách hành chính tư pháp (Bộ Công an) quán triệt Nghị quyết 51-NQ/TW ngày 5/9/2019 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia.

Tiếp theo, đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Diễn ra từ ngày 24 - 26/9 tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội, nhất trí phương hướng nhiệm kỳ tới là “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững, cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại”.

Đại hội cũng thống nhất và quyết tâm cao hoàn thành 31 chỉ tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ 2020 - 2025, xác định tiếp tục thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp đột phá và thông qua 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới cần tập trung thực hiện để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, tích cực tham gia nghiên cứu, theo dõi của các đại biểu, đồng thời, đề nghị cấp ủy các cấp, các ban, ngành đoàn thể tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân những nội dung cơ bản, cốt lõi của Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; quán triệt, triển khai Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí đề nghị các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết, đồng thời, rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, đề ra các giải pháp phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu đề ra.

Ngoài ra, các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền nội dung Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra./.

Nguồn: dangcongsan.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất