Bắc Giang xác định 4 nội dung trọng tâm, đột phá trong nhiệm kỳ mới
Toàn cảnh Đại hội (Ảnh: TTXVN) 

Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo thành phố Hà Nội, các tỉnh Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên; các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, cùng 350 đại biểu đại diện cho gần 8,7 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Bắc Giang.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX có chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh; phát huy truyền thống văn hóa, sức mạnh toàn dân; đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Giang phát triển toàn diện, vững chắc, nằm trong 15 tỉnh, thành phố phát triển có quy mô kinh tế (GRDP) dẫn đầu cả nước vào năm 2025”.     

Hoàn thành và vượt 15/15 chỉ tiêu

Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang đoàn kết, năng động, đổi mới, sáng tạo, phát huy tiềm năng, lợi thế thực hiện đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, hoàn thành và vượt 15/15 chỉ tiêu đề ra, vị thế của Bắc Giang ngày càng được nâng cao. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đạt 14%/năm, thuộc nhóm các tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Quy mô GRDP năm 2020 ước đạt 123.000 tỷ đồng, đứng thứ 16/63 tỉnh thành cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt 3.000 USD. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Xây dựng nông thôn mới phát triển mạnh mẽ đứng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc, với 124 xã đạt chuẩn (chiếm 67,4% tổng số xã trong tỉnh), 3/9 huyện đạt huyện nông thôn mới trước kế hoạch.

 Đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang phát biểu khai mạc Đại hội (Ảnh: TTXVN)

Chất lượng giáo dục toàn diện luôn duy trì trong nhóm 12 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Công tác an sinh xã hội được nâng cao, đời sống nhân dân có sự thay đổi rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh chỉ còn 3,5%.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm và đạt kết quả tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được duy trì nền nếp, thực hiện kịp thời, nghiêm minh, giải quyết kịp thời các tố cáo, khiếu nại. Phương thức, lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức Đảng có nhiều đổi mới theo hướng sâu sát, cụ thể, quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả…

Phấn đấu nằm trong nhóm 15 tỉnh đứng đầu cả nước

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang do đồng chí Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày đã xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2020-2025. Trong đó, mục tiêu tổng quát là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy mọi tiềm năng, lợi thế của địa phương, sức mạnh tổng hợp của nhân dân, đưa Bắc Giang phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc, có tốc độ tăng trưởng kinh tế nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện thuộc nhóm tiên tiến của cả nước. Phấn đấu Bắc Giang nằm trong nhóm 15 tỉnh đứng đầu cả nước về quy mô GRDP.

Đến năm 2025, Bắc Giang phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 14 - 15%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 5.500 - 6.000 USD. Thu ngân sách trên địa bàn tăng từ 14 - 16%. Trên 99% dân số có thẻ bảo hiểm y tế, tỷ lệ hộ nghèo còn 1%. Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 84,8%, có 6/9 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Hàng năm tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90%...

Tỉnh Bắc Giang xác định nhiệm vụ trọng tâm mang tính giải pháp đột phá của nhiệm kỳ mới gồm 4 nội dung là: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thực sự vững mạnh; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách phù hợp với thể chế kinh tế thị trường và tình hình thực tế của địa phương; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ; chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lao động.

Phát triển nhanh nhưng phải bền vững

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao phát biểu chỉ đạo Đại hội (Ảnh: TTXVN) 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân Bắc Giang đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Những kết quả đạt được rất ấn tượng, tạo ra những bước chuyển biến nhanh, đồng bộ trên các lĩnh vực trong đời sống xã hội của tỉnh; tạo tiền đề vững chắc để Bắc Giang phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa trong những năm tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình cũng chỉ ra những khó khăn, hạn chế đang cản trở bước phát triển đi lên của tỉnh, đó là: Tăng trưởng chủ yếu ở lĩnh vực công nghiệp, thu ngân sách từ đất còn chiếm tỷ trọng khá lớn, công tác quy hoạch chưa theo kịp yêu cầu phát triển, đời sống của một bộ phận đồng bào dân tộc miền núi và công nhân lao động trong khu công nghiệp còn nhiều khó khăn. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở Đảng chưa mạnh. Những khó khăn hạn chế nêu trên cần được Đại hội tập trung cao, phát huy dân chủ, trí tuệ để đánh giá, thảo luận sâu sắc nhằm đề ra những giải pháp tích cực, hiệu quả hơn cho giai đoạn phát triển mới.

Nhất trí với mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng, giải pháp phát triển của tỉnh trong giai đoạn 2020- 2025, đồng chí Nguyễn Hòa Bình nêu rõ, tỉnh Bắc Giang cần xác định rõ hơn tầm quan trọng địa chính trị, địa kinh tế; phân tích đánh giá sâu sắc, cụ thể hơn những thuận lợi, khó khăn của địa phương để có những các giải pháp phát huy lợi thế, sớm hoàn thành mục tiêu đề ra. Bắc Giang cần phát triển đồng bộ cả công nghiệp và nông nghiệp; trong đó, công nghiệp được xác định là động lực, nông nghiệp là nền tảng bảo đảm ổn định; phát triển nhanh nhưng phải bền vững. Cùng với phát triển kinh tế tỉnh cần hết sức chăm lo phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, giải quyết tốt các vấn đề xã hội phát sinh; kết hợp chặt chẽ giữa bảo đảm quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tập trung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và xem đây là nhiệm vụ then chốt của Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình cũng đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực công tác tốt, có uy tín cao bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao với các đại biểu dự Đại hội (Ảnh: TTXVN) 

Theo chương trình, chiều 14/10, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025 và lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX.

Đại hội đại biểu Đảng bộ  tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra đến ngày 15/10./.

  Nguồn: TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất