6 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá đưa Phú Yên phát triển nhanh, bền vững
Đồng chí Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 phát biểu bế mạc đại hội. (Ảnh: TTXVN) 

Sau ba ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, ngày 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Đại hội đã bầu 49 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên khóa XVII đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 người. Đồng chí Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên và Cao Thị Hòa An, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên khóa XVI được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên khóa XVII.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên khóa XVII gồm 9 thành viên. Đồng chí Đặng Lê Tiến, Bí thư Huyện ủy Tuy An được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy XVII.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội với mục tiêu đưa Phú Yên trở thành tỉnh phát triển nhanh bền vững. Đến năm 2025, Phú Yên cơ bản hoàn thiện nền tảng, hạ tầng kỹ thuật quan trọng của một số ngành kinh tế chủ lực. Đến năm 1930, Phú Yên có ngành dịch vụ, nông nghiệp và công nghiệp phát triển mạnh.

Nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Phú Yên đề ra 15 chỉ tiêu: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 8,5%/năm; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 95 nghìn tỷ đồng. Đến năm 2025, thu ngân sách  đạt 11 nghìn tỷ đồng.

Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 370 triệu USD; thu nhập bình quân đầu người đạt 88 triệu đồng. Tỉnh phấn đấu đưa tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 80%, trong đó có 15% xã nông thôn mới nâng cao, 5% xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Tỷ lệ đô thị hóa đạt 45%; lao động qua đào tạo đạt khoảng 80%. 25 nghìn lao động được giải quyết việc làm; 95% dân số đô thị được cung cấp nước sạch. 100% khu công nghiệp hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Tỷ lệ che phủ rừng đạt 48%. Tỉnh Phú Yên phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm 1,5-2%/năm; 100% xã, phường đạt vững mạnh về quốc phòng, an ninh; phát triển đảng viên mới tăng từ 3- 4%/năm.

Để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu trên, Phú Yên tập trung triển khai quyết liệt, thực hiện có hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá. Theo đó, tỉnh thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ.

 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 49 đồng chí ra mắt đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Xây dựng con người Phú Yên phát triển toàn diện, gắn phát triển tri thức với phát triển thể chất, đạo đức, kỹ năng xã hội. Tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Phú Yên  khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng lợi thế, trọng tâm là kinh tế biển gắn với đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển, nhất là thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Nam Phú Yên, đẩy nhanh quá trình hội nhập và phát triển.

Tỉnh phát triển ngành nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển sản phẩm theo chuỗi, tạo ra các sản phẩm chủ lực, có chất lượng, giá trị kinh tế cao. Tỉnh tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, chủ động các giải pháp thích ứng với biến đổi của khí hậu.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Phạm Đại Dương đánh giá, với tinh thần trách nhiệm và cầu thị, Đại hội đã nghiêm túc thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng vào các văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; đưa ra nhiều ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh; biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII.

Đại hội đã lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 49 đồng chí tiêu biểu về phẩm chất và năng lực, để gánh vác trọng trách do Đại hội giao phó.

Các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này là kết tinh trí tuệ, tâm huyết và ý chí cách mạng tiến công của Đảng bộ, dân và quân trong tỉnh; là kết quả của sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng vào tình hình thực tiễn của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên yêu cầu toàn Đảng bộ phải đoàn kết, nêu cao quyết tâm chính trị và sự đồng thuận trong cả nhận thức và hành động; linh hoạt, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII được Đại hội giao trọng trách trước Đảng bộ, trước nhân dân Phú Yên sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu, thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực, phấn đấu, nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, cùng toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần XIII của Đảng./.

Nguồn: TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất