'6 dám' - 'Liều thuốc' kịp thời giúp cán bộ cởi bỏ tâm lý sợ sai
Đồng chí Trần Trung Nhân (Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai) trả lời phỏng vấn của phóng viên cơ quan thông tấn, báo chí (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Trần Trung Nhân (Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai) trả lời phỏng vấn của phóng viên cơ quan thông tấn, báo chí (Ảnh: TTXVN)

Trao đổi bên lề Đại hội XIII của Đảng vào sáng 28/1, ông Trần Trung Nhân cho biết, qua nghiên cứu dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần này, từ báo cáo đánh giá tổng kết Nghị quyết XII của Đảng gắn với việc đánh giá 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, cũng như 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011, đến kết quả 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, có rất nhiều điểm ông thấy tâm đắc.

Tâm đắc đầu tiên được Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai đề cập đến là vị thế của đất nước, của dân tộc với những thành tựu về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh rất nổi bật trong thời gian qua. Nhắc lại câu nói của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”, ông Trần Trung Nhân khẳng định, nhận định này được đánh giá dựa trên cơ sở những luận chứng khoa học, những số liệu thực tế chứng minh. Điển hình như nước ta tham gia rất nhiều tổ chức của Liên hợp quốc, giữ vai trò rất quan trọng, tham gia nhiều diễn đàn kinh tế khu vực, thế giới và đặc biệt là những thành quả nổi bật trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 vừa qua, làm cho vị thế, uy tín nước ta ngày càng tăng lên. “Là người Việt Nam, tôi nghĩ, ai cũng cảm thấy rất tự hào, hạnh phúc”, ông Trần Trung Nhân nói.

Điểm tâm đắc lớn thứ hai trong các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần này được đại biểu kể đến là niềm tin vào sự quyết tâm trong chống tham nhũng của Đảng. Với quyết tâm chính trị rất cao, thời gian qua, Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện để công tác phòng, chống tham nhũng đi vào chiều sâu với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Nhiều vụ việc, vụ án đã được xác minh làm rõ và xử lý rất nghiêm khắc, bất kể đó là ai, kể cả Ủy viên Bộ Chính trị. Trên cơ sở đó, trong dự thảo Báo cáo Chính trị lần này đã khẳng định, tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn và có chiều hướng giảm, qua đó góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Ông Trần Trung Nhân cũng bày tỏ tâm đắc với việc Đảng ta rất quyết đoán, mạnh dạn đặt ra những mục tiêu, chỉ tiêu vượt thời gian, vượt nhiệm vụ nhiệm kỳ Đại hội lần này, với những mốc thời gian xác định và những mục tiêu, chỉ tiêu rất cụ thể. Nếu như mục tiêu đến năm 2025 phấn đấu nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập thấp, thì đến năm 2045 - kỷ niệm 100 năm thành lập nước, mục tiêu đặt ra là trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Điều đó thể hiện quyết tâm rất lớn của Đảng, thể hiện tầm nhìn và chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

“Có thể nói, đây là những cam kết chính trị của Đảng với nhân dân, với dân tộc mình trong giai đoạn cách mạng mới, đồng thời cũng là những thước đo rất rõ ràng, rất cụ thể, tạo điều kiện dễ dàng cho người dân có điều kiện giám sát sứ mệnh lịch sử của Đảng trong thời kỳ cách mạng mới”, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai khẳng định.

Một nội dung khác trong các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần này khiến ông tâm đắc, đó là trong các nhóm giải pháp về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có giải pháp Đảng khuyến khích và bảo vệ cán bộ thực hiện “6 dám”.

“Như trước đây chúng ta thường nghe 3 dám thôi, là dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thì tại Báo cáo Chính trị lần này, Đảng khuyến khích và có giải pháp để bảo vệ những cán bộ dám nói, dám đột phá sáng tạo và dám đương đầu với những khó khăn, thử thách”, theo đại biểu.

Phân tích về vấn đề này, ông Trần Trung Nhân cho biết, dám nói ở đây là nói thẳng, nói thật, nói đúng, không cần nói nhiều, quan trọng nói là phải làm. Đặc biệt là dám đương đầu, dám đột phá, đây là vấn đề mới, vấn đề khó, nhất là trong điều kiện hệ thống pháp luật của nước ta chưa được hoàn thiện, còn nhiều khiếm khuyết, như trong dự thảo Báo cáo Chính trị đã nêu là chưa đồng bộ, thậm chí có chồng chéo, có những lĩnh vực, vấn đề mới phát sinh nhưng pháp luật chưa kịp điều chỉnh.

Hơn nữa, trong điều kiện cuộc đấu tranh chống tham nhũng của nước ta hiện nay rất quyết liệt, có một bộ phận nhỏ cán bộ có tâm lý e dè, ngại ngần, sợ sai trong thực thi công vụ của mình. Chính vì vậy, trong dự thảo Báo cáo Chính trị lần này đặt ra “6 dám” là “liều thuốc” rất kịp thời, giúp cán bộ cởi bỏ tâm lý sợ sai của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

“Chính từ những chủ trương này, tôi nghĩ tới đây, Đảng, Nhà nước sẽ có những quy định rất cụ thể, rất thiết thực để bảo vệ những cán bộ tâm huyết, trách nhiệm, vì nước, vì dân. Có như vậy, việc thực hiện đạt các mục tiêu như Nghị quyết Đại hội XIII đề ra là hoàn toàn khả thi”, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Trung Nhân tin tưởng./.

  Nguồn: TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất