27 đảng bộ trực thuộc Trung ương đạt tỷ lệ cấp ủy nữ trên 15%
 Quang cảnh Đại hội Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: TTXVN)

Đến ngày 18/10, cả nước có 50 trong tổng số 67 Đảng bộ tỉnh, thành phố và Đảng bộ trực thuộc Trung ương tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo tổng hợp của Ban Tổ chức Trung ương, tổng số cấp ủy viên khóa mới được bầu là 2.468 đồng chí, trong đó có 798 đồng chí tham gia lần đầu; có 400 cấp ủy viên là nữ (chiếm tỷ lệ 16,2%), trong đó có 27 Đảng bộ trực thuộc Trung ương đạt tỷ lệ cấp ủy nữ trên 15%.

Chuẩn bị chu đáo, tổ chức trang trọng, thiết thực, ý nghĩa

Qua theo dõi, tổng hợp, 50 đảng bộ trực thuộc Trung ương tổ chức đại hội đều bám sát sự lãnh đạo, các quy định, hướng dẫn của Trung ương; công tác chỉ đạo, điều hành đại hội nghiêm túc, trang trọng, đúng quy định và tiết kiệm; những vấn đề phát sinh được xử lý kịp thời, hiệu quả.

Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành về cơ bản được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, tiếp thu tối đa các góp ý của Bộ Chính trị.

Điểm mới trong công tác chuẩn bị và hoàn thiện văn kiện nhiệm kỳ này là đã chú trọng nhiều hơn đến công tác xây dựng Đảng; nhận diện được thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức, xây dựng nhiệm vụ, giải pháp phù hợp cũng như lựa chọn khâu đột phá để tập trung thực hiện, xây dựng mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045, không dàn trải như trước đây.

Một số đảng bộ có đổi mới trong việc xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới.

Việc gợi ý thảo luận, lấy ý kiến rộng rãi được chú trọng nên chất lượng tham luận tại các tổ và hội trường được nâng lên. Không khí thảo luận ở nhiều đại hội dân chủ, sôi nổi, thẳng thắn, có tính xây dựng, chiến đấu và trách nhiệm, tập hợp được trí tuệ của đông đảo cán bộ, đảng viên đóng góp vào dự thảo văn kiện đại hội và văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng như các đảng bộ: Quân đội, Yên Bái, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Đắk Lắk, Kon Tum, Bình Định...

Chú trọng công tác chuẩn bị nhân sự và kết quả bầu cử

Công tác nhân sự nhìn chung đã được các cấp ủy trực thuộc Trung ương chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, có chất lượng, chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình 5 bước, cơ bản bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch nên được đại biểu biểu thống nhất cao.

Việc bầu cử tại đại hội bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục theo quy định. Kết quả bầu cử cơ bản theo đúng phương án nhân sự; các đồng chí trúng cử đều có tỷ lệ phiếu bầu cao, nhiều đồng chí trúng cử các chức danh chủ chốt đạt số phiếu tuyệt đối.

Tổng số cấp ủy viên khóa mới đã được bầu là 2.468 đồng chí, trong đó có 798 đồng chí tham gia lần đầu, đạt 32,33%. Độ tuổi bình quân của cấp ủy là 48,89. Tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy ở nhiều nơi đạt, vượt mục tiêu đề ra.

Có 400 cấp ủy viên là nữ (16,20%), trong đó có 27 đảng bộ đạt tỷ lệ trên 15%; tỉnh Tuyên Quang đạt tỷ lệ cao nhất 29,17%.

Có 167 đồng chí cấp ủy viên dưới 40 tuổi (6,76%), trong đó có 9 đảng bộ đạt từ 10% trở lên, Thành phố Hồ Chí Minh đạt tỷ lệ cao nhất 23%. Có 273 đồng chí cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 11,06%, trong đó Hòa Bình đạt tỷ lệ cao nhất 69%.

Trình độ cấp ủy viên được nâng lên so với nhiệm kỳ trước, cụ thể: 1.372 thạc sỹ (55,59%), 211 tiến sỹ (8,54%), 14 phó giáo sư (0,56%), 3 giáo sư (0,12%).

Tổng số ủy viên Ban Thường vụ bầu được là 704 đồng chí, trong đó tham gia lần đầu là 220 đồng chí. Tổng số Bí thư cấp ủy bầu được là 48 đồng chí, trong đó tái cử là 31 đồng chí, tham gia lần đầu là 17 đồng chí.

Có 2 đảng bộ (Thành phố Hồ Chí Minh, Điện Biên) thực hiện việc phân công, chỉ định của Bộ Chính trị về nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giới thiệu để bầu bí thư tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; kết quả, 2 đồng chí bí thư mới đều trúng cử với tỷ lệ phiếu 100%.

Tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ tham gia một số Ban Chấp hành đảng bộ chưa đạt yêu cầu

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua Đại hội cho thấy báo cáo chính trị ở một số đại hội còn dàn trải, mang tính liệt kê, nặng trình bày về số liệu; một số nơi đánh giá chưa toàn diện, thiếu tính khái quát; chưa xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ tới, thiếu những giải pháp mang tính đột phá nhằm phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Báo cáo kiểm điểm của một số cấp ủy còn có nội dung trùng lặp với báo cáo chính trị; một số nơi chưa bám sát chức năng, nhiệm vụ để đi sâu kiểm điểm việc thực hiện các nguyên tắc hoạt động, phương thức lãnh đạo, quy chế làm việc của cấp ủy; chưa chỉ rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là của người đứng đầu đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể cấp ủy.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình (Ảnh: TTXVN) 

Một số tham luận còn nặng về báo cáo thành tích, trình bày mất nhiều thời gian, thiếu tính hấp dẫn, chưa tạo sự quan tâm, chú ý cũng như phản biện, tranh biện tại đại hội. Việc thảo luận đóng góp vào các dự thảo văn kiện tại đại hội tập trung nhiều vào dự thảo báo cáo chính trị, chưa có nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ và các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ tham gia một số Ban Chấp hành đảng bộ chưa đạt yêu cầu của Chỉ thị 35; còn có 19 trường hợp tại 14 đảng bộ giới thiệu tái cử Ban Chấp hành, 2 trường hợp giới thiệu tái cử Ban Thường vụ nhưng không trúng cử. Còn có phiếu bầu không hợp lệ. Có đồng chí trúng cử Ban Thường vụ nhưng không đúng cơ cấu, sau đại hội phải sắp xếp lại. Tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ tham gia Ban Thường vụ còn thấp./.

Nguồn: TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất