Việt Nam nỗ lực trong phòng, chống thiên tai

Ngày 13/10 hằng năm được Liên hợp quốc chọn là ngày quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Là một nước chịu ảnh hưởng nhiều từ thiên tai và biến đổi khí hậu, Việt Nam luôn nỗ lực phòng chống và ứng phó nhằm giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Nhận thức của toàn xã hội về công tác phòng, chống thiên tai đã chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa./.

Phản hồi

Các tin khác