Đắk Nông: Bảo vệ và phát huy giá trị nghề dệt của người M’Nông
Ngày nay, mặc dù vải công nghiệp, trang phục hiện đại đã trở nên thông dụng nhưng tấm vải thổ cẩm vẫn là lễ vật trong đám cưới, đám hỏi, là món quà của mẹ tặng con vào những dịp trọng đại - (Ảnh: dulich.daknong.gov.vn)

Ngày nay, mặc dù vải công nghiệp, trang phục hiện đại đã trở nên thông dụng nhưng tấm vải thổ cẩm vẫn là lễ vật trong đám cưới, đám hỏi, là món quà của mẹ tặng con vào những dịp trọng đại - (Ảnh: dulich.daknong.gov.vn)

Theo văn bản số 927/UBND-KGVX của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành ngày 3/3/2023 chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn tỉnh về việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 777/QĐ-BVHTTDL ngày 04/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Nghệ dệt thủ công truyền thống - Nghề dệt của người M’Nông tỉnh Đắk Nông.

Cụ thể, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan: Hằng năm, hướng dẫn thành lập các tổ hợp tác dệt thổ cẩm; tổ chức các hội thi tay nghề giỏi dệt thổ cẩm từ cấp thôn, buôn đến cấp tỉnh.

Trong đó, có hình thức vinh danh các nghệ nhân dệt thổ cẩm có tay nghề giỏi nhằm khuyến khích, động viên người dân tự hào và góp công sức của mình vào công tác bảo tồn nghề dệt thổ cẩm và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tổ chức các lớp truyền dạy kỹ năng dệt thổ cẩm, gắn với phát triển du lịch bền vững, tìm đầu ra cho sản phẩm thổ cẩm tại các khu điểm du lịch. Tham mưu tổ chức lễ hội có hoạt động thổ cẩm.

Cũng như giao các Sở: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Công Thương; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh: Tiếp tục thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Công văn số 1183/UBND-KGVX ngày 22/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Cùng với đó, giao UBND các huyện, thành phố: Chỉ đạo các phòng, đơn vị hằng năm rà soát, lập danh sách và xây dựng hồ sơ nghệ nhân dệt thổ cẩm bảo đảm các tiêu chí quy định tại Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ. Qua đó, xem xét, đề nghị Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể theo quy định của pháp luật.

Đối với đồng bào dân tộc M’Nông, dệt thổ cẩm là một nghề thủ công truyền thống và luôn gắn liền với cuộc sống, sinh hoạt trở thành nét tinh hoa đặc sắc - (Ảnh: dulich.daknong.gov.vn)

Đối với đồng bào dân tộc M’Nông, dệt thổ cẩm là một nghề thủ công truyền thống và luôn gắn liền với cuộc sống, sinh hoạt trở thành nét tinh hoa đặc sắc - (Ảnh: dulich.daknong.gov.vn)

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động ngày hội, lễ hội, khôi phục cảnh quan tại các điểm du lịch có liên quan đến hoạt động dệt thổ cẩm để phát triển du lịch, thành lập các tổ hợp tác dệt thổ cẩm tại địa phương.

Theo thống kê, Đắk Nông là tỉnh có cộng đồng dân cư gồm 40 dân tộc cùng sinh sống. Hiện trên địa bàn có 895 nghệ nhân biết dệt thổ cẩm, trong đó: Nghệ nhân người dân tộc M'Nông có 647 người, dân tộc Mạ 66 người, Ê Đê 80 người, Dao 25 người, Thái 20 người… Sản phẩm thổ cẩm rất đa dạng về mẫu mã, chủng loại (vòng tay, vòng cổ, giỏ xách, chăn, áo, váy, khố), tất cả đều có bản sắc riêng./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất