5 kỷ lục thế giới về ẩm thực đặc sản của Việt Nam

5 kỷ lục thế giới về ẩm thực đặc sản của Việt Nam được xác lập gồm Đất nước sở hữu nhiều món sợi và nước hấp dẫn nhất thế giới; Đất nước có nhiều món mắm và các món ăn chế biến từ mắm với hương vị đặc trưng nhất thế giới; Đất nước có nhiều món bánh làm từ bột gạo hấp dẫn nhất thế giới; Đất nước sở hữu nhiều món cuốn nhất thế giới; Đất nước sở hữu nhiều món ăn làm từ hoa nhất thế giới./.

Phản hồi

Các tin khác