Kiểm toán Nhà nước Việt Nam nỗ lực vì cộng đồng ASEANSAI

Là một trong số thành viên tham gia sáng lập và có vai trò là Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch chiến lược ASEANSAI, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã có nhiều đóng góp vào hoạt động chung, giải quyết các vấn đề trong phạm vi cộng đồng ASEAN.

Một trong những thành viên sáng lập ASEANSAI

Thực tế cho thấy, tại các Kỳ Đại hội lần thứ 10 của ASOSAI tại Trung Quốc và lần thứ 11 tại Pakistan, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Vương Đình Huệ đã đề xuất việc thành lập ASEANSAI. Ngoài ra, sáng kiến của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam về thành lập diễn đàn hợp tác ba bên giữa Kiểm toán Nhà nước Campuchia, Kiểm toán Nhà nước Lào và Kiểm toán Nhà nước Việt Nam bắt đầu từ năm 2009 cũng được coi là tiền thân cho việc thành lập ASEANSAI.

Tại buổi họp nhân chuyến thăm chính thức của Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Vương Đình Huệ tại Indonesia từ ngày 24-27/5/2011, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Indonesia đã thống nhất thông qua Biên bản ghi nhớ kết quả hội đàm giữa 2 Tổng Kiểm toán Nhà nước; Kiểm toán Nhà nước Indonesia cũng ghi nhận Kiểm toán Nhà nước Việt Nam là một trong những thành viên sáng lập ASEANSAI cùng với Kiểm toán Nhà nước Brunei, Indonesia và Malaysia và thống nhất trách nhiệm của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trong việc vận động Kiểm toán Nhà nước Campuchia và Kiểm toán Nhà nước Lào ủng hộ và gia nhập ASEANSAI theo Đề án thành lập ASEANSAI.

Một trong những hoạt động quan trọng và cần thiết nhất trong việc tuyên bố thành lập ASEANSAI là cần phải tổ chức một cuộc họp cấp kỹ thuật và một cuộc họp cấp cao. Cuộc họp kỹ thuật là cuộc họp ban đầu với sự tham gia của các lãnh đạo cấp Vụ hoặc cán bộ phụ trách kỹ thuật nhằm thảo luận các vấn đề kỹ thuật liên quan đến quan hệ hợp tác trong ASEAN.

Tại cuộc họp kỹ thuật đầu tiên từ ngày25-27/7/2011 tại Jakarta, Indonesia, 18 đại biểu từ 9 cơ quan Kiểm toán Nhà nước thuộc các nước thành viên ASEAN đã tham dự cuộc thảo luận đầu tiên về Dự thảo Thỏa thuận thành lập ASEANSAI (trước đây gọi là Hiến chương). Kết quả của cuộc họp kỹ thuật này cùng với các ý kiến đóng góp từ các bên liên quan được tổng hợp thành những tài liệu được thảo luận tại cuộc họp cấp cao.

Cuộc họp cấp cao đầu tiên về việc thành lập ASEANSAI được tổ chức ngày 14/10/2011 tại Jakarta, Indonesia có sự tham gia của Lãnh đạo các cơ quan Kiểm toán Nhà nước thuộc các nước thành viên ASEAN bao gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philiipines, Thái Lan, Sinagpore và Việt Nam; ngoài ra còn có sự có mặt của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước chủ nhà Indonesia. Cuộc họp cấp cao tập trung vào việc hoàn thành bản Dự thảo Thỏa thuận thành lập ASEANSAI và chuẩn bị cho Hội nghị tuyên bố thành lập ASEANSAI tại Bali, Indonesia vào ngày 16-17/11/2011.

Sau nhiều cuộc thảo luận thiết thực và hiệu quả, cuộc họp cấp cao đã thống nhất được nội dung của Dự thảo này. Nội dung của bản Dự thảo gồm các điều khoản liên quan đến việc thành lập tổ chức ASEANSAI như tên gọi, mục đích, chức năng, Ban Lãnh đạo, nghĩa vụ tài chính, vv… của ASEANSAI. Đoàn Lãnh đạo cấp cao của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã tham gia, đóng góp ý kiến tích cực để hoàn tất Dự thảo này, đồng thời cam kết Kiểm toán Nhà nước Việt Nam sẵn sàng tham gia tích cực vào các nhóm làm việc của ASEANSAI sau khi tổ chức được thành lập để ASEANSAI phát triển mạnh mẽ và hiệu quả.

Trên cơ sở đó, từ ngày 14-18/11/2011, Đoàn Kiểm toán Nhà nước Việt Nam do Tổng Kiểm toán Nhà nước Đinh Tiến Dũng dẫn đầu đã tham dự Hội nghị thành lập ASEANSAI và Đại hội lần thứ nhất của ASEANSAI tại Bali, Indonesia. Ngay sau đó là lễ ký kết Thỏa thuận thành lập ASEANSAI của 10 Lãnh đạo cao nhất của SAI thuộc các nước thành viên ASEAN đã diễn ra trên tinh thần hợp tác cởi mở và hữu nghị, đúng theo khẩu hiệu của Tổ chức ASEAN: "Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng đùm bọc và chia sẻ".

Đại hội ASEANSAI lần thứ nhất đã đi đến quyết định thành lập 04 Ủy ban trong ASEANSAI, trong đó Ủy ban Kế hoạch chiến lược (UBKHCL) do Kiểm toán Nhà nước Việt Nam làm Chủ tịch, các Cơ quan Kiểm toán Nhà nước thành viên bao gồm: Kiểm toán Nhà nước Indonesia, Kiểm toán Nhà nước Ma-lai-xi-a và Kiểm toán Nhà nước Philippines. Ủy ban có nhiệm vụ chính là lập kế hoạch chiến lược cho ASEANSAI trong những giai đoạn nhất định bao gồm cả xây dựng hệ thống đánh giá và giám sát việc thực hiện Kế hoạch chiến lược ASEANSAI. Kể từ khi Ủy ban Kế hoạch chiến lược được thành lập, với cương vị Chủ tịch Ủy ban, Kiểm toán Nhà nước đã có những hoạt động cụ thể để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Nhiều đóng góp cho hoạt động chung

Với vai trò là Chủ tịch của Ủy ban Kế hoạch chiến lược, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã chủ trì các hoạt động chính gồm xây dựng Kế hoạch chiến lược theo giai đoạn 4 năm của ASEANSAI (đến nay đã có 03 Kế hoạch chiến lược được xây dựng cho giai đoạn 2014-2017, 2018-2021; hoàn thiện việc xây dựng Kế hoạch chiến lược cho giai đoạn 2022-2025 (dự kiến thông qua tại Đại hội ASEANSAI lần thứ 6, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 11/2021).

Kiểm toán Nhà nước Việt Nam cũng chủ trì, xây dựng và tổ chức thí điểm áp dụng và điều chỉnh, sửa đổi Hướng dẫn giám sát và đánh giá việc thực hiện Kế hoạch chiến lược (năm 2018); hướng dẫn việc áp dụng Hướng dẫn giám sát và đánh giá cho các Ủy ban; xây dựng Báo cáo giám sát và đánh giá hàng năm đối với việc thực hiện Kế hoạch chiến lược của các Ủy ban và Ban Thư ký trên cơ sở báo cáo tiến độ của các Ủy ban và chủ trì tổ chức cuộc họp giám sát, đánh giá hàng năm về việc thực hiện Kế hoạch chiến lược dựa trên báo cáo nói trên.

Ý tưởng về việc giám sát và đánh giá thực hiện Kế hoạch chiến lược là một nội dung quan trọng được phản ánh trong Kế hoạch chiến lược và đã được thông qua tại Đại hội ASEANSAI lần thứ II, cùng với sự phê chuẩn Kế hoạch chiến lược ASEANSAI giai đoạn 2014-2017. Sau khi Kế hoạch chiến lược được thông qua và chính thức áp dụng trong ASEANSAI, công việc tiếp theo cần thực hiện đó là thiết lập một Hệ thống giám sát và đánh giá để đánh giá các thành tựu đã đạt được trong quá trình thực hiện Kế hoạch chiến lược theo từng giai đoạn.

Hệ thống giám sát và đánh giá được chính thức phê chuẩn tại Đại hội ASEANSAI lần thứ 5 năm 2019, theo đó Ủy ban Kế hoạch chiến lược sẽ chủ trì việc giám sát và đánh giá thực hiện  Kế hoạch chiến lược ASEANSAI từng giai đoạn.

Tại Hội nghị các nhà tài trợ với ASEANSAI gần đây, đại diện Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch chiến lược ASEANSAI, bà Lăng Trịnh Mai Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế đã đề xuất 2 dự án của Ủy ban Kế hoạch chiến lược ASEANSAI gồm: Dự án Hỗ trợ sửa đổi Hướng dẫn giám sát và đánh giá việc thực hiện các Kế hoạch Chiến lược ASEANSAI và Dự án Hỗ trợ xây dựng Hướng dẫn/Sổ tay Lập kế hoạch Chiến lược ASEANSAI.

"Việc thực hiện hai dự án này sẽ giúp ASEANSAI tăng cường công tác quản lý nội bộ, cải thiện chất lượng các hoạt động hỗ trợ mà Tổ chức cung cấp cho các SAI thành viên theo hướng đáp ứng nhu cầu thực tế, bám sát trình độ phát triển của từng SAI thành viên và thích ứng với bối cảnh mới thông qua chuyên nghiệp hóa và hệ thống hóa việc định hướng chiến lược phát triển, xây dựng Kế hoạch chiến lược, giám sát và đánh giá kịp thời việc hiện thực hóa các Kế hoạch chiến lược trong nội bộ ASEANSAI"- bà Lăng Trịnh Mai Hương nhấn mạnh.

Các nhà tài trợ cũng đánh giá cao vai trò và uy tín của ASEANSAI nói chung và của Ủy ban Kế hoạch chiến lược nói riêng trong thời gian qua, khẳng định những chương trình, dự án và hoạt động đã hợp tác với ASEANSAI đã đạt được kết quả cao, đảm bảo chất lượng, góp phần tăng cường hơn nữa năng lực chuyên môn cho đội ngũ kiểm toán viên của ASEANSAI.

Các nhà tài trợ và các đối tác phát triển cũng thể hiện sự quan tâm đối với Kế hoạch chiến lược giai đoạn mới của ASEANSAI, cùng những hoạt động, chương trình và dự án được xây dựng đầy hứa hẹn. Các nhà tài trợ cũng đề nghị sẽ trao đổi cụ thể với từng Ủy ban của ASEANSAI về các Dự án để làm rõ thêm thông tin và xác định việc hỗ trợ.

Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam còn tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản điều hành, các Kế hoạch công tác giai đoạn hai năm của Ủy ban; tham gia các cuộc họp định kỳ của Ủy ban và các công tác khác. Đồng thời, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam còn tham gia các hoạt động của Ủy ban Đào tạo, Ủy ban quy chế như các khóa đào tạo, đóng góp ý kiến hoàn thiện quy chế của ASEANSAI và các tài liệu liên quan khác...

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất